Стопански факултет (Софийски университет)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Стопански факултет.

Сградата на Стопанския факултет, бул. „Цариградско шосе“

Стопанският факултет на Софийския университет е факултетът на Софийския университет за икономика и стопанско управление.

История[редактиране | редактиране на кода]

Стопанските науки са представени още в първото Висше училище в София, когато в открития през 1892 г. Юридически отдел започва изучаването на политическа икономия, финансова наука и статистика. След преименуването през 1904 г. на Висшето училище в Български университет преподаването по стопански науки продължава в съществуващия вече Юридически факултет. След 1923 г. се създават по-добри условия за развитие на университетското образование. Постепенното преодоляване на следвоенната стопанска криза дава възможност за раздвижване на стопанския живот в страната. Създават се и по-добри икономически предпоставки за развитието на науката и образованието. Стопанското оживление засилва необходимостта от повече стопански, административни и педагогически кадри.

Запазените документи и материали, свързани с равнището на обучение в Софийския университет през 30-те години на ХХ в. оставят впечатление за постоянен стремеж за актуализиране на учебните структури, програми и планове в различните факултети. Един от примерите в това отношение е откриването на Държавно-стопански отдел в рамките на Юридическия факултет през 1938 г., което съвпада с 50-годишнината от създаването на Софийския университет. В Държавно-стопанския отдел се изучават редица модерни дисциплини: теоретична политическа икономия, теоретична статистика, стопанска история, стопанска политика, държавно стопанство и др. Тяхното включване в учебния план свидетелства за постоянно будния поглед на факултетното ръководство към последните научни достижения на социалните науки и на тяхната вътрешна диференциация. Налице е и стремеж да се търсят интеграционните възможности в науката. Държавно-стопанският отдел е в постоянни научни контакти със създадения през 1934 г. Статистически институт за стопански проучвания към Университета и така прави крачка напред в развитието на академичната икономическа мисъл.

Съществени промени в развитието на университетското образование настъпват след 1944 г. Приет е Закон за висшето образование, който променя основно структурата на СУ. Според новия закон Държавно-стопанския отдел при Юридическия факултет се обединява с Държавното висше училище за финансови и административни науки[1] и се обособява самостоятелен Факултет за стопански и социални науки към университета. Интересът към новообразувания факултет е голям. За учебната 1947/1948 г. Стопанският факултет има най-голям брой студенти в Софийския университет. Още през първата година на своето самостоятелно съществуване факултетът подготвя и издава свой Годишник, в който се публикуват статии и специални изследвания на преподавателския състав, както и на изявени сътрудници.

Реформите в Софийския университет съобразно Закона за висше образование продължават в периода 1950 – 1951 г. През 1951 г. Стопанският факултет е закрит, а се възстановява самостоятелността на Държавното висше училище за финансови и административни науки под името Висш икономически институт [2], който две години по-късно приема името „Карл Маркс“.

Съвременният Стопанският факултет при Софийския университет е създаден с решение на Академичния съвет от 16 май 1990 г. Това по същество означава продължение на неговото развитие, прекъснато за период от 40 години. Първият курс студенти е приет през есента на 1991 г.

Специалности[редактиране | редактиране на кода]

В Стопанския факултет студентите се обучават в две специалности:

Обучението е двустепенно. При завършването му студентите получават следните образователно-квалификационни степени:

  • Бакалавър по икономика и финанси
  • Бакалавър по стопанско управление
  • Магистър по икономика и финанси
  • Магистър по стопанско управление

Стопанският факултет дава възможност и за придобиване на образователна и научна степен доктор.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. ДВ, бр. 126 от 7.06.1940.
  2. В. „Известия“, бр. 10 от 1.02.1952 г.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]