Електроенергетика

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Електроенергетиката е дял от инженерната наука, който обхваща както създаването, пренасянето и консумацията на електроенергия. Електрическата енергия бива в повечето случаи създадена от механична енергия с помощта на генератор.

В България по-рано тази научна област се е наричала силнотокова техника, която включва и задвижващата техника. Понастоящем електроенергетиката e развита като комплексна инженерна наука, изучавана в катедрите по Електроенергетика в Техническите университети в България и други висши учебни заведения.

История[редактиране | редактиране на кода]

Електроенергетиката се развива като наука от средата на XIX век. Началото поставят откритията в електротехниката (Закони на Ампер,Ом..). Първите теоретични проекти се появяват през 1820 година като използване на електричеството в градски условия и индустрията. Няколко десетилетия по-късно в големите европейски е американски градове се открива уличното осветление,което се захранва електрически. Чрез електрически телеграфи и проводници започват да се осъществяват комуникации между населените места.Към края на XIX век започва електрификация на транспорта. Започва строежът на първите топлоцентрали за производство на електроенергия за обществото и индустрията.Една от първите Топлоцентрали се появява в Ню Йорк през 1882-ра година. Същата година се построява и проводна линия,която пренася генериран ток,който е построянен(DC). Една от първите водно-електрически централи (ВЕЦ) е построена в Мичиган през 1881-ва година. Ядрената енергетика се развива след края на Втората световна война. Първата ядрена електроцентрала е построена през 1954-та година в СССР, мощността и е била 5000kW.Няколко месеца по-късно се появява и първата централа в САЩ. През 70-те години започва да се реализират проекти базирани на идеята за възобновяеми енергийни източници,която датира още от XIX век.

Ядрен реактор 1957-ма година,Пенсилвания,САЩ

Източници на енергия[редактиране | редактиране на кода]

Най-общо източниците на енергия са горива. Те се класифицират като: изчерпаеми (фосилни източници) и възобновяеми. Поради значителното намаляване на изчерпаемите източници и големите рискове при производството на ядрена енергия, през последните десетилетия се работи по използването на алтернативни енергийни източници.

Генериране на електроенергия[редактиране | редактиране на кода]

Еднополюсен генератор,"Диск на Фарадей"

Началото на генерацията се поставя от конвенционален източник на енергия, най-често свързан с турбина, която чрез своето въртеливо движение генерира електрическа енергия. Турбината е свързана с кондензатор и алтернатор (синхронна машина), която действа като електрически генератор. Токът е променлив и се генерира в три фази, изместени на 120 градуса и затова се нарича трифазен ток. В зависимост от броя на положителните и отрицателните полюси, в машината се генерира променлив ток с определена честота, която се определя от скоростта на въртене и броя на полюсите. Алтернаторите могат да бъдат свързани и паралелно.[1]

Пренасяне на електроенергия[редактиране | редактиране на кода]

Електропроводи,в САЩ,1890-та година

Произведената от електроцентралата електроенергия са пренася по електропроводи с различна мощност към подстанции. В населените места подстанциите разпределят енергията към консуматорите. При пренасяне на енергията се получават загуби на електрическа енергия, които са неизбежни. Най-често пренасянето на елекрическата енергия е трифазно и еднофазно. Пренасянето се осъществява от проводници с ниска мощност(69 kV,115 kV,230 kV) и висока мощност(230 kV,345 kV,500 kV,745 kV). Проводниците се изработва от метал и в редки случаи от алуминии.[2]. Електрическите стълбове,които са поставени на определена дистанция,задължително са заземени. Типовете електрически стълбове са:кула,H-рамка,стълб - единичен или двоен полюс.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. Генериране на електрически ток
  2. Електропреносни линии