Зигмунт Бауман

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Тази статия е за социолога Зигмунт Бауман. За други личности със същата фамилия вижте Бауман.

Зигмунт Бауман
Zygmunt Bauman
полски социолог
Зигмунт Бауман по време на публична лекция в Лвов, 2013 г.
Зигмунт Бауман по време на публична лекция в Лвов, 2013 г.

Роден
Починал
9 януари 2017 г. (91 г.)

Религияатеизъм
Учил вЛондонско училище по икономика и политически науки
Научна дейност
ОбластСоциология, история
Работил вУниверситет на Лийдс
Философия
РегионЗападна философия
ЕпохаФилософия на 20 век
ШколаКонтинентална философия · марксизъм · постмодернизъм
ИнтересиЕтика · политическа философия
ИдеиМодерното търсене за двойственост, резултиращо от Холокоста, постмодерна етика, ликвидна модерност (превеждана на бълг. и като течна модерност)
Повлиян
Семейство
СъпругаЯнина Бауман (по баща Левинсон)
Александра Яшинска-Каня
ДецаЛидия Бауман (художничка),
Ирена Бауман (архитектка),
Ана Сфард (математичка)

Уебсайт
Зигмунт Бауман в Общомедия

Зѝгмунт Бауман (на полски: Zygmunt Bauman; на английски: Zygmunt Bauman) е полски социолог, един от най-известните теоретици в социологията [1], който от 1971 г. живее в Англия след като е бил изгонен от Полша от антисемитска кампания, изработена от комунистическото управление, което той преди това подкрепя. Професор по социология в Университета на Лийдс (и от 1990 почетен професор), Бауман е известен на първо място със своя анализ на връзките между модерността и Холокоста и постмодерния консумеризъм.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Бауман в униформа на Корпуса за вътрешна сигурност на Полша (1953)

Зигмунт Бауман е роден на 19 ноември 1925 г. в семейство на непрактикуващи еврейските традиции родители полски евреи в Познан, Полша. Когато нацистите нахлуват в Полша през 1939 г., семейството бяга на изток към Съветския съюз. Бауман отива да служи в контролирана от СССР Първа полска армия, работейки като инструктор по политическо обучение и взимайки участие в битките при Колберг (сега Колобжег) и битката при Берлин. През май 1945 г. е награден с полския военен кръст за доблест.

Библиография[редактиране | редактиране на кода]

На български (превод)

 • Общността – търсене на безопасност в несигурния свят, 2003, ЛИК
 • Модерност и Холокост, 2002, ЛИК
 • Постмодерната етика, 2001, ЛИК
 • Живот във фрагменти (есета за постмодерната нравственост), 2000, ЛИК
 • Глобализъм, регионализъм и антиглобализъм, Анна Недялкова, Зигмунд Бауман (Гл. ІІ), Димитър Филипов, Албатрос, София, 2005, ISBN 954751038Х

На полски (варшавски период)

