Мезопротерозой

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Еон Ера
Продължителност
Период Начало
в млн. г.
Фанерозой
Неозой
65,5 млн. г.
Кватернер 2,588  
Неоген 23,03  
Палеоген 65,5  
Мезозой
185,5 млн. г.
Креда 145,5  
Юра 199,6  
Триас 251    
Палеозой
291 млн. г.
Перм 299    
Карбон 359,2  
Девон 416    
Силур 443,7  
Ордовик 488,3  
Камбрий 542    
Протерозой
Неопротерозой
458 млн. г.
Едиакарий 630    
Криоген 850    
Тоний 1 000    
Мезопротерозой
600 млн. г.
Стений 1 200    
Ектасий 1 400    
Калимий 1 600    
Палеопротерозой
900 млн. г.
Статерий 1 800    
Орозирий 2 050    
Рясий 2 300    
Сидерий 2 500    
Архай Неоархай
300 млн. г.
2 800    
Мезоархай
400 млн. г.
3 200    
Палеоархай
400 млн. г.
3 600    
Еоархай
4 000    
Хадей
  4 540    

Мезопротерозой е геоложка ера, която се появява между 1600 милиона години и 1000 милиона години. Основните събития на мезопротерозоя са формирането на суперконтинента Родиния и разпадането на суперконтинента Колумбия, както и еволюцията на половото размножаване.

Тази епоха е белязана от по-нататъшното развитие на континенталните плочи и тектониката на плочите. В края на тази епоха континенталните плочи, които се развиват повече или по-малко са същите, каквито са днес. Това е първата геоложка ера за която има геоложки запис все още съществуващ и днес.

Това е ерата на сексуалното размножаване, усложняване на живата природа и поява на многоклетъчните организми. Формират се и много от планинските вериги. Това е ерата на очевидно критични, но все още не добре разбрани, промени в химията на морето, утайките на земята, и на състава на въздуха. Нивата на кислород са се увеличават в началото на ерата и продължават да нарастват през епохата.