Долнолужишки език

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Долнолужишки език
dolnoserbšćina, dolnoserbski
/ˈdɔlnɔˌsɛrskʲi/
СтранаГермания
РегионЦентрална Европа
Говорещи6900 (2007 г.)
Писменостлатиница
Систематизация по Ethnologue
-Индоевропейски
.-Славянски
..-Западнославянски
...-Лужишки
....→Долнолужишки
Кодове
ISO 639-1
ISO 639-2dsb
ISO 639-3dsb
Долнолужишки език в Общомедия

Долнолужишкият език е един от официално признатите малцинствени езици в Германия. Говорен е от лужишките сърби в района на Бранденбург около град Котбус.

За разлика от горнолужишкия език, долнолужишкият език е на границите на отмиране и изчезване.

Фонетични особености[редактиране | редактиране на кода]

 • Преход на *č > c: *časъ > cas време и дори *č > s: *četyre > styri четири.
 • Палатализация на *t > ś пред предни гласни: *tixъ > śichy тих, *pǫtь > puś път.
 • Палатализация на *t > ź пред предни гласни: *dьnь > źeń ден, *desętь > źaseś десет.
 • Промяна r > š след беззвучни съгласни и пред a, o, u: *pravъ > pšawy десен, *bratrъ > bratš брат.
 • Промяна *dj > z, *tj > c (както във всички западнославянски езици).

Морфологични особености[редактиране | редактиране на кода]

 • Шест падежа при имената.
 • Пазят се формите за двойствено число при имената и глаголите.
 • Изгубени са формите за простите минали времена (аорист и имперфект), които се употребяват в горнолужишки.
 • Долнолужишкият език пази и до днес супина (подобна на инфинитива форма, употребявана след глаголи за движение – среща се в старобългарските писмени паметници от 10 – 11 век).

Например:

 • njok spaś не искам да спя (инфинитив).
 • źi spat иди да спиш (супин).

Долнолужишка азбука[редактиране | редактиране на кода]

Dolnoserbski alfabet
Буква Название Буква Название Буква Название
A a a CH ch cha R r er
B b bej I i i Ŕ ŕ eŕ, měke eŕ
C c cej J j jot S s es
Č č čej K k ka Š š
Ć ć ćej Ł ł Ś ś śej
D d dej L l el T t tej
dźej M m em U u u
E e e N n en W w wej
Ě ě jet, ět Ń ń Y y y
F f ef O o o Z z zet
G g gej Ó ó ót Ž ž žet
H h ha P p pej Ź ź źej

Влияние на немския език

Долнолужишкият език е много силно повлиян от немския език дори и във фонетично отношение — звуковете r/l се днес често произнасят както в немски език. В лексиката има също огромен брой немски думи.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Речници[редактиране | редактиране на кода]

Немско-лужишки[редактиране | редактиране на кода]

Лужишко-немски[редактиране | редактиране на кода]