Държавен дълг

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Държавен дълг на страните по света - в % от БВП

Държавен дълг (национален дълг, публичен дълг) са всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата при спазване изискванията на законодателството на страната за поемане на държавни финансови задължения или гаранции.

Публичният дълг е общият дълг на публичния сектор включително централното държавно управление и регионалните правителства (автономни агенции, общини, местни власти и др.)

Различните страни ползват различна методология за/при определяне размера на държавния дълг. Съгласно българското законодателство поемането на държавен дълг се осъществява посредством два способа - чрез емитирането на държавни ценни книжа или чрез договори за държавни заеми. Също така българското законодателство разграничава още държавногарантиран дълг, частен дълг (който не се включва към държавния), дълг на общините или общински дълг и консолидиран държавен дълг, който е номинална стойност на държавния дълг, дълга на общините и дълга на социалноосигурителните фондове.

Държавният дълг също така се подразделя в зависимост от статута на кредиторите и валутата на заемите по него на външен и вътрешен.

Критерий за измеримост на размера на държавния дълг е процентното му съотношение към размера на БВП на страната. Например през 2005 г. държавният дълг на Германия е 68% от БВП, на Франция - 66%, на САЩ - 53%, на Великобритания - 43%, на Норвегия - 36%, на Австралия - 12%, на Казахстан - 10%, а на Хонгконг - 2%. През 2010 г. тези стойности вече са за Франция - 75% от БВП, за Германия - 83%, за Португалия - 97%, за Италия - 118%, за Гърция - 153%. Най-голямо безпокойство в световен мащаб буди стремителното нарастване на държавния дълг на САЩ и в абсолютно изражение, тъй като през месец юли 2011 г. той надхвърля на 100% БВП на Щатите, което води на фона на неотшумялата световна финансова криза от 2008 година до дългова криза в САЩ.

Друга страна с проблемен държавен дълг е Гърция поради настъпилата през 2010 г. финансова криза.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  • Закон за държавния дълг и Закон за общинския дълг

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]