Направо към съдържанието

Списък на реките в Швеция

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Карта на реките в Швеция

Реките в Швеция образуват гъста речна мрежа. Преобладават късите и пълноводни реки с предимно снежно-дъждовно подхранване. Най-големи са Далелвен, Турнеелвен, Кларелвен, Онгерманелвен, Гьотаелвен. Течението на повечето реки се отличава със значителен наклон и изобилстват бързеите, проговете и водопадите. Максималният им отток е през пролетта и лятото, а поради регулиращата роля на многочислените езера и блата колебанията на водните нива са незначителни. Ледените явления продължават от 3 – 4 седмици на юг до 5 – 6 месеца на север. По хидроенергийни запаси (около 80 млрд квтч годишно) Швеция заема 2-ро място в Европа след Норвегия.[1]

Списъкът на реките в Швеция съдържа всичките 85 реки в страната с дължина над 100 km, в т.ч. 30 реки с дължена над 200 km. За всяка река се посочени нейната дължина и водосборен басейн (ако има налични данни). Данните на тези реки, на които част от течението им или част от водосборния им басейн е извън пределите на Швеция, са отбелязани със звездичка (*).


АБВГД – ЕЖЗИЙКЛМНО – ПРСТУ – ФХЦЧШ – ЩЮЯ


 • Алстерон – 125 / 1525
 • Арбугаон – 145 / 3808
 • Блакелвен – 115 / 2460
 • Булмон – 172 / 2100
 • Буреелвен – 115 / 1046
 • Бюелвен – 190* / 4760*
 • Бюскеелвен – 215 / 3662
 • Далбергсон – 110 / ?
 • Далелвен – 220 / 28 954*
 • Делонгерсон – 155 / 2008
 • Дилтаон – 105 / ?
 • Малон – 120 / 1917
 • Муониоелвен (Муониойоки) – 333* / 14 430*
 • Муелвен – 140 / 2280
 • Муталастрьом – 100 / 15 481
 • Мьорумсон – 175 / 3369
 • Несон – 180 / ?
 • Нетраон – 100 / 1024
 • Никьопиндсон – 157 / 3632
 • Нисан – 200 / 2685
 • Норселвен – 180* / 4160*
 • Раунаселвен – 135 / ?
 • Рене – 120 / 1897
 • Риклеон – 110 / 1649
 • Ронебюон – 117 / 1128
 • Ротнан – 110* / 960*
 • Рьонеелвен – 210 / 4207
 • Сакселвен – 180 / ?
 • Сангиселвен – 109 / 1230
 • Свартон – 160 / 3440
 • Севаон – 130 / 1475
 • Севарон – 140 / 1161
 • Сколон – 140 / ?
 • Стонгон – 185 / 2440
 • Тестебуон – 110 / 1120
 • Тимселвен – 110 / ?
 • Турнеелвен (Торниойоки) – 565* / 40 147*
 • Хедстрьомен – 128 / 1060
 • Хелге – 190 / 4749
 • Хоркан – 184* / 3990*
 • Хулан – 200 / ?