Димитър Галев (революционер)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Тази статия е за революционера от Велес. За историка от Струмица вижте Димитър Галев (историк).

Димитър Галев
български учител и революционер
Роден
Починал
неизв.

Учил вСолунска българска мъжка гимназия

Димитър Галев е български учител, общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография[редактиране | редактиране на кода]

Димитър Галев е роден в 1872 година във Велес, тогава в Османската империя. В 1892 година завършва четвъртия випуск на педагогическия курс в Българската мъжка гимназия в Солун.[1][2] Работи като учител във Велес (1891/1892),[3] Скопие[4] и други градове. Близък е с книжаря Анастас Наумов, който му издейства стипендия за Кралското педагогическо училище (препарандия) в Загреб.[5] Като учител в Сяр в 1897/1898 и 1898/1899 учебна година заедно с Анастас Наумов е деец на българското тайно революционно братство.[6]

В 1901/1902 и 1902/1903 учебна година преподава в Скопското българско мъжко педагогическо училище, както и в Българското класно девическо училище в града (педагогика).[7][8]

През есента на 1902 година оглавява Скопския окръжен революционен комитет на ВМОРО.[9]

По-късно отново преподава в Сяр, в българското педагогическо училище. В 1909 година е преместен в Одринската девическа гимназия.[10]

Участва във войните за национално обединение. В 1913/1914 година е учител, а от 1914/1915 година е директор на Струмишката мъжка гимназия.[11] След Първата световна война учителства в Разлог.

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 111.
 2. Тренчев, Георги. „Педагогическото отделение на Солунската гимназия (1887-1896 г.).“ Списание „Исторически преглед“, кн.1-2, София, 2004, стр. 59.
 3. Крайничанецъ, Иван П. Спомени отъ изминалия пѫтъ въ живота ми. Книга I. Скопие, Печатница Крайничанецъ А. Д., 1942. с. 25-26.
 4. Известия на института за история, том 12, БАН, 1963, стр.166.
 5. Крайничанецъ, Иван П. Спомени отъ изминалия пѫтъ въ живота ми. Книга I. Скопие, Печатница Крайничанецъ А. Д., 1942. с. 25-26.
 6. Караманджуковъ, Христо Ив. Западнотракийскитѣ българи въ своето културно-историческо минало. Съ особенъ погледъ къмъ тѣхното политико-революционно движение. Т. Книга I. Историята имъ до 1903 год. София, Библиотека „Тракия“ № 7, Издава Тракийскиятъ върховенъ изпълнителенъ комитетъ, Печатница Б. А. Кожухаровъ, 1934. с. 41.
 7. ЦДА, фонд 246К, опис 1, а.е. 211 (Българска екзархия 1901/1902. Сведения за учителите в Скопска епархия, Кукушка кааза, Мелнишка епархия, Неврокоп; разпределение на учебните предмети и часове. 4.IX.1901 (17.IX.1901) – 30.XII.1902 (12.I.1903). Съдържа 91 листа), л. 23 – 24 (писмо на управителя на Българското девическо училище Иван Благоев до българския екзарх във връзка с учебните дела)
 8. ЦДА, фонд 246К, опис 1, а.е. 211 (Българска екзархия 1901/1902. Сведения за учителите в Скопска епархия, Кукушка кааза, Мелнишка епархия, Неврокоп; разпределение на учебните предмети и часове. 4.IX.1901 (17.IX.1901) - 30.XII.1902 (12.I.1903). Съдържа 91 листа), л. 16.
 9. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация: Войводи и ръководители (1893-1934): Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 29.
 10. Дебърски глас, година 1, брой 19, 9 август 1909, стр. 4.
 11. Александрова, Елена. Българската мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ в спомените на учителя Борис Янишлиев от гр. Дойран. // Македонски преглед XXXI (3). София, Македонски научен институт, 2008. с. 127.
Тодор Дечев директор на Струмишката гимназия
(1914 – 1915)
Йордан Мирчев