Разлика между версии на „Софтуерна индустрия в България“

Направо към навигацията Направо към търсенето
 
=== „Информационно обслужване“ АД ===
Информационно обслужване АД е акционерно дружество, с мажоритарен собственик [[Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията]] на Република България<ref>[http://www.is-bg.net/bg/ Информационно обслужване АД]</ref>. е основанаОснована през 1970 г., и днескъм 2017 г. продължава да е една от водещите ИТ компании в България, слидер надв 600доставянето висококвалифициранина специалисти.ИКТ Вечеуслуги 40в годинипубличния Информационносектор. обслужванеКомпанията епредоставя българскиятконсултантски лидеруслуги вза доставянетохардуер, насофтуер ИКТи услугиинформационни в публичния сектортехнологии и заемаима водеща роля в изграждането на [[електронно правителство в България]]. Информационно обслужване предлагаПредлага високотехнологични решения в областта на системната интеграция, изграждане и поддръжка на национални [[бази данни]] и електронни регистри, софтуерни продукти и електронен подпис, мрежови решения, асемблиране и поддръжка на хардуерни системи, SMS и WAP услуги, аутсорсинг услуги, уеб дизайн, разработка на приложения. КомпаниятаСред нипроектите предоставяна консултантскикомпанията услугиса заинформационната хардуер,система софтуерза иуправление информационнина технологии.приходите „Информационноот обслужване"местни АДданъци еи акционерно дружествотакси, сосновните мажоритаренинформационни собственик Министерствосистеми на транспорта[[НАП]], информационнитесистемите технологиина и съобщениятаМинистерство на Републикафинансите Българияи [[Агенция „Митници“]]. КомпаниятаТя сее управляваи оттехнологичен Съветпартньор на директорите[[ЦИК]].
 
=== Телерик ===

Навигация