Беседа:Физика/Раздели

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Понеже никой не прояви интерес към статията и превода на термините, започвам да попълвам нещата. --Alexd 12:14, 14 януари 2010 (UTC)
  1. Astronomy - Астрономия - линкната в този вид между бг и ен Уики.
  2. Astrometry - Астрометрия - Източник
  3. Cosmology - Космология - линкната по този начин, но би трябвало да има термин за физична космология на български, но понеже на български почти не се среща (гуугъл 1 резултат), само космология.
  4. Gravitation physics (линк към Gravitation) - Гравитационна физика (линк към Гравитация) - термин / “Исторически и съвременни аспекти на астрономията, теоретичната и гравитационна физика”, посветена на 120 години от раждането на българския физик URL/
  5. High-energy astrophysics - Високоенергийна астрофизика - източник за термина на бг няма, на словенски - Vysokoenergetická astronómia.
  6. Planetary astrophysics (линк към Planetary science) - Планетарна астрофизика (линк към Планетология), 1 онлайн източник URL
  7. Plasma physics (Plasma (physics) - Плазмена физика (Плазма) - Категория:Плазмена физика
  8. Solar Physics - Слънчева физика (източници бол), използвано в Уики в Едуард Лу.
  9. Space physics - Космическа физика - Линк БАН
  10. Stellar astrophysics - Звездна астрономия Източник СУ
  1. Big Bang - Теория на Големия взрив - линкната
  2. Cosmic inflation - инфлационна теория URL или инфлационен модел на вселената URL
  3. General relativity - Обща теория на относителността - линкната
  4. Newton's law of universal gravitation - Закон на Нютон за всеобщото привличане (линк Закон за всеобщото привличане) - линкната
  5. Lambda-CDM model - Ламбда-CDM модел, например в Теория на Големия взрив
  6. Magnetohydrodynamics - Магнитохидродинамика - линкната
  1. Black hole - Черна дупка
  2. Cosmic background radiation - Реликтово излъчване (линкната)
  3. Cosmic string - Космическа струна
  4. Cosmos - Космос
  5. Dark energy - Тъмна енергия
  6. Dark matter - Тъмна материя
  7. Galaxy - Галактика
  8. Gravity - Гравитация
  9. Gravitational radiation - Гравитационна радиация, пренасочка към Гравитационна вълна
  10. Gravitational singularity - Гравитационна сингулярност (линкната)
  11. Planet - Планета
  12. Solar system - Слънчева система
  13. Star - Звезда
  14. Supernova - Супернова
  15. Universe - Вселена


 • Atomic, molecular, and optical physics
  1. Atomic physics - Атомна физика
  2. Molecular physics - Молекулярна физика
  3. Atomic and Molecular astrophysics - Атомна и молекулярна астрофизика (URL)
  4. Chemical physics - Химическа физика (URL)
  5. Optics - Оптика
  6. Photonics Фотоника
  1. Quantum optics - Квантова оптика
  2. Quantum chemistry - Квантова химия
  3. Quantum information science - Квантова информатика (Портал:Физика)
  1. Photon - Фотон
  2. Atom - Атом
  3. Molecule - Молекула
  4. Diffraction - Дифракция
  5. Electromagnetic radiation - Електромагнитно излъчване (линкната)
  6. Laser - Лазер
  7. Polarization (waves) - Поляризация (линкната)
  8. Spectral line - Спектрална линия (вж Оптично стъкло)
  9. Casimir effect - Ефект на Казимир (вж Пътешествие във времето)