 • 1957: Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina [Въпроси на демократичния централизъм в трудовете на Ленин]. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 • 1959: Socjalizm brytyjski: Zrodla, filozofia, doktryna polityczna [Британски социализъм: източници, философия, политическа доктрина]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1960: Klasa, ruch, elita: Studium socjologiczne dziejow angielskiego ruchu robotniczego [Класа, движение, елит: социологическо изследване на историята на британското работническо (лейбъристко) движение]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1960: Z dziejow demokratycznego idealu [От историята на демократичния идеал]. Warszawa: Iskry.
 • 1960: Kariera: cztery szkice socjologiczne [Кариера: четири социологически скици]. Warszawa: Iskry.
 • 1961: Z zagadnien wspolczesnej socjologii amerykanskiej [Въпроси на модерната американска социология]. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 • 1962 (with Szymon Chodak, Juliusz Strojnowski, Jakub Banaszkiewicz): Systemy partyjne wspolczesnego kapitalizmu [Партийни системи на модерния капитализъм]. Warsaw: Ksiazka i Wiedza.
 • 1962: Spoleczenstwo, w ktorym zyjemy [Обществото, в което живеем]. Warsaw: Ksiazka i Wiedza.
 • 1962: Zarys socjologii. Zagadnienia i pojecia [Скици по социология. Въпроси и концепции]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1963: Idee, idealy, ideologie [Идеи, идеали, идеологии]. Warszawa: Iskry.
 • 1964: Zarys marksistowskiej teorii spoleczenstwa [Скици по марксистка теория на обществото]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • 1964: Socjologia na co dzien [Социология на ежедневния живот]. Warszawa: Iskry.
 • 1965: Wizje ludzkiego swiata. Studia nad spoleczna geneza i funkcja socjologii [Възгледи за света на човека: изследвания по социален генезис и функцията на социологията]. Warszawa: Ksiazka i Wiedza.
 • 1966: Kultura i spoleczenstwo. Preliminaria [Култура и общество, предварителни бележки]. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.

На английски, основно (период на работа в Лийдс)

