Тъканни клетки

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Тъкан)
Направо към: навигация, търсене
Емблема за пояснителна страница Тази статия е за органичната материя. За текстилния продукт вижте плат.

Тъкан в биологията е материя, съставена от клетки със сходен строеж и функции.

Човешкият организъм се развива от една клетка - оплодената яйцеклетка - зигота. Тя се дели многократно и от нея се развива многоклетъчен зародиш. В клетките на зародиша постепенно, от едно клетъчно поколение в друго, се появяват различия в устройството и физиологията на клетките. Така в многоклетъчния зародиш се обособяват различните видове клетки.

Всички клетки изпълняват някои общи функции - хранят се, дишат, растат, делят и др. Но същевременно те се специализират да извършват някои дейности по-добре от други. Например мускулните клетки са приспособени да се съкращават, рецепторните - да възприемат дразнения, жлезистите - да отделят вещества - секрети и т.н.т.

Клетките, специализирани в едно направление се групират в тъкани. Съвкупност от клетки със сходен строеж и функции, заедно с междуклетъчното вещество се нарича тъкан.

Например тъкан е слоят от клетки, които покриват отвътре стената на стомаха. Те са жлезисти и отделят секрети които подпомагат смилането на храната. Но в стената на стомаха има и друг вид тъкан - мускулна. Мускулните клетки са приспособени да се съкращават и по този начин храната се размесва с храносмилателните ензими и се изтласква от стомаха. В организма различни видове тъкани могат да образуват обща структура - орган - сърцето, стомаха, бъбреците, белите дробове. В органите различните тъкани работят съвместно, но всяка от тях си има свой строеж и функции. От това правило има редица изключения.

Тъканите се образуват след като в зародиша се обособят три зародишни пласта - външен (ектодерма), среден (мезодерма) и вътрешен (ендодерма).

Науката за тъканите се нарича хистология или, когато става дума за болести, хистопатология.

Животински тъкани[редактиране | edit source]

В тялото на животните има четири основни типа тъкани:

  • Епителна тъкан - осъществява защитата на органи и тялото като цяло, без да се възпрепятства обмяната - секреция и абсорбция на вещества. Това са най-външните слоеве клетки, покриващи тялото и храносмилателния тракт на животните, както и някои органи.
  • Съединителна тъкан - тъкан, която осигурява връзката между други типове тъкан, осигурявайки чисто механична устойчивост, както и физиологичната и метаболитна хомеостаза.
  • Мускулна тъкан - характеризира се с възбудимост и съкратимост - т.е. под влияние на определени сигнали (нервни импулси) може да се съкращава и по този начин да премества отделни части или целият организъм в пространството.
  • Нервна тъкан - специфичен комплекс, притежаващ свойствата възбудимост и проводимост. Осъществява координацията на множество процеси в организма, в това число и мускулното съкращение.

Някои учени отделят пети вид тъкан, включваща половите клетки(гаметите) и клетките от които те произхождат. Така като половете са два, тъканта бива два вида - мъжка полова и женска полова тъкан

Растителни тъкани[редактиране | edit source]

Примери за тъкани в други многоклетъчни организми са проводящите тъкани в растенията като ксилема и флоема. Разграничават се три основни типа тъкани (епидермис, проводяща и механична тъкан) и няколко подтипа:

  • Меристемна (образувателна) тъкан - от нея водят началото си всички останали растителни тъкани.
  • Покривна тъкан - осигурява покривката на растението, запазвайки възможността за обмен на вещества. Включва повърхностния слой на корена (ризодермис) и надземното растително тяло (епидермис на стъблото и листа), както и граничната тъкан между вътрешния и външния цилиндър на корена (ендодермис).
  • Паренхимна (основна, изпълваща) тъкан - най-слабо диференцираната, често с разнообразни функции. Включва хлоренхим (с фотосинтезираща функция), аеренхим (заграждаща въздухоносни празнини тъкан), запасна паренхимна тъкан и т.н.
  • Проводяща тъкан - участвя в доставянето или изнасянето на различни химични вещества до определени части на растението. Проводящата тъкан е комплексна по строеж и включва елементи на флоема или ксилема, механични елементи (фибри) и паренхим. Клетките на проводящата система са два вида- ликови и дървесинни. Дървесините са изградени от мъртви клетки. Ликовите клетки са изградени от живи клетки.
  • Отделителна тъкан - шизогенни и лизигенни влагалища, специализирани отделителни клетки (идиобласти), млечни цеви.
  • Механична тъкан - придава еластичност,здравина и устойчивост на цялото растение. коленхим (жива) и склеренхим (мъртви фибри, обиковено живи склереиди).