Направо към съдържанието

Част на речта

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от Части на речта)

В граматиката частите на речта са класове от думи, обединени от общо значение (семантика) и граматически свойства. Тези класове от думи, според приетия възглед в българската школска граматика, са: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения, глаголи, наречия, предлози, съюзи, частици и междуметия. Така например съществителните имена имат обобщено значение на същини, конкретни или абстрактни, индивидуални или колективни; глаголите означават действия, състояния, процеси; прилагателните имена означават признаци и т.н.

Класификации[редактиране | редактиране на кода]

  • Морфологична класификация – разделя думите на изменяеми и неизменяеми думи, т.е. на такива, които променят формата си, за да изразят различни граматически значения на категориите, които притежават: число, лице, род, определеност и др., и на неизменяеми, които не променят формата си.
  1. Изменяеми части на речта са: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения, глаголи.
  2. Неизменяеми части на речта са: наречия, предлози, съюзи, частици и междуметия.
  • Синтактична класификация – определя частите на речта като такива, които могат да бъдат т.нар. функционална категория – части на изречението или изпълняват службата да изразяват отношенията между думите в словосъчетанието, изречението или между отделните прости изречения в състава на сложното.
  1. Самостойни части(могат да бъдат отделна част на изречението): съществителни, прилагателни, числителни, глаголи, наречия, местоимения.
  2. Несамостойни части: предлози, съюзи, частици, междуметия, които се наричат също служебни думи.

Български език[редактиране | редактиране на кода]

Част на речта
Изменяема Съществително име Самостойна
Изменяема Прилагателно име Самостойна
Изменяема Глагол Самостойна
Изменяема Местоимение Самостойна
Изменяема Числително име Самостойна
Неизменяема Наречие Самостойна
Неизменяема Предлог Несамостойна
Неизменяема Съюз Несамостойна
Неизменяема Частица Несамостойна
Неизменяема Междуметие Несамостойна

Английски език[редактиране | редактиране на кода]

Частите на речта в английския език по традиция се описват като 8, но някои автори ги описват като 9 или 10. Съгласно класификацията, приета за българските части на речта, те могат да се опишат като същите 10:

Частите на речта в английския език се делят на главни:

  • verb, noun, adverb, adjective, pronoun

и второстепенни:

  • preposition, conjunction, interjection, numeral, particle

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]