Зигмунт Бауман

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Зигмунд Бауман)
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за социолога Зигмунт Бауман. За други личности със същата фамилия вижте Бауман.

Зигмунт Бауман
полски социолог

Роден
19 ноември 1925 г. (89 г.)
Научна дейност
Област Социология, история
Философия
Регион Западна философия
Епоха Философия на 20-ти век
Школа Континентална философия · марксизъм · постмодернизъм
Интереси Етика · политическа философия
Идеи Модерното търсене за двойнственост, резултиращо от Холокоста, постмодерна етика, ликвидна модерност (превеждана на бълг. и като течна модерност)
Повлиян
Зигмунт Бауман в Общомедия

Зигмунт Бауман (на полски : Zygmunt Bauman; английски: Zygmunt Bauman; роден 19 ноември 1925 в Познан) е полски социолог, един от най-известните теоретици в социологията [1], който от 1971 г. живее в Англия след като е бил изгонен от Полша от антисемитска кампания, изработена от комунистическото управление, което той преди това подкрепя. Професор по социология в Университета на Лийдс (и от 1990 почетен професор), Бауман е най-известен със своя анализ на връзките между модерността и Холокоста и постмодерния консумеризъм.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Зигмунт Бауман е роден през 1925 г. в семейство на непрактикуващи еврейските традиции родители полски евреи,в Познан, Полша. Когато нацистите нахлуват в Полша през 1939 г., семейството бяга на изток към Съветския съюз. Бауман отива да служи в контролирана от СССР Първа полска армия, работейки като инструктор по политическо обучение и взимайки участие в битките при Колберг (сега Колобжег) и битката при Берлин. През май 1945 е награден с полския военен кръст за доблест.

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

На български (превод)

 • Общността — търсене на безопасност в несигурния свят, 2003, ЛИК
 • Модерност и Холокост, 2002, ЛИК
 • Постмодерната етика, 2001, ЛИК
 • Живот във фрагменти (есета за постмодерната нравственост), 2000, ЛИК
 • Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм, Анна Недялкова, Зигмунд Бауман (Гл. ІІ), Димитър Филипов, Албатрос, София, 2005, ISBN: 954751038Х

На полски (варшавски период)

 • 1957: Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina [Въпроси на демократичния централизъм в трудовете на Ленин]. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 • 1959: Socjalizm brytyjski: Zrodla, filozofia, doktryna polityczna [Британски социализъм: източници, философия, политическа доктрина]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1960: Klasa, ruch, elita: Studium socjologiczne dziejow angielskiego ruchu robotniczego [Класа, движение, елит: социологическо изследване на историята на британското работническо (лейбъристко) движение]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1960: Z dziejow demokratycznego idealu [От историята на демократичния идеал]. Warszawa: Iskry.
 • 1960: Kariera: cztery szkice socjologiczne [Кариера: четири социологически скици]. Warszawa: Iskry.
 • 1961: Z zagadnien wspolczesnej socjologii amerykanskiej [Въпроси на модерната американска социология]. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 • 1962 (with Szymon Chodak, Juliusz Strojnowski, Jakub Banaszkiewicz): Systemy partyjne wspolczesnego kapitalizmu [Партийни системи на модерния капитализъм]. Warsaw: Ksiazka i Wiedza.
 • 1962: Spoleczenstwo, w ktorym zyjemy [Обществото, в което живеем]. Warsaw: Ksiazka i Wiedza.
 • 1962: Zarys socjologii. Zagadnienia i pojecia [Скици по социология. Въпроси и концепции]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1963: Idee, idealy, ideologie [Идеи, идеали, идеологии]. Warszawa: Iskry.
 • 1964: Zarys marksistowskiej teorii spoleczenstwa [Скици по марксистка теория на обществото]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1964: Socjologia na co dzien [Социология на ежедневния живот]. Warszawa: Iskry.
 • 1965: Wizje ludzkiego swiata. Studia nad spoleczna geneza i funkcja socjologii [Възгледи за света на човека: изследвания по социален генезис и функцията на социологията]. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 • 1966: Kultura i spoleczenstwo. Preliminaria [Култура и общество, предварителни бележки]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

На английски, основно (период на работа в Лийдс)

