Дисперсна система

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Jump to navigation Jump to search

Дисперсните системи се състоят от две или повече химични съединения или прости вещества, наричани компоненти на системата, разпределени помежду си. Наименованието идва от думата диспергиране — раздробяване. Дисперсната система се състои от:

  • дисперсна фаза — диспергираното вещество;
  • дисперсна среда — веществото, в което е разпределена дисперсната фаза;
  • газови системи и разтвори — когато двата компонента са частици с молекулен строеж;

Видове дисперсни системи[редактиране | редактиране на кода]

Свойствата на дисперсните системи се определят както от свойствата на компонентите, които ги съставят, така и от големината и количеството на частиците на диспергираните вещества. Дисперсните системи се класифицират по различни признаци:

Според размера на частиците на дисперсната фаза[редактиране | редактиране на кода]

  • Грубодисперсни системи — техните частици са с размери над 100 nm. Те са хетерогенни и нестабилни. Примери за такива системи са:
  • Колоидни системи (неистински разтвори) — техните частици са с размери между 1 и 100 nm. Те са микрохетерогенни, малко по-стабилни системи, но под действието на топлина, взаимодействие с йони или по-големи молекули, те могат да се разслоят.
  • Молекулни (йонни) системи' (Истински разтвори) — техните частици са с размери под 1 nm. Те са стабилни във времето — не променят състава и свойствата си.

Според агрегатното състояние на дисперсната среда[редактиране | редактиране на кода]

  • Газообразни — смеси на газове или па̀ри;
  • Течни — разтворени в течности газове, твърди или течни вещества;
  • Твърди — разтвори представляващи твърдо кристално вещество, в чиято кристална решетка има заместени атоми, йони или молекули на основното вещество с атоми, йони или молекули на друго или други вещества. Наричат се твърди разтвори със заместване. Има случаи, когато атомите или йоните на разтвореното вещество влизат в празнините на кристалната решетка. Те се наричат твърди разтвори чрез внедряване.

Видове дисперсни системи[редактиране | редактиране на кода]

В зависимост от агрегатното състояния на двете фази различаваме следните видове дисперсни системи:

Вид Дисперсна среда Дисперсна фаза Пример
Газообразни газ газ газова смес
Газообразни газ течност мъгла
Газообразни газ твърдо тяло дим,прах
Течни течност газ пяна
Течни течност течност мляко (емулсия)
Течни течност твърдо тяло варно мляко (суспензия)
Твърди твърдо тяло газ газобетон, гъба
Твърди твърдо тяло течност мокър бетон
Твърди твърдо тяло твърдо тяло сплав, бетон
Смес Еднородни
(хомогенни)
Нееднородни
(хетерогенни)
s+s сплав:
месинг
стомана
чугун
смес от сол и захар
смес от захар и сух ориз
почва
пясък на морския бряг
гранит
s+l разтвор (ненаситен, наситен):
захарен разтвор
солена вода (морска вода)
мръсна вода
емулсия или колоид (мляко, майонеза)
s+g няма облак от прах
дим (цигарен)
l+l алкохолни напитки смес от олио и вода
l+g природни води
киселинен дъжд (азотен, серен)
мъгла
пяна
g+g въздух (чист) няма