Партия на българските комунисти

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Партия на българските комунисти
Ръководител(и)Васил Петров Коларов, Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев – колективно ръководство
Основана13 август 1999 г.
Предшествана отБКП Георги Димитров
Идеологиякомунизъм
Сайтпбк.сайт

Партията на българските комунисти е комунистическа партия в България с лидери Васил Петров Коларов, професор Васил Петров Коларов, Иван Кръстев Иванов и Минчо Петров Минчев. Наследник е на Българската комунистическа партия „Георги Димитров“.[1]

На парламентарните избори през 2014 г. партията е член на коалиция „БСП, лява България“.

Възприела е марксистко-ленинската теория. Издава вестник „Ново работническо дело“, който излиза два пъти в месеца.

Програма на ПБК[редактиране | редактиране на кода]

Партията на българските комунисти е политическа организация преди всичко на хората на наемния физически и умствен труд от града и селото, на пролетариата, който освен традиционните си отряди – работническата класа и аграрния пролетариат, обхваща в съвременните условия и хората на интелектуалния наемен труд, на научно-техническата интелигенция и творците на изкуството и културата.[2]

ПБК е наследник на революционните традиции на Българската социалдемократическа партия (тесни социалисти), на Българската комунистическа партия (т.с.), на Българската работническа партия (комунисти) и е правоприемник на Българската комунистическа партия, съществувала до 1990 година.

Патрон на Партията на българските комунисти е Георги Димитров, марксист-ленинец, виден деец на българското и международното работническо и комунистическо движение.

ПБК защитава и развива както идейно-теоретическото революционно наследство, така и обществено полезната и патриотична дейност на Димитър Благоев-Дядото, Георги Кирков, Васил Коларов, Георги Димитров и стотиците хиляди български комунисти, отдали своите творчески сили, знания и живот за делото на социализма и комунизма.

ПБК е класова партия, а това означава партия на класовата борба. След контрареволюционния преврат от 10 ноември 1989 г. в нашето общество изкуствено бе наложено формирането на капиталистическа експлоататорска класа. Класовият мир в такова общество е илюзия.

ПБК е против капитализма в България и в целия свят. Тя се стреми към властта с единствената цел да я даде в ръцете на пролетариата – най-многобройната и най-прогресивната част от българския народ, на единствената класа, която може да осъществи народнодемократичната власт. Крайната ѝ цел е изграждането на безкласово комунистическо общество.

ПБК е национално отговорна партия. Като партия на трудовия народ, тя защитава националните интереси на страната, нейната независимост и национален суверенитет. В своята национална политика тя се ръководи от следните принципни положения:

 • България е еднонационална държава;
 • Българската нация е духовното ядро на всички българи по света;
 • В страната има различни етнически, религиозни и езикови групи, които имат равни права, защитавани от законите;
 • ние, комунистите, признаваме върховенството на националната идея, което не противоречи на нашия дълбок интернационализъм.

ПБК е част от международното комунистическо движение. Тя развива всестранно сътрудничество с всички марксистко-ленински комунистически и работнически партии в света, учи се от техния опит и внася своя принос в световната съкровищница на теорията и практиката на марксизма-ленинизма.

ПБК подкрепя борбата за национално освобождение на всички потиснати народи и етнически групи по света.

В идеологическо отношение дейността на ПБК се опира върху принципите на марксистко-ленинската философия за изграждането на неексплоататорско социалистическо и комунистическо общество. По своята дълбока философска същност марксизмът-ленинизмът е творческо учение, което изисква да се съхрани в него всичко научно, непреходно и потвърдено от живота и заедно с това да го прилага и развива съобразно новите условия, настъпили в обществото. В стратегически план целите на ПБК се степенуват, както следва:

 • В условията на вече установените капиталистически обществени отношения в нашата страна партията ще се бори за възстановяване на отнетите социални права на трудовия народ и търсене на отговорност от грабителите на народното имущество и връщане на заграбеното. Ще се бори за засилване на контролната роля на държавата в икономиката и за установяване на пълно народовластие.
 • В по-близък план, след установяване на народно-демократичната власт, страната ни неизбежно ще се развива в условията на преходния период към изграждане на неексплоататорско общество.
 • В по-далечен стратегически план, общественото развитие на нашата страна трябва да се движи към изграждане на социалистическо общество, основаващо се върху общо владение на средствата за производство, а в още по-далечна перспектива – към формиране на комунистическо общество на самоуправляващи се общности и колективи.

В организационно отношение ПБК се изгражда върху принципите на демократическия централизъм, включващ подчинението на малцинството на решенията на мнозинството, мандатността, колективното решаване на въпросите, свободата на мнения при обсъждане на проблемите. Демократическият централизъм не допуска съществуването на фракции в партията.

ПБК е за обединяване на всички истински комунисти в България в една марксистко-ленинска партия на съвременна марксистко-ленинска идейна и политическа основа.

ПБК е за консолидиране на истински левите сили в България, за обединяване на всички антиимпериалистически, антиглобалистични, антинатовски национално отговорни сили на основата на общоприета от тях програма.

ПБК е антитерористична партия. Класата, на която тя неизменно служи, е класа, която най-много страда от насилието. Затова ПБК ще се бори неуморно и последователно против тероризма на отделни лица, групи и организации, против тероризма на буржоазната държава, против тероризма на международните монополи и международните буржоазни политически и военни съюзи.

ПБК се бори за спазването на правата на човека в България и целия свят. Комунистите са против гражданското, социалното, националното, етническото, религиозното и всякакво друго неравенство. Ние сме решително против расизма и ксенофобията. Хората не се раждат равни, но трябва да живеят като равни – с равни права, свободи и задължения към обществото.

ПБК се отнася с уважение към традиционните религии в страната и ги разглежда като фактор за единството на нацията и за съхраняване на българската духовна и културна идентичност. Ние сме за отделяне на църквата от държавата, ненамеса на държавата във вътрешно-църковните канонически спорове и конфликти, за взаимна толерантност и съвместимост на исторически установилите се традиционни за България вероизповедания. Ние сме против всички чужди на българската духовност секти.

ПБК се бори за възстановяване на чистотата на българската природа, за екологична чистота на българските селища. България беше цветна градина и отново трябва да стане такава.

ПБК е против членството на България в каквито и да е военни блокове. Тя е за активен неутралитет, за взаимноизгодни отношения с всички наши съседи, с всички страни в света.

Програмата на ПБК – това е програма за възраждане на страната, базираща се върху признаването на обективната закономерност на движението на човечеството към социализъм и комунизъм. А тя може да бъде реализирана само ако ПБК стане действително:

 • Партия-авангард на хората на наемния труд, осъществяваща връзката на научния комунизъм с работническото движение, с борбата на трудещите се за унищожаване на всяка социална несправедливост, за всестранно развитие на всички членове на обществото;
 • Партия, чиито членове възприемат интересите на общественото развитие като свои собствени и безкористно отдават силите си за каузата на трудещите се;
 • Партия, развиваща и пропагандираща марксистко-ленинската идеология, недопускаща в своите редици авантюристи, анархо — примитивисти, догматици, опортюнисти и ревизионисти;
 • Партия, осигурила приемствеността на идеите си чрез привличане на младото поколение;
 • Партия на комунистическото действие, на комунистическата инициатива и на съзнателната комунистическа дисциплина.

Най-висшата цел на нашата партия винаги е била истинската свобода и благоденствие на трудовите хора, а най-висша ценност – свобода на Родината.


Програмата е приета на Национална конференция, състояла се на 20 октомври 2002 г.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]