 • 1972: Between Class and Elite. The Evolution of the British Labour Movement. A Sociological Study [Между класа и елит. Еволюция на британското работническо (лейбъристко) движение]. Manchester: Manchester University Press (полски оригинал от 1960)
 • 1973: Culture as Praxis [Култура и праксис]. London: Routledge & Kegan Paul.
 • 1976: Socialism: The Active Utopia [Социализъм: активна утопия]. New York: Holmes and Meier Publishers.
 • 1976: Towards a Critical Sociology: An Essay on Common-Sense and Emancipation [Към критическа социология: есе върху добрия разум и еманципацията]. London: Routledge & Kegan Paul. *1978: Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. London: Hutchinson.
 • 1982: Memories of Class: The Pre-history and After-life of Class [Спомени на класата: предистория и живот после за класата]. London/Boston: Routledge & Kegan Paul.
 • c1985 Stalin and the peasant revolution: a case study in the dialectics of master and slave [Сталин и селската революция: изследване в диалектиката на господаря и роба]. Leeds: University of Leeds Department of Sociology.
 • 1987: Legislators and interpreters — On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals [Законодатели и интерпретатори - за модерността, постмодерността и интелектуалците]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
 • 1988: Freedom [Свобода]. Philadelphia: Open University Press.
 • 1989: Modernity and The Holocaust [Модерност и Холокост - преведено на български 2002]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 1989.
 • 1990: Paradoxes of Assimilation [Парадокси на асимилация]. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • 1990: Thinking Sociologically. An introduction for Everyone [Да мислиш социологически. Въведение за всеки]. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell.
 • 1991: Modernity and Ambivalence [Модерност и амбивалентност]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
 • 1992: Intimations of Postmodernity [Намеци и внушения на постмодерността]. London, New York: Routhledge.
 • 1992: Mortality, Immortality and Other Life Strategies [Моралност, неморалност и други стратегии]. Cambridge: Polity.
 • 1993: Postmodern Ethics [Постмодерна етика]. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
 • 1994: Dwa szkice o moralnosci ponowoczesnej [Две скици на постмодерната моралност]. Warszawa: IK.
 • 1995: Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality [Живот във фрагменти. Есета по постмодерна моралност]. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
 • 1996: Alone Again — Ethics After Certainty [Пак сам - етика след неминуемостта]. London: Demos.
 • 1997: Postmodernity and its discontents [Постмодерността и нейните недоволства]. New York: New York University Press.
 • 1995: Cialo i przemoc w obliczu ponowoczesnosci [Тяло и насилие в лицето на постмодерността]. Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika.
 • 1997: (с Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Humanista w ponowoczesnym swiecie — rozmowy o sztuce zycia, nauce, zyciu sztuki i innych sprawach [Хуманист в постмоерния свят - разговори върху изкуството на живота, науката, живота на изкуството и други въпроси]. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • 1998: Work, consumerism and the new poor [Работа, консумеризъм и новите бедни]. Philadelphia: Open University Press.
 • 1998: Globalization: The Human Consequences [Глобализацията: човешки последствия]. New York: Columbia University Press.
 • 1999: In Search of Politics [В търсене на политика]. Cambridge: Polity.
 • 2000: Liquid Modernity [Ликвидна модерност - превеждано на български и като "течна модерност" [2]]. Cambridge: Polity
 • (2000 [ред. Peter Beilharz]: The Bauman Reader. Oxford: Blackwell Publishers.)
 • 2001: Community. Seeking Safety in an Insecure World [Общност. Търсене на сигурност в несигурен свят]. Cambridge: Polity.
 • 2001: The Individualized Society [Индивидуализирано общество]. Cambridge: Polity.
 • 2001 (с Keith Tester): Conversations with Zygmunt Bauman [Разговори със Зигмунд Бауман]. Cambridge: Polity.
 • 2001 (с Tim May): Thinking Sociologically, 2nd edition [Да мислиш социологически, 2-ро издание]. Oxford: Blackwell Publishers.
 • 2002: Society Under Siege [Общество под обсада]. Cambridge: Polity.
 • 2003: Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, [Ликвидна любов: за неустойчивостта на човешките връзки] Cambridge: Polity.
 • 2003: City of fears, city of hopes [Град на страхове, град на надежди]. London: Goldsmith's College.
 • 2004: Wasted Lives. Modernity and its Outcasts [Пропиляни животи. Модерността и нейните изгнаници]. Cambridge: Polity.
 • 2004: Europe: An Unfinished Adventure [Европа: недовържено приключение]. Cambridge: Polity.
 • 2004: Identity: Conversations with Benedetto Vecchi [Идентичност: разговори с Бенедето Вечи]. Cambridge: Polity.
 • 2005: Liquid Life. Cambridge: Polity.
 • 2006: Liquid Fear [Ликвиден страх]. Cambridge: Polity.
 • 2006: Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty [Ликвидни времена: живот във време на несигурност]. Cambridge: Polity.
 • 2006: Moralnosc w niestabilnym swiecie [Моралността в нестабилен свят]. Poznan: Ksiegarnia sw. Wojciecha.
 • 2007: Consuming Life. [Консумирането на живота] Cambridge: Polity.
 • 2008: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?. [Има ли етиката шанс в свят на консуматори?] Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • 2008: The Art of Life [Изкуството на живота]. Cambridge: Polity.
 • 2009: Living on Borrowed Time: Conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo [Живот в заемано време: разговори с Читлали Ровироса-Мадразо]. Cambridge: Polity.
 • 2009: (с Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Zycie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami [Живот в контексти. Разговори за лъжите зад нас и какви лъжи има пред нас.]. Warszawa: WAiP.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Zygmunt Bauman“ в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите.  
 1. "Зигмунд Бауман е едно от най-известните имена в областта на социалната теория днес." - в. „Култура“ по повод Зигмунд Бауман, "Глобализацията: последиците за човека"
 2. Ивайло Дичев, Мобилни идентичности? Мобилно гражданство, eurozine.com, 27 юни 2006

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]