ISO 8601

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

ISO 8601 Съставни части на данни и начини на подреждане при обмен - Обмен на сведения - Представяне на дати и времена е международен стандарт за обмен на дати и времеви данни.

Той е приет от Международното дружество за уеднаквяване (ISO) и оповестен за пръв път през 1988. Целта на стандарта е да осигури недвусмислен и ясно определен начин на представяне на дати и времена, така че да се избегне погрешното тълкуване на цифрово изразени дати и времена, особено когато данните се обменят между държави с различни обичаи в начина на записване на дати и времена.

Дата и време (текущи при създаване на страницата)
изразени съгласно ISO 8601:
Дата 2015-10-13
Обединени дата и време в UTC: 2015-10-13T09:06Z
Дата с номер на седмицата: 2015-W42-2
Поредна дата: 2015-286

История[редактиране | редактиране на кода]

Първото издание на стандарта ISO 8601 е оповестено през 1988 година. С появата си, той обединява и заменя редица стари ISO стандарти, уреждащи начина на записване на дати и времена: ISO 2014, ISO 2015, ISO 2711, ISO 3307 и ISO 4031.[1] През 2000 година стандарта е заменен с второ издание и през 2004 със съвременното трето издание ISO 8601:2004(англ.), оповестено на 3 декември 2004 година.

Стандартът, който първоначално въвежда изцяло цифрово записване на дати в ред от голямо към малко [YYYY]-[MM]-[DD] е ISO 2014. Редът за цифрово записване на седмици е въведен с ISO 2015, а отъждествяването на дните с поредни дати е определено за пръв път с ISO 2711.

Стандартът ISO 8601 се поддържа от Технически Комитет на ISO - TC 154.[2]

Основни правила[редактиране | редактиране на кода]

 • Стойностите за дата и време се подреждат от най-значителната към най-незначителната: година, месец (или седмица), ден, час, минута, секунда и част от секунда. Така при речниково подреждане на записите, то отговаря на хронологичната подредба, освен при записи на отрицателни години. Това дава възможност датите да бъдат естествено подредени по величина (например при файловите системи).
 • Всяка стойност за дата и време има точно определен брой цифри, които трябва да бъдат подпълнени с водещи нули.
 • Има два начина на записване на израза:
  • основен начин с минимален брой на разделителите
  • разширен начин с добавени разделители за улеснено разчитане от хора. [3] Стандартът обръща внимание, че "Основният начин следва да се избягва в обикновено писмо."[4] Разделителят, използван между стойностите за дата (година, месец, седмица и ден) е тире, докато двоеточие се използва за разделител между стойностите за време (час, минута и секунда). Например, осмият ден на първия месец на 2013 година може да се запише като "2013-01-08" при разширен начин на записване или "20130108" при основен начин, без да е двусмислено.
 • За намалена точност, в уместни случаи, всяка стойност може да отпадне от записа на дата и време, но при спазване на ред от най-незначителната към най-значителната. Например, "2003-05" е действителна ISO 8601 дата, означаваща месец Май (петият месец) на 2003 година. Този запис не означава петият ден от някой неопределн месец на 2003 година, нито времетраене от 2003 до 2005 година.
 • В определени случаи, стандарта поддържа добавяне на десетични дроби към най-малката времева стойност в израза.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. ISO 8601:2004(E). // ISO, 2004-12-01. Посетен на 2010-03-07. Annex A ... From that concept representations of all other date and time values were logically derived; thus, ISO 2014, ISO 3307 and ISO 4031 have been superseded.... Identification of a particular date by means of ordinal dates (ISO 2711) and by means of the week numbering system (ISO 2015) were alternative methods that the basic concept of this International Standard could also encompass; thus, ISO 2015 and ISO 2711 have now been superseded.
 2. TC 154 Processes, data elements and documents in commerce, industry and administration, Technical committees ISO
 3. ISO, FAQ: Numeric representation of Dates and Time
 4. ISO 8601:2004 clause 2.3.3 basic format

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]