Направо към съдържанието

Списък на реките в Северна Македония

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Карта на реките и езерата в Северна Македония.
Карта на водосборните басейни в Северна Македония.
Егейско море:      Вардар      Струма
Адриатическо море:      Охридско езеро и Черни Дрин      Преспанско езеро
Черно море:      Дунав

В Република Северна Македония има над 360 реки с дължена над 10 km. Те се отнасят към 5 главни водосборни басейна: Егейско море, Адриатическо море, Черно море и един безотточен водосборен басейн на Преспанското. От своя страна водосборния басейн на Егейско море се поделя на два основни водосборни басейна – този на река Вардар, обхващащ над 3/4 от територията на страната и този на река Струма, простиращ се в югоизточната част на Северна Македония. Към водосборния басейн на Адриатическо море пренадлежи река Черни Дрин, лява съставяща на река Дрин, вливаща се в Адриатическо море на албанска територия. Към водосборния басейн на Черно море принадлежи най-горното течение на река Южна Морава, дясна съставяща на Велика Морава, която е десен приток на Дунав.

На базата на тези водосборни басейни е съставен списъкът с реките на Северна Македония. За по-големите реки е отразено какъв приток е (ляв → или десен ←), нейната дължина в km и площта на водосборния ѝ басейн в km². Реките, които са частично на територията на Северна Македония са обозначени със звездичка и ако има данни е показана и тяхната дължина (в скоби) на територията на Северна Македония. Звездичките пред имената на реките показват от кой парядък е раката: * - първи порядък; ** – втори порядък (приток на река от първи порядък); *** - трети порядък и т.н. Изброяването на притоците, притоците на техните притоци и т.н. става от извора към устието на съответната река.

Водосборен басейн на Егейско море[редактиране | редактиране на кода]

Вардарски водосборен басейн[редактиране | редактиране на кода]

Водосборен басейн на Дойранското езеро[редактиране | редактиране на кода]

(чрез река Гьолая се оттича в река Вардар)

Струмски водосборен басейн[редактиране | редактиране на кода]

Водосборен басейн на Адриатическо море[редактиране | редактиране на кода]

Дрински водосборен басейн[редактиране | редактиране на кода]

Водосборен басейн на Черно море[редактиране | редактиране на кода]

Дунавски водосборен басейн[редактиране | редактиране на кода]

Безотточен водосборен басейн[редактиране | редактиране на кода]

Водосборен басейн на Преспанското езеро[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]