Широколистна гора

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Широколистна гора в Белгия

Широколистните гори са биом, характерен с преобладаващи букови и дъбови представители на флората.

Географско положение[редактиране | редактиране на кода]

Широколистните гори са разположени в умерените климатични пояси на северното и южното полукълбо. Те са разположени между 30° и 40°с. ш. и 30° и 45° ю.ш.

Климат[редактиране | редактиране на кода]

Климатът в този биом се отличава с мека, влажна зима и горещо, сухо лято. По крайбрежието на Източна Азия под влияние на мусон, лятото е влажно. Поради голямото разнообразие на условията за живот в него се различават две главни разновидности.

Флора[редактиране | редактиране на кода]

Характерната почва са кафявите горски почви, а покрай реките-алувиалните почви. Широколистните гори се делят на тъмни и светли. Тъмни са буковите гори. Светли са дъбовите гори. Освен главните дървесни видове - бук и дъб, в широколистните гори растат още габър, клен, ясен, бреза, върба. Тяхното разпространение зависи от светлината и влажността на съответния район. Дъбът, кленът, ясенът заемат осветените южни склонове на планините, а букът и габърът – по-високите сенчести склонове.

Под дървесните видове се разполагат храстите – бъз, къпина, леска и др. Тук се среща и растението ендемит жен-шен, от чиито корени се правят ценни лекарства.

Фауна[редактиране | редактиране на кода]

Животинският свят е богат. Тук обитават опасния амурски тигър, петнистият елен, дивата котка, в планините на Китай-пандата, а от птиците-фазан, птица мандарин, японски жерав, синигер и др.

Екологични проблеми[редактиране | редактиране на кода]

Широколистните гори са по-силно засегнати от дейността на хората. Голяма част от тях в Европа и в Северна Америка отдавна са изсечени, за да се осигурят земи за обработване и пасища, за изграждане на селища и пътища, което води до застрашаването на много от животинските видове, пребиваващи там.