Направо към съдържанието

Списък на градовете в Таджикистан

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Душанбе
Хорог
Кургантюбе през 2010 година
Градове в Таджикистан
Име Население Административна
единица
Транскрипция на таджикски 1989 2000 2007
на кирилица на персийски
1. Душанбе1* Душанбе на персийски: دوشنبه 595 820 562 000 679 400 Душанбе
2. Ходжент2** Хуҷанд на персийски: خجند 160 458 149 000 155 900 Согдийска област
3. Куляб** Кӯлоб на персийски: کولاب 74 456 78 000 93 900 Хатлонска област
4. Кургантюбе** Қӯрғонтеппа на персийски: قرغان‌تپه 58 505 60 000 71 000 Хатлонска област
5. Истаравшан** Истаравшан на персийски: استروشن 45 763 51 000 60 200 Согдийска област
6. Вахдат* Ваҳдат на персийски: کافرنهان 45 731 44 000 49 100 Райони на централно
подчинение
7. Канибадам** Конибодом на персийски: کانی‌بادام 37 841 45 000 47 100 Согдийска област
8. Турсунзаде* Турсунзoдa на персийски: تورسون‌زاده 40 593 39 000 44 200 Райони на централно
подчинение
9. Исфара** Исфара на персийски: اسفره 34 524 37 000 40 600 Согдийска област
10. Пенджикент** Панҷакент на персийски: پنج‌کنت 27 903 33 000 35 900 Согдийска област
11. Хорог** Хоруғ на персийски: خاروغ 20 318 28 000 29 000 Горнобадахшанска
автономна област
12. Яван Ёвон на персийски: یاوان 20 148 20 000 25 800 Хатлонска област
13. Хисар Ҳисор на персийски: حصار 20 220 20 000 23 200 Райони на централно
подчинение
14. Нурек** Нoрaк на персийски: نورک 20 752 19 000 22 800 Хатлонска област
15. Пархар Фархoр на персийски: فرخار 17 915 20 000 22 400 Хатлонска област
16. Восе Восеъ на персийски: واسع 14 989 20 000 22 300 Хатлонска област
17. Чкаловск** Чкалов на персийски: چکلاو 33 731 22 000 22 200 Согдийска област
18. Московски Маскав на персийски 16 756 - 20 700 Хатлонска област
19. Дангара Данғара на персийски: دنغره 16 898 - 20 600 Хатлонска област
20. Сомонийон Сомониён на персийски 16 623 18 600 Райони на централно
подчинение
21. Гафуров Бобоҷон Ғафуров на персийски: باباجان غفوروف 18 916 15 000 15 700 Согдийска област
22. Зафарабад Зафаробод на персийски: ظفرآباد 11 191 - 14 900 Согдийска област
23. Колхозабад Колхозобод на персийски 13 354 - 14 900 Хатлонска област
24. Нов Нов на персийски: ناو 13 863 13 000 14 300 Согдийска област
25. Пролетарск Пролетар на персийски 15 104 13 000 13 900 Согдийска област
26. Шахритуз Шаҳртуз на персийски: شهر توز 11 618 12 000 13 500 Хатлонска област
27. Шайдон Шайдон на персийски: اشت 9,605 11 000 13 100 Согдийска област
28. Истиклол** Табошар на персийски: تباشر 20 166 12 000 12 800 Согдийска област
29. Адрасман Адрасмoн на персийски: ادرسمان 11 298 - 12 700 Согдийска област
30. Кайраккум** Қайроққум на персийски 12 819 10 000 12 500 Согдийска област
31. Ленинград Ленинград на персийски: مؤمن‌آباد 9,764 11 000 12 500 Хатлонска област
32. Вахш Вахш на персийски: وخش 10 587 - 12 300 Хатлонска област
33. Дусти Дусти на персийски 8,886 6,000 12 300 Хатлонска област
34. Бустон Бӯстон на персийски: بوستان 12 178 11 600 Согдийска област
35. Сарбанд** Сарбанд на персийски: سربند 14 006 11 000 13 000 Хатлонска област
36. Куйбишевск Куйбышевcк на персийски 9,704 9,000 10 600 Хатлонска област
37. Шарора Шарора на персийски - 9,000 10 000 Райони на централно
подчинение

1: От 1929 до 1961 година: Сталинабад
2: От 1939 до 1992 година: Ленинабад
Градове, които не са подчинени административно към района, където се намират:

  • Градове на републиканско подчинение
    • Градове на областно подчинение