Стопански факултет (Софийски университет)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Стопански факултет.

Стопански факултет
FEBA-SPRING.jpg
Сградата на Стопанския факултет на бул. „Цариградско шосе“
Основаване 1990 г.
ВУЗ Софийски университет
Местоположение София
Декан доц. д-р Атанас Георгиев
Специалности вижте долу
Катедри 5
Уебсайт Официален сайт
E-mail info@feb.uni-sofia.bg
Sofia Full City Map.png
42.673° с. ш. 23.3639° и. д.
Местоположение в София

Стопански факултет на Софийски университет е факултетът, в който се изучават стопанско управление и икономика

История[редактиране | редактиране на кода]

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1904 г. на Висшето училище в Български университет преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет. След 1923 г. се създават по-добри условия за развитие на университетското образование. Постепенното преодоляване на следвоенната стопанска криза дава възможност за раздвижване на стопанския живот в страната. Създават се и по-добри икономически предпоставки за развитието на науката и образованието. Стопанското оживление засилва необходимостта от повече стопански, административни и педагогически кадри.

Запазените документи и материали, свързани с равнището на обучение в Софийския университет през 30-те години на ХХ в. оставят впечатление за постоянен стремеж за актуализиране на учебните структури, програми и планове в различните факултети. Един от примерите в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в рамките на Юридическия факултет през 1938 г., което съвпада с 50-годишнината от създаването на Софийския университет. В Държавно-стопанския отдел се изучават редица модерни дисциплини: теоретична политическа икономия, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и др. Тяхното включване в учебния план свидетелства за постоянно будния поглед на факултетното ръководство към последните научни достижения на социалните науки и на тяхната вътрешна диференциация. Налице е и стремеж да се търсят интеграционните възможности в науката. Държавно-стопанският отдел е в постоянни научни контакти със създадения през 1934 г. Статистически институт за стопански проучвания към Университета и така прави крачка напред в развитието на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развитието на университетското образование настъпват след 1944 г. Приет е Закон за висшето образование, който променя основно структурата на СУ. Според новия закон Държавно-стопанския отдел при Юридическия факултет се обединява с Държавното висше училище за финансови и административни науки[1] и се обособява самостоятелен Факултет за стопански и социални науки към университета. Интересът към новообразувания факултет е голям. За учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти в Софийския университет. Още през първата година на своето самостоятелно съществуване факултетът подготвя и издава свой Годишник, в който се публикуват статии и специални изследвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници.

Реформите в Софийския университет съобразно Закона за висше образование продължават в периода 1950 – 1951 г. През 1951 г. Стопанският факултет е закрит, а се възстановява самостоятелността на Държавното висше училище за финансови и административни науки под името Висш икономически институт [2], който две години по-късно приема името „Карл Маркс“.

Съвременният Стопанският факултет при Софийския университет е създаден с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Това по същество означава продължение на неговото развитие, прекъснато за период от 40 години. Първият курс студенти е приет през есента на 1991 г.

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

В Стопанския факултет студентите се обучават в три специалности:

  • Икономика и финанси (английска или френска програма)
  • Стопанско управление (английска, френска или немска програма)
  • Счетоводство, финанси и дигитални приложения (на английски език)

Обучението е двустепенно. При завършването му студентите получават следните образователно-квалификационни степени:

  • Бакалавър по икономика и финанси
  • Бакалавър по стопанско управление
  • Магистър по икономика и финанси
  • Магистър по стопанско управление

Стопанският факултет дава възможност и за придобиване на образователна и научна степен доктор.

Партньорство с бизнеса и нестопански организации[редактиране | редактиране на кода]

През 2004 г. възпитаници на факултета и преподаватели учредяват Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" - FEBA Alumni Club. Сдружението осъществява дейност в обществена полза.

В Стопанския факултет работят няколко студентски организации:

Стопанският факултет партнира с международни и национални компании и институции за осъществяването на образователни, научни и консултантски проекти. Актуален списък на партньорствата е публикуван в страницата на Стопанския факултет.

Чрез Стопанския факултет, СУ "Св. Климент Охридски" членува в международни и национални бизнес асоциации, мрежи и инициативи, сред които:

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. ДВ, бр. 126 от 7.06.1940.
  2. В. „Известия“, бр. 10 от 1.02.1952 г.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Образование“         Портал „Образование          Портал „Икономика“         Портал „Икономика          Портал „София“         Портал „София          Портал „България“         Портал „България