Георги Нехризов

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Георги Нехризов
български археолог

Учил вСофийски университет
Научна дейност
ОбластАрхеология
Работил вНационален институт за паметниците на културата
Министерство на културата
Археологически институт с музей при БАН

Георги Нехризов е български археолог – доцент в Археологическия институт с музей при БАН. Той е един от най-активно работещите български археолози, ръководител е на 40 експедиции за издирвания на археологически обекти в Родопите, Долината на Марица и Стара планина.[1]

Биография[редактиране | редактиране на кода]

През 1983 г. Георги Нехризов завършва Софийския държавен университет със степен магистър по история и археология. Учител по история в Техникум по електроника в София (1984).[1]

Археолог-проучвател в Националния институт за паметниците на културата (издирване и определяне на мерки за опазване на археологически паметници) (1984-1990). Ръководител група „Археология“ в Националния институт за паметниците на културата (издирване и определяне на мерки за опазване на археологически паметници) (1990-1994). Главен експерт в отдел „Недвижими паметници на културата“ към Министерство на културата (определяне на държавната политика по опазване на паметниците на културата) (1994-1998) и директор на отдела (1996-1998).[1]

От 1998 работи като специалист в Археологическия институт с музей – БАН. През 2005 г. защитава докторска дисертация на тема „Керамичният комплекс от ранната желязна епоха в Източните Родопи. От 2012 г. е доцент по археология.[1]

Научни интереси[редактиране | редактиране на кода]

 • Погребални практики, култови места и керамичен комплекс в Тракия през I хил. пр. Хр.;
 • Мегалитни паметници;
 • Археологическа карта на България;
 • Недеструктивни методи за издирване на археологически обекти;
 • Приложение на ГИС в археологическите проучвания.[1]

Научноизследователски проекти[редактиране | редактиране на кода]

Доцент Георги Нехризов е активен участник в много национални и международни научни проекти сред които:[1]

 • 2012-2016 – Проект „Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe (ARIADNE)“ партньори: 25 организации от 24 европейски страни и НАИМ-БАН като представител на България
 • 2012-2013 – Проект „Federated Archaeological Information Management System (FAIMS). Creating eResearch tools for archaeologists“ партньори: Университетът в Ню Саут Уелс, Сидни, заедно с 41 организации от Австралия, САЩ, Англия и НАИМ-БАН като представител на България
 • 2010-2012 – Grant Agreement № ARCS 11 ICAB1 between American Research Center – Sofia and University of California, Davis, USA for Bulgarian-American archaeology project: „Rock-cut Sanctuaries in the Eastern Rhodope Mountain: The Gloukhite Kamani Cult Complex“
 • 2008-2010 – Проект „Военни динамики и контакти отвъд северната граница на Микенския свят. Анализ за произход на ключови метални изделия от късната бронзова епоха“, проект осъществяван на базата на споразумение между НАИМ-БАН и Научноизследователска група от Виенския университет
 • 1999, 2000 – Проект „Arch Terra“ за изработване на единна музейната информационна система за България, Румъния и Полша. В проекта участват представители на институции и от Холандия и Италия
 • 1998-2002 – Българо-френски научноизследователски проект „Изследвания на териториите, свързани с емпорион Пистирос (басейна на Горна Марица и Западните Родопи)“, който се осъществява на базата на договор между НАИМ-БАН и Френската школа в Атина
 • 2011-2013 – Проект на НАИМ-БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“ „Прототипна ГИС за изследване и опазване на археологическото наследство в България – ARCHGIS“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието, младежта и науката – 2011-2013 г.
 • 2008-2012 – Проект „Кадастрална политика и географска информационна система (GIS) на културно-историческото наследство в Кюстендилска област“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието, младежта и науката
 • 2008, 2009 – Проект на СУ „Св. Кл. Охридски“ „Геоархеологични проучвания на сакрални обекти от I хил. пр. Хр. в Югоизточна България“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието, младежта и науката
 • 2007, 2008 – Проект „Общото наследство от праисторически времена – средство за развитие на пограничния регион“ финансиран по програма ФАР – „Развитие на човешките, туристическите и културни ресурси в пограничния регион“, Трансгранично сътрудничество България – Гърция
 • 2007 – Проект „Магнетизмът на скалните паметници в Източни Родопи“, по програма ФАР транс-гранично сътрудничество България – Гърция „Подпомагане културния туризъм и човешките ресурси в пограничните райони“
 • 2006, 2007 – Проект „Пътеки към душата на камъка“ по програма ФАР за транс-гранично сътрудничество България – Гърция „Подпомагане културата, туризма и трудовата заетост в пограничните райони“
 • 2004 – Проект „Културни и исторически мистерии в Източните Родопи“ финансиран по програма ФАР – „Развитие на културния туризъм в България“

Археологически разкопки[1][редактиране | редактиране на кода]

Списък статии и интервюта[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]