Ромб

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Пример за ромб

Ромбът е равнинна (двуизмерна) геометрична фигура, която се дефинира като четириъгълник с четири равни страни. Алтернативна дефиниция е: успоредник с равни съседни страни.

Свойства на ромба[редактиране | редактиране на кода]

 • Четирите страни на ромба са равни.
 • Две по две срещуположните страни са успоредни.
 • Срещуположните ъгли в ромба са равни.
 • Диагоналите на ромба се разполовяват от пресечната си точка.
 • Диагоналите в ромба са взаимно перпендикулярни.
 • Диагоналите на ромба разполовяват ъглите му.
 • Диагоналите на ромба са негови оси на симетрия.
 • Сборът от ъглите, прилежащи на всяка страна на ромба, е равен на 180 градуса.
 • Сборът от всички ъгли на ромба е 360 градуса.

Формули[редактиране | редактиране на кода]

Ако е дължината на страната, са дължините на диагоналите, а ъглите в ромба (), то в сила са следните формули:

 • Лице: , ,
 • Периметър:
 • Диагонали: ,

Етимология[редактиране | редактиране на кода]

В ръкописа си „Елементи“ Евклид използва термина „ромб“, но само на ниво дефиниция, без да изследва свойствата на геометричната фигура. Други древногръцки математици, които я употребяват, са Херон и Пап Александрийски.

Думата „ромб“ произхожда от гръцката дума ρóμβος, която има две значения, а оттам и две тълкувания за етимологията. Едното значение е „дайре“, фигурата е оприличена на вероятно използвано от древните гърци четириъгълно дайре. Другото значение е „въртящо се тяло“ – изхожда се от приликата на сечението на намотано вретено с геометричната фигура.[1]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. „Математически термини“, Н. В. Александрова, ДИ Наука и изкуство, София, 1984

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]