ISO/IEC 8859-16

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

ISO 8859-16, познат още като Latin-10 или South-Eastern European, е 8-битов набор символи, част от стандарта ISO 8859. Предвиден да покрива нуждите на албанския, хърватския, унгарския, полския, румънския и словенския език, но се използва също и при френския, немския, италианския и ирландския (нова ортография). Различава се от другите ISO 8859 стандарти по това, че включва малък брой символи в горния регистър, вместо да се опитва да включва колко се може повече букви.

ISO-8859-16 е IANA-наименованието за този стандарт, използван заедно с контролните кодове от ISO/IEC 6429 за диапазоните 0x00-0x1F и 0x80-0x9F.

Този набор символи е рефериран още като iso-ir-226, ISO_8859-16:2001, ISO_8859-16, latin10 и l10.

Таблица на знаците[редактиране | редактиране на кода]

ISO/IEC 8859-16
—0 —1 —2 —3 —4 —5 —6 —7 —8 —9 —A —B —C —D —E —F
 
0−
 
 
1−
 
 
2−
 
SP
0020
32
!
0021
33
"
0022
34
#
0023
35
$
0024
36
%
0025
37
&
0026
38
'
0027
39
(
0028
40
)
0029
41
*
002A
42
+
002B
43
,
002C
44
-
002D
45
.
002E
46
/
002F
47
 
3−
 
0
0030
48
1
0031
49
2
0032
50
3
0033
51
4
0034
52
5
0035
53
6
0036
54
7
0037
55
8
0038
56
9
0039
57
:
003A
58
;
003B
59
<
003C
60
=
003D
61
>
003E
62
?
003F
63
 
4−
 
@
0040
64
A
0041
65
B
0042
66
C
0043
67
D
0044
68
E
0045
69
F
0046
70
G
0047
71
H
0048
72
I
0049
73
J
004A
74
K
004B
75
L
004C
76
M
004D
77
N
004E
78
O
004F
79
 
5−
 
P
0050
80
Q
0051
81
R
0052
82
S
0053
83
T
0054
84
U
0055
85
V
0056
86
W
0057
87
X
0058
88
Y
0059
89
Z
005A
90
[
005B
91
\
005C
92
]
005D
93
^
005E
94
_
005F
95
 
6−
 
`
0060
96
a
0061
97
b
0062
98
c
0063
99
d
0064
100
e
0065
101
f
0066
102
g
0067
103
h
0068
104
i
0069
105
j
006A
106
k
006B
107
l
006C
108
m
006D
109
n
006E
110
o
006F
111
 
7−
 
p
0070
112
q
0071
113
r
0072
114
s
0073
115
t
0074
116
u
0075
117
v
0076
118
w
0077
119
x
0078
120
y
0079
121
z
007A
122
{
007B
123
|
007C
124
}
007D
125
~
007E
126
 
8−
 
 
9−
 
 
A−
 
NBSP
00A0
160
Ą
0104
161
ą
0105
162
Ł
0141
163

20AC
164

201E
165
Š
0160
166
§
00A7
167
š
0161
168
©
00A9
169
Ș
0218
170
«
00AB
171
Ź
0179
172
SHY
00AD
173
ź
017A
174
Ż
017B
175
 
B−
 
°
00B0
176
±
00B1
177
Č
010C
178
ł
0142
179
Ž
017D
180

201D
181

00B6
182
·
00B7
183
ž
017E
184
č
010D
185
ș
0219
186
»
00BB
187
Œ
0152
188
œ
0153
189
Ÿ
0178
190
ż
017C
191
 
C−
 
À
00C0
192
Á
00C1
193
Â
00C2
194
Ă
0102
195
Ä
00C4
196
Ć
0106
197
Æ
00C6
198
Ç
00C7
199
È
00C8
200
É
00C9
201
Ê
00CA
202
Ë
00CB
203
Ì
00CC
204
Í
00CD
205
Î
00CE
206
Ï
00CF
207
 
D−
 
Đ
0110
208
Ń
0143
209
Ò
00D2
210
Ó
00D3
211
Ô
00D4
212
Ő
0150
213
Ö
00D6
214
Ś
015A
215
Ű
0170
216
Ù
00D9
217
Ú
00DA
218
Û
00DB
219
Ü
00DC
220
Ę
0118
221
Ț
021A
222
ß
00DF
223
 
E−
 
à
00E0
224
á
00E1
225
â
00E2
226
ă
0103
227
ä
00E4
228
ć
0107
229
æ
00E6
230
ç
00E7
231
è
00E8
232
é
00E9
233
ê
00EA
234
ë
00EB
235
ì
00EC
236
í
00ED
237
î
00EE
238
ï
00EF
239
 
F−
 
đ
0111
240
ń
0144
241
ò
00F2
242
ó
00F3
243
ô
00F4
244
ő
0151
245
ö
00F6
246
ś
015B
247
ű
0171
248
ù
00F9
249
ú
00FA
250
û
00FB
251
ü
00FC
252
ę
0119
253
ț
021B
254
ÿ
00FF
255
—0 —1 —2 —3 —4 —5 —6 —7 —8 —9 —A —B —C —D —E —F

Кодовете в интервалите 00-1F и 7F-9F не са асоциирани към символи в ISO/IEC 8859-16.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

  • ISO/IEC 8859-16:2001
  • ISO/IEC 8859-16:2000 – 8-битов еднобайтовокодиран графичен набор символи, Част 16: Латиница No. 10 (работен вариант от 15 ноември 1999; контролирано от ISO/IEC 8859-16:2001, публикувано на 15 юли 2001)
  • ISO-IR 226 Romanian Character Set for Information Interchange (30 август 1999 от Romanian Standard SR 14111:1998)