Направо към съдържанието

Френсис Галтън

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Франсис Галтън)
Френсис Галтън
Francis Galton
британски географ, статистик, метеоролог, психолог и антрополог

Роден
Починал
17 януари 1911 г. (88 г.)
Съри, Великобритания
ПогребанВеликобритания

Националност Великобритания
Учил вКралски колеж Лондон
Тринити Колидж
Кеймбриджки университет
Научна дейност
ОбластПсихология
Работил вБританско кралско географско дружество
Известен сЕвгеника
Регресионен модел
Стандартно отклонение
Семейство
Други родниниЧарлз Дарвин (братовчед(ка))

Уебсайтgalton.org
Френсис Галтън в Общомедия

Франсис Галтън (на английски: Francis Galton) е английски психолог и антрополог.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Роден е на 16 февруари 1822 година близо до Бирмингам, Англия, най-мал­ко­то от се­дем­те де­ца на ро­ди­те­ли­те си. Има три по-го­ле­ми бра­тя и три по-го­ле­ми сес­т­ри. Гал­тън е пър­ви бра­тов­чед на Чарлз Дар­вин, два­ма­та има­ли общ дя­до – Ера­зъм Дар­вин. Се­мейс­т­во Гал­тън са из­вес­т­ни и прос­пе­ри­ра­щи про­из­во­ди­те­ли на оръ­жия и бан­ке­ри.

Портрет на Галтън от Октавиъс Оукли, 1840 г.

Гал­тън е счи­тан за де­те-чу­до. На двего­диш­на въз­раст той мо­же да че­те, на пет раз­би­ра от ла­тин­с­ки, гръц­ки и мо­же да де­ли мно­го­циф­ре­ни чис­ла, а на шест ин­те­ре­си­те му се на­соч­ват към кни­ги­те за въз­рас­т­ни, вклю­чи­тел­но Шек­с­пир, кой­то че­те за удо­вол­с­т­вие. На 16 го­диш­на въз­раст, по нас­то­я­ва­не на ба­ща си, Гал­тън за­поч­ва обу­че­ни­е­то си по ме­ди­ци­на в Мно­гоп­ро­фил­на­та бол­ни­ца в Бир­мин­гам ка­то чи­рак на ле­ка­ри­те. За не­го то­ва не е при­ят­но пре­жи­вя­ва­не и един­с­т­ве­но неп­ре­къс­на­ти­ят на­тиск, от стра­на на ба­ща­та, го за­дър­жа там.

Един ин­ци­дент по вре­ме на чи­ра­ку­ва­не­то му в бол­ни­ца­та илюс­т­ри­ра лю­бо­пит­с­т­во­то на Гал­тън. Ис­кай­ки да на­у­чи как­ви са ефек­ти­те на раз­лич­ни­те ле­кар­с­т­ва, той по­е­ма мал­ки до­зи от вся­ко и от­бе­ляз­ва ре­ак­ци­и­те си по сис­те­мен на­чин. Тръг­ва от ле­кар­с­т­ва­та, чи­и­то име­на за­поч­ват с бук­ва­та „А“. То­ва на­уч­но на­чи­на­ние за­вър­ш­ва на бук­ва­та „С“, ко­га­то взе­ма мас­ло от ед­но рас­те­ние от се­мейс­т­во­то на млеч­ки­те (мощ­но раз­х­ла­би­тел­но). След ед­на го­ди­на в бол­ни­ца­та, Гал­тън про­дъл­жа­ва ме­ди­цин­с­ко­то си обу­че­ние в Кингс Ко­ли­дж, Лон­дон, а по-късно завършва и Кейбриджкия университет. Работи в Британското кралско географско дружество.

Умира на 17 януари 1911 година в Съри на 88-годишна възраст.

Научна дейност[редактиране | редактиране на кода]

87-годишният Франсис Галтън (дясно) със статистика Карл Пиърсън.

Галтън се счита за откривател на явлението антициклон, като му дава теоретично обяснение.

Има значими и световно признати заслуги в областта на науката антропология. Неговите антропологични изследвания получават практическо приложение в криминалистиката, особено в дактилоскопията.

Преломен момент в творчеството на Галтън настъпва след публикуването на труда на Чарлз Дарвин „Произход на видовете“ (1859). Под негово влияние Франсис Галтън въвежда в психологията и антропологията идеята за наследствеността, като се стреми чрез нея да обясни индивидуалните различия между хората.

Галтън е основоположник на диференциалната психология и един от първите, които започват експериментални изследвания на асоциациите и образната памет.

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]