Бауман през 2011 г.
 • 1972: Between Class and Elite. The Evolution of the British Labour Movement. A Sociological Study [Между класа и елит. Еволюция на британското работническо (лейбъристко) движение]. Manchester: Manchester University Press (полски оригинал от 1960)
 • 1973: Culture as Praxis [Културата като праксис]. London: Routledge & Kegan Paul.
 • 1976: Socialism: The Active Utopia [Социализъм: активната утопия]. New York: Holmes and Meier Publishers.
 • 1976: Towards a Critical Sociology: An Essay on Common-Sense and Emancipation [Към критическа социология: есе върху добрия разум и еманципацията]. London: Routledge & Kegan Paul. * 1978: Hermeneutics and Social Science: Approaches to Understanding. London: Hutchinson.
 • 1982: Memories of Class: The Pre-history and After-life of Class [Спомени на класата: предистория и живот после за класата]. London/Boston: Routledge & Kegan Paul.
 • c1985 Stalin and the peasant revolution: a case study in the dialectics of master and slave [Сталин и селската революция: изследване в диалектиката на господаря и роба]. Leeds: University of Leeds Department of Sociology.
 • 1987: Legislators and interpreters – On Modernity, Post-Modernity, Intellectuals [Законодатели и интерпретатори – за модерността, постмодерността и интелектуалците]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
 • 1988: Freedom [Свобода]. Philadelphia: Open University Press.
 • 1989: Modernity and The Holocaust [Модерност и Холокост – преведено на български 2002]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press 1989.
 • 1990: Paradoxes of Assimilation [Парадокси на асимилация]. New Brunswick: Transaction Publishers.
 • 1990: Thinking Sociologically. An introduction for Everyone [Да мислиш социологически. Въведение за всеки]. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell.
 • 1991: Modernity and Ambivalence [Модерност и амбивалентност]. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
 • 1992: Intimations of Postmodernity [Намеци и внушения на постмодерността]. London, New York: Routhledge.
 • 1992: Mortality, Immortality and Other Life Strategies [Моралност, неморалност и други стратегии]. Cambridge: Polity.
 • 1993: Postmodern Ethics [Постмодерна етика]. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
 • 1994: Dwa szkice o moralnosci ponowoczesnej [Две скици на постмодерната моралност]. Warszawa: IK.
 • 1995: Life in Fragments. Essays in Postmodern Morality [Живот във фрагменти. Есета по постмодерна моралност]. Cambridge, MA: Basil Blackwell.
 • 1996: Alone Again – Ethics After Certainty [Пак сам – етика след неминуемостта]. London: Demos.
 • 1997: Postmodernity and its discontents [Постмодерността и нейните недоволства]. New York: New York University Press.
 • 1995: Cialo i przemoc w obliczu ponowoczesnosci [Тяло и насилие в лицето на постмодерността]. Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika.
 • 1997: (с Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Humanista w ponowoczesnym swiecie – rozmowy o sztuce zycia, nauce, zyciu sztuki i innych sprawach [Хуманист в постмодерния свят – разговори върху изкуството на живота, науката, живота на изкуството и други въпроси]. Warszawa: Zysk i S-ka.
 • 1998: Work, consumerism and the new poor [Работа, консумеризъм и новите бедни]. Philadelphia: Open University Press.
 • 1998: Globalization: The Human Consequences [Глобализацията: човешки последствия]. New York: Columbia University Press.
 • 1999: In Search of Politics [В търсене на политика]. Cambridge: Polity.
 • 2000: Liquid Modernity [Ликвидна модерност – превеждано на български и като „течна модерност“ [2]]. Cambridge: Polity
 • (2000 [ред. Peter Beilharz]: The Bauman Reader. Oxford: Blackwell Publishers.)
 • 2001: Community. Seeking Safety in an Insecure World [Общност. Търсене на сигурност в несигурен свят]. Cambridge: Polity.
 • 2001: The Individualized Society [Индивидуализирано общество]. Cambridge: Polity.
 • 2001 (с Keith Tester): Conversations with Zygmunt Bauman [Разговори със Зигмунд Бауман]. Cambridge: Polity.
 • 2001 (с Tim May): Thinking Sociologically, 2nd edition [Да мислиш социологически, 2-ро издание]. Oxford: Blackwell Publishers.
 • 2002: Society Under Siege [Общество под обсада]. Cambridge: Polity.
 • 2003: Liquid Love: On the Frailty of Human Bonds, [Ликвидна любов: за неустойчивостта на човешките връзки] Cambridge: Polity.
 • 2003: City of fears, city of hopes [Град на страхове, град на надежди]. London: Goldsmith's College.
 • 2004: Wasted Lives. Modernity and its Outcasts [Пропиляни животи. Модерността и нейните изгнаници]. Cambridge: Polity.
 • 2004: Europe: An Unfinished Adventure [Европа: недовържено приключение]. Cambridge: Polity.
 • 2004: Identity: Conversations with Benedetto Vecchi [Идентичност: разговори с Бенедето Вечи]. Cambridge: Polity.
 • 2005: Liquid Life. Cambridge: Polity.
 • 2006: Liquid Fear [Ликвиден страх]. Cambridge: Polity.
 • 2006: Liquid Times: Living in an Age of Uncertainty [Ликвидни времена: живот във време на несигурност]. Cambridge: Polity.
 • 2006: Moralnosc w niestabilnym swiecie [Моралността в нестабилен свят]. Poznan: Ksiegarnia sw. Wojciecha.
 • 2007: Consuming Life. [Консумирането на живота] Cambridge: Polity.
 • 2008: Does Ethics Have a Chance in a World of Consumers?. [Има ли етиката шанс в свят на консуматори?] Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • 2008: The Art of Life [Изкуството на живота]. Cambridge: Polity.
 • 2009: Living on Borrowed Time: Conversations with Citlali Rovirosa-Madrazo [Живот в заемано време: разговори с Читлали Ровироса-Мадразо]. Cambridge: Polity.
 • 2009: (с Roman Kubicki, Anna Zeidler-Janiszewska) Zycie w kontekstach. Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami [Живот в контексти. Разговори за лъжите зад нас и какви лъжи има пред нас.]. Warszawa: WAiP.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. „Зигмунд Бауман е едно от най-известните имена в областта на социалната теория днес.“ – в. „Култура“ по повод Зигмунд Бауман, „Глобализацията: последиците за човека“ Архив на оригинала от 2014-03-11 в Wayback Machine.
 2. Ивайло Дичев, Мобилни идентичности? Мобилно гражданство, eurozine.com, 27 юни 2006

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Статии
Интервюта
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Zygmunt Bauman в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​