Списък на реките в Полша

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Схематична карта на речната мрежа на Полша

Реките в Полша образуват сравнително гъста речна мрежа. Повечето от тях принадлежат към водосборните басейни на две големи реки – Висла и Одра, като техните водосборни басейни покриват съответно 54,0% и 33,9% от територията на страната.[1] Разпределението на територията на Полша по водосборни е следното: Балтийско море – 99,7%, Черно море – 0,2%, Северно море – 0,1%. Главните реки на Полша Висла и Одра водят началото си съответно в Западните Карпати и Судетите и пресичат страната от юг на север. Подхранването на повечето реки е снежно-дъждовно, като през есента и пролетта има ясно изразени пълноводия, а през зимата и втората половина на лятото оттокът силно намалява. През зимния период някои от по-малките реки замръзват от 1 до 4 месеца. Оттокът на големите реки е изкуствено урегулиран чрез различни водни съоръжения. Постоянно корабоплаване се извършва по реките: Одра, Висла, Варта, Западен Буг и Нотеч, като всички те са съединени помежду си с плавателни канали.[2]

Списъкът на реките в Полша съдържа всичките 57 реки в страната с дължина над 100 km,[3] като за всяка от тях са показани нейната дължина (ако част от течението на реката е извън пределите на страната, в скоби и с курсив е показана нейната дължина на територията на Полша), площта на водосборния ѝ басейн (ако част от водосборния басейн на реката е извън пределите на страната, в скоби и с курсив е показана неговата площ на територията на Полша), къде се влива и какъв приток е (десен или ляв).


А – Б – В – Г – Д – Е – Ж – З – И – Й – К – Л – М – Н – О – П – Р – С – Т – У – Ф – Х – Ц – Ч – Ш – Щ – Ю – Я


Б[редактиране | редактиране на кода]

В[редактиране | редактиране на кода]

Река Варта
Река Висла
 • Варта – 808 / 54 529, Одра, десен
 • Вда – 198 / 2325, Висла, ляв
 • Вежица – 151 / 1600, Висла, ляв
 • Вел – 107 / 822, Дървенца, десен
 • Велна – 118 / 2621, Варта, десен
 • Вепш – 303 / 10 415, Висла, десен
 • Вепша – 140 / 2170, балтийско море
 • Висла – 1047 / 198 500 (168 699), Балтийско море
 • Вислок – 205 / 3528, Сан, ляв
 • Вислока – 164 / 4110, Висла, десен
 • Вкра – 249 / 5322, Западен Буг, десен

Г[редактиране | редактиране на кода]

Д[редактиране | редактиране на кода]

Е[редактиране | редактиране на кода]

 • Елк – 113 / 1524, Бебжа, десен

З[редактиране | редактиране на кода]

И[редактиране | редактиране на кода]

 • Ина – 126 / 2151, Одра, десен

К[редактиране | редактиране на кода]

Л[редактиране | редактиране на кода]

 • Лава (Лина) – 298 (190) / 7130 (5719), Преголя, ляв
 • Лега – 157 / 1015, Бебжа, десен
 • Ливец – 142 / 2780, Западен Буг, ляв

М[редактиране | редактиране на кода]

Н[редактиране | редактиране на кода]

О[редактиране | редактиране на кода]

Река Одра
 • Обра – 164 / 4022, Варта, ляв
 • Одра – 866 (742) / 118 890 (106 058), Балтийско море
 • Ожиц – 142 / 2077, Нарев, десен
 • Омульов – 127 / 2053, Нарев, десен

П[редактиране | редактиране на кода]

Р[редактиране | редактиране на кода]

С[редактиране | редактиране на кода]

Ч[редактиране | редактиране на кода]

Ш[редактиране | редактиране на кода]

 • Шква – 103 / 483, Нарев, десен

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]