Физика/Раздели

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Таблицата по-долу изброява много от разделите и подразделите на физиката, заедно с теориите и концепциите, с които те си служат.

Раздел Подраздели Основни теории Концепции
Астрофизика Астрометрия, Астрономия, Високоенергийна астрофизика, Гравитационна физика, Звездна астрономия, Космическа физика, Космология, Планетарна астрофизика, Плазмена физика, Слънчева физика Закон на Нютон за всеобщото привличане, Инфлационна теория, Ламбда-CDM модел, Магнитохидродинамика, Обща теория на относителността, Теория на Големия взрив Вселена, Звезда, Галактика, Гравитационна радиация, Гравитационна сингулярност, Гравитация, Космическа струна, Космос, Планета, Реликтово излъчване, Слънчева система, Супернова, Тъмна енергия, Тъмна материя, Черна дупка
Атомна, молекулярна и оптична физика Атомна физика, Молекулна физика, Атомна и молекулна астрофизика, Химическа физика, Оптика, Фотоника Квантова оптика, Квантова химия, Квантова информатика Фотон, Атом, Молекула, Дифракция, Електромагнитно излъчване, Лазер, Поляризация, Спектрална линия, Ефект на Казимир
Физика на елементарните частици Ядрена физика, Ядрена астрофизика, Астрофизика на частиците, Физика на елементарните частици - феноменология Стандартен модел, Квантова теория на полето, Квантова електродинамика, Квантова хромодинамика, Теория на електрослабото взаимодействие, Теория на ефективното поле, Теория на решетъчния модел, Решетъчна калибрована теория, Калибровъчна инвариантност, Суперсиметрия, Теория на великото обединение, Теория на суперструните, М-теория Фундаментални взаимодействия (гравитационни, електромагнетични, слаби, силни), Елементарна частица, Спин, Антиматерия, Спонтанно нарушение на симетрия, Осцилация на наутриното, „Seesaw-механизъм“, Брана, Струна, Квантова гравитация, Теория на всичко, Вакуумна енергия
Condensed matter physics Solid state physics, High pressure physics, Low-temperature physics, Surface Physics, Nanoscale and Mesoscopic physics, Polymer physics BCS theory, Bloch wave, Density functional theory, Fermi gas, Fermi liquid, Many-body theory, Statistical Mechanics Phases (gas, liquid, solid), Bose-Einstein condensate, Electrical conduction, Phonon, Magnetism, Self-organization, Semiconductor, superconductor, superfluid, Spin,
Applied Physics Accelerator physics, Acoustics, Agrophysics, Biophysics, Chemical Physics, Communication Physics, Econophysics, Engineering physics, Fluid dynamics, Geophysics, Laser Physics, Materials physics, Medical physics, Nanotechnology, Optics, Optoelectronics, Photonics, Photovoltaics, Physical chemistry, Physics of computation, Plasma physics, Solid-state devices, Quantum chemistry, Quantum electronics, Quantum information science, Vehicle dynamics