Направо към съдържанието

Уикипедия:Географски координати

от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Шаблони за географски координати[редактиране на кода]

В Уикипедия се използват специализирани шаблони за изобразяване на географски координати, които добавят връзка към страница (GeoHack), която показва допълнителна информация за даденото място – карта, спътникова снимка и др, а също така и съдържа връзки към други картографски източници.

За да се ползва тази допълнителна функционалност, географските координати се задават основно по два начина:

  • Чрез шаблон {{coord}} - По този начин могат да се вмъкват географски координати директно в текста на дадена статия. Чрез допълнителен параметър в шаблона координатите могат да бъдат изведени и в горния десен ъгъл на страницата.
  • Чрез шаблон от типа {{Инфокутия}} (каре с информация) - като параметри към шаблона. Шаблоните от този тип съдържат вътрешна препратка към шаблона {{coord}}.

Можете да използвате три различни начина на подаване на координатите, в зависимост от това в какъв вид са те – само градуси, градуси и минути или градуси минути и секунди. Има допълнителни параметри, които указват как да бъдат изобразени координатите: вмъкване на връзката в текста на статията (или полетата на каре с информация) и/или показване в горния десен ъгъл на страницата.

Шаблони за координати
Координати Връзка Шаблон Забележка
градуси в текста {{coord|гр|N или S|гр|E или W|параметри|име}} градусите могат да са нецяло число
градуси горе дясно {{coord|display=title|гр|N или S|гр|E или W|параметри|име}} градусите могат да са нецяло число
градуси
и минути
в текста {{coord|гр|мин|N или S|гр|мин|E или W|параметри|име}} минутите могат да са нецяло число,
градусите трябва да са цели
градуси
и минути
горе дясно {{coord|display=title|гр|мин|N или S|гр|мин|E или W|параметри|име}} минутите могат да са нецяло число,
градусите трябва да са цели
градуси,
минути
и секунди
в текста {{coord|гр|мин|сек|N или S|гр|мин|сек|E или W|параметри|име}} секундите могат да са нецяло число,
градусите и минутите трябва да са
цели
градуси,
минути
и секунди
горе дясно {{coord|display=title|гр|мин|сек|N или S|гр|мин|сек|E или W|параметри|име}} секундите могат да са нецяло число,
градусите и минутите трябва да са
цели

Буквите N, S, E, W символизират съответно северна/южна географска ширина и източна/западна географска дължина. Стойностите на координатите задължително трябва да са числа без знак (т.е. положителни). Ако се посочва нецяло число, за десетичен знак трябва да се използва точка, а не запетая.

Полето „параметри“ не е задължително. За какво служат параметрите и как могат да се използват е описано в раздел „Допълнителни параметри“ по-долу.

Полето „име“ съдържа името на обекта и също не е задължително. Ако се използва някой от трите шаблона с title в името и това поле не е попълнено, за име на обекта автоматично се взема заглавието за страницата. Това преднамерено не е направено така за „обикновените“ шаблони, тъй като една страница може да съдържа по няколко от тях, но само един шаблон с title.

Примери[редактиране на кода]

За бързо копиране[редактиране на кода]

Само не забравяйте да попълните необходимите полета и да изтриете излишната буква от двойките N/S и E/W.

{{coord|0|NS|0|EW|}}

{{coord|display=title|0|NS|0|EW|}}

{{coord|0|0|NS|0|0|EW|}}

{{coord|display=title|0|0|NS|0|0|EW|}}

{{coord|0|0|0|NS|0|0|0|EW|}}

{{coord|display=title|0|0|0|NS|0|0|0|EW|}}

Допълнителни параметри[редактиране на кода]

Освен географските координати в шаблоните могат да се използват и други параметри, които предоставят допълнителна информация или променят начина, по който информацията бива представена. Те не са задължителни, но вероятно ще станат доста важни, когато Wikimaps достигнат пълната си функционалност.

Параметрите и (някои от) допустимите стойности за тях са изброени по-долу. Трябва да се изписват като двойки параметър:стойност свързани със символа за подчертаване ( _ ). Никъде не трябва да се използва интервал, иначе шаблонът няма да работи.

Например:

Код Резултат Коментар
{{coord|42|41|20|N|23|24|10|E|}} 42°41′20″ с. ш. 23°24′10″ и. д. / 42.688889° с. ш. 23.402778° и. д. без параметри / с празен параметър
{{coord|42|41|20|N|23|24|10|E|type:airport}} 42°41′20″ с. ш. 23°24′10″ и. д. / 42.688889° с. ш. 23.402778° и. д. с един параметър (за тип)
{{coord|42|41|20|N|23|24|10|E|type:airport_region:BG}} 42°41′20″ с. ш. 23°24′10″ и. д. / 42.688889° с. ш. 23.402778° и. д. с два параметъра (за тип и регион)

Разликата не е във външния вид на препратките, а във функционалността на страницата, към която сочат.