  1. Nuclear physics - Ядрена физика (линкната)
  2. Nuclear astrophysics - Ядрена астрофизика (линк към Астрофизика#Ядрена астрофизика)
  3. Particle astrophysics - Астрофизика на частиците (за превода на английското понятие така на български виж EU новини)
  4. Particle physics phenomenology - пренасочва към Физика на елементарните частици - феноменология (виж например URL „Физика на елементарните частици – теория и феноменология”.)
  1. Standard Model - Стандартен модел (линкната)
  2. Quantum field theory - Квантова теория на полето (виж Катедра теоретична физика, СУ)
  3. Quantum electrodynamics - Квантова електродинамика (линкната)
  4. Quantum chromodynamics - Квантова хромодинамика (вж Портал:Физика)
  5. Electroweak theory - Теория на елетрослабото взаимодействие (на руски е Теория электрослабого взаимодействия) линк към Слабо ядрено взаимодействие - съществуваща
  6. Effective field theory - Теория на ефективното поле (вж БАН линк)
  7. Lattice field theory (линк към Lattice model (physics))- Теория на решетъчния модел (Решетъчен модел (физика)) (вж решетъчни модели във СУ)
  8. Lattice gauge theory - Решетъчна калибрована теория (ру)
  9. Gauge theory - Калибровъчна инвариантност (линк в ру, термин на български СУ)
  10. Supersymmetry - Суперсиметрия
  11. Grand unification theory - Велико обединение|Теория на великото обединение (линкната)
  12. Superstring theory - Теория на суперструните
  13. M-theory - М-теория
  1. Fundamental force (gravitational, electromagnetic, weak, strong) - Фундаментални взаимодействия (Гравитация|гравитационни, Електромагнетизъм|електромагнетични, Слабо ядрено взаимодействие|слаби, Силно ядрено взаимодействие|силни) (вж СУ, другите са линкнати)
  2. Elementary particle - Елементарна частица
  3. Spin - Спин
  4. Antimatter - Антиматерия
  5. Spontaneous symmetry breaking - Спонтанно нарушение на симетрия (вж Нобелова награда, физика)
  6. Neutrino oscillation - Осцилация на неутриното (СУ и Неутрино)
  7. Seesaw mechanism - за сега без превод "Seesaw-механизъм"
  8. Brane - Брана
  9. String - Струна (физика)|Струна - води към пояснение, но обекта би трябвало да е това String (physics)
  10. Quantum gravity - Квантова гравитация
  11. Theory of everything - Теория на всичко
  12. Vacuum energy - Вакуумна енергия (само в украински линкната в уики, линк Хокинг)


  1. Solid state physics - Физика на твърдите тела ("лабораторията по физика на твърдите тела" в Капитал)
  2. High pressure physics - пренасочва към High pressure , рус. "Физика и техника высоких давлений" (URL) - Физика на високото налягане, линк Високо налягане
  3. Low-temperature physics - пренасочва към Криогеника (криогеника, криогенни температури URL БАН), но на руски и немски има статии за Физика на ниските температури http://ru.wikipedia.org/wiki/Физика_низких_температур
  4. Surface Physics - Физикохимия на повърхностите
  5. Nanoscale and Mesoscopic physics (Nanotechnologia) - Нанотехнология|Наноскала и мезоскопична физика (наноскала и мезоскопична, БАН)
  6. Polymer physics - Вероятно Физика на полимерите (учебник) и по-малко вероятно Полимерна физика
  1. BCS theory - Теория на БКШ вж напр. Джон Бардийн
  2. Bloch wave - Блохова вълна (URL СУ)
  3. Density functional theory - Модел на Томас-Ферми| Функционална теория за плътността URL за модел
  4. Fermi gas - Газ на Ферми по-точно Идеален газ на Ферми-Дирак (БАН)
  5. Fermi liquid - Ферми-течност (БАН)
  6. Many-body theory - теория многих частиц (ru:Тябликов, Сергей Владимирович), квантовая теория многих частиц (URL)
  7. Statistical Mechanics - Статистическа механика (линкната)
  1. Phases (gas, liquid, solid) -
  2. Bose-Einstein condensate - Бозе-Айнщайнова кондензация
  3. Electrical conduction -
  4. Phonon - Фонон
  5. Magnetism -
  6. Self-organization -
  7. Semiconductor - superconductor - superfluid -
  8. Spin -
  9. Antimatter -
  10. Spontaneous symmetry breaking -
  11. Neutrino oscillation -
  12. Seesaw mechanism -
  13. Brane -
  14. String (physics)|String -
  15. Quantum gravity -
  16. Theory of everything -
  17. Vacuum energy -


 • Applied Physics
  1. Accelerator physics -
  2. Acoustics -
  3. Agrophysics -
  4. Biophysics -
  5. Chemical Physics -
  6. Communication Physics -
  7. Econophysics -
  8. Engineering physics -
  9. Fluid dynamics -
  10. Geophysics -
  11. Laser Physics -
  12. Materials physics -
  13. Medical physics -
  14. Nanotechnology -
  15. Optics -
  16. Optoelectronics -
  17. Photonics -
  18. Photovoltaics -
  19. Physical chemistry -
  20. Physics of computation -
  21. Plasma physics -
  22. Solid-state devices -
  23. Quantum chemistry -
  24. Quantum electronics -
  25. Quantum information science -
  26. Vehicle dynamics -


Изваждам термините за по-бързо попълване, ако някой има желание, може междувременно да попълва.

Ако някой има възражения по превода на термини да ги направи тук. --Alexd 17:05, 14 януари 2010 (UTC)

Излишна[редактиране на кода]

Тази статия е напълно излишна и загуба на време.--Радостина 18:03, 14 януари 2010 (UTC)