Черни въглища

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search
Черен въглен

Черните въглища са висококалорично (5000-7000 ккал/кг) природно гориво, често с добре изразени ивици от лъскав и матов материал.

Запасите им възлизат на 22 млн.т. (0,5% от запасите в натура). Съдържанието на въглерод е 80-85%. Характеризират се с ниско съдържание на влага – 3-6% и пепелно съдържание е – 30%. Те са с мезозойска възраст. Използват се като гориво за топлоелектрическите централи, както и за производство на кокс. В резултат на високата степен на въглефикация са най-подходящи за коксуване. Около 85% от запасите на България са съсредоточени в Балканбас (разположен между Твърдица, Габрово и Сливен). Въглищните пластове са от 3 до 8 на брой, силно натрошени, развити в сложна геоложка обстановка, което затруднява тяхната експлоатация.

Много перспективен е Добруджанският басейн (1,2 млрд. т.), разположен на север от Балчик и Каварна. Въглищата са с висока калоричност (6000-7000 ккал/кг), но се намират на дълбочина 1500-2700 м. Установени са над 60 въглищни пласта. Освен това експлоатацията се затруднява и от наличието на пет водоносни хоризонта. Много подходящи са за коксуване.

Въглищата в Белоградчишкия басейн са без промишлено значение.