От техническа гледна точка, параметрите просто биват добавяни към края на URL-а, който се използва от шаблона, за да осъществи заявка към скрипта GeoHack при натискане на връзката.

Поне в момента GeoHack не позволява използването на локализирани параметри и/или стойности на параметри, така че е необходимо да се придържате към посочените по-долу имена на параметри и допустими стойности. Ако ви се струва трудно или неуместно по някакви причини да използвате допълнителни аргументи на латиница/английски език, можете да помолите за помощ друг потребител или да се заемете с написването на шаблон, който да генерира съответната заявка.

type:T (тип)[редактиране на кода]

Параметътър за тип задава типа на мястото, описано със шаблона. Стойността се използва за задаване на мащаба по подразбиране на картите където е възможно (например в Google Earth), както и за някои други цели.

Ако мащабът е неподходящ, стойността му може да се зададе с параметъра scale (вижте по-долу), като неговата стойност надвива стойността, зададена чрез типа. За други технически подробности вижте Шаблон:GeoTemplate/doc#Мащабиране.

Тип Описание Мащаб
country държава 1:10 000 000
state щат, ако такъв съществува
(например в карти на САЩ)
1:3 000 000
adm1st административно поделение на дадена държава, 1-во ниво (провинция, графство)
(например окръг в САЩ, швейцарски кантон)
1:1 000 000
adm2nd административно поделение на дадена държава, 2-ро ниво 1:300 000
city(нас) Град или друго населено място с дадено население (нас трябва да е числова стойност, не е задължително да е точна). Запетаите в нас ще бъдат игнорирани, но не трябва да има интервали. 1:30 000 ... 1:300 000
city Град или друго населено място с неустановено население. Ще бъде сметнат за малък град. 1:100 000
airport летище 1:30 000
mountain „планина“ – върхове, планински вериги 1:100 000
isle остров 1:100 000
waterbody „водна площ“ – заливи, фиорди, езера и езерца, водохранилища и язовири, гьолове, блата, лагуни, естуари, вътрешни морета... 1:100 000
landmark „забележителност“ – културни забележителности, значими сгради, туристически атракции, паметници и други подобни места 1:10 000
forest „гора“ – гори и горски площи 1:50 000
river „река“ – реки и канали 1:100 000
glacier „глетчер“ – ледници, ледени шапки 1:50 000
edu образователна институция – училища, университети и т.н. 1:10 000
pass планински проход 1:10 000

Пример:

scale:N (мащаб)[редактиране на кода]

Този параметър задава мащаба на желаната карта като 1:N. Ако мащабът е зададен чрез този параметър, мащабът характерен за дадения тип се пренебрегва. Ако не е зададен тип, представката scale: може да се изпусне.

Пример:

region:R (регион)[редактиране на кода]

Този параметър задава предпочитания регион – въз основа на него се избират услуги (карти и т.н.), подходящи за това място (ако има такива). Стойността на параметъра трябва да е или двубуквен код на държава по ISO 3166-1 alpha-2, или код на регион по ISO 3166-2. Примерни кодове:

Пример:

globe:G (глобус)[редактиране на кода]

Този параметър указва в кой свят се намират координатите и съответно коя карта трябва да бъде показана. По подразбиране това е Земята, но може да бъде и някое добре картографирано небесно тяло, например Луната или Марс. Тази функционалност все още не е реализирана.

source:S (източник)[редактиране на кода]

Този параметър указва източника на координатите и може дори да включва оригиналните данни. Използва се предимно от ботове, които копират географски координати от един проект в друг (от Уикипедия в Общомедия или от една Уикипедия в друга) или попълват автоматично координатите според някакъв външен списък. Например:

  • Източникът на координати, взети от Уикипедия на български, ако не е посочен друг ще бъде указан като source:bgwiki. По аналогичен начин за Уикипедия на английски стойността ще е enwiki, за немската – dewiki и т.н.
  • За координати, взети от публичния GeoNet Names Server параметърът ще е source:GNS.

Непълен списък на инфокарета, които приемат като параметри географски координати и ги използват по някакъв начин – за показване на дадено място върху карта и/или добавяне на препратка към карта във външен сайт.

Използват вътрешно някои от горните шаблони:

Използват GeoHack, но не чрез горните шаблони:

Изискват ръчно вмъкване на шаблон за координати:

Не използват GeoHack, но препращат към външни карти:

Страници на английски
Шаблони