Релативистично забавяне на времето

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Релативистко забавяне на времето е явление, кинематичен ефект, описван от теорията на относителността, който се заключава в това, че в движещ се обект всички физични процеси протичат по-бавно, отколкото в неподвижен обект при отчитане на времето в неподвижна отправна координатна система. Като илюстрация на това явление се привежда парадоксът на близнаците.

Забавянето на времето може да бъде предизвикано от:

  1. относителната скорост един спрямо друг на двама наблюдатели
  2. разликата в разстоянието им до гравитационна маса

Количествено описание на забавянето може да се получи от Лоренцовите трансформации.