Смядовско поле

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Смядовското поле е низина в Североизточна България, Източната Дунавска равнина, област Шумен, около средното течение на река Голяма Камчия.

Полето е разположено в южната част на Източната Дунавска равнина в средното поречие на река Голяма Камчия, между Драгоевска планина на юг и югозапад, най-северните разклонения на Върбишка планина на юг и игоизток и стръмните склонове на Роякското плато на североизток. На северозапад ниски хълмове (до 170-180 м) то отделят от Преславското поле, а в района на село Ивански се свързва на север с Шуменското поле. На югоизток полето се стеснява и постепенно преминава в пролома на река Голяма Камчия между Роякското плато на север и Върбишка планина на юг.

Дължината на полето от запад-северозапад на изток-югоизток е 18-20 km, а ширината му варира от 4 до 12 км. Средната му надморска височина е около 100 м с много добре развите речни тераси. Отводнява се от река Голяма Камчия и десните ѝ притоците Златарска река и Брестова река. Почвите са сиви горски и алувиални, заети почти на 100% от обработваеми земи. Естествената горска и храстова растителност е запазена на отделни места по поречията на реките.

В средата на Смядовското поле е разположен град Смядово, а по периферията му още 5 села: Златар (на северозапад), Ивански и Кълново (на север), Янково и Бял бряг (на югоизток).

През полето от север на юг, а след град Смядово — на югоизток преминава участък от трасето на жп линията ШуменКомунари.

През полето от север на юг, от село Ивански до град Смядово, на протежение от 15 км преминава и участък от второкласен път № 73 от Държавната пътна мрежа ШуменСмядовоКарнобат.

Топографска карта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 453.