Мирови съд (България)

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Знакът на руския мирови съд

Мировият съд е едноинстанционно съдилище в Княжество България, въведено с приетия през 1880 г. Закон за устройство на съдилищата.

Правният институт е реципиран от руския Устав за съдебните учреждения от 1864 г. въз основа приемствеността от предходното временно руско управление. Със Закона за устройство на съдилищата се създава, освен мировия съд, и прокурорският институт.

Мировият съд се налага като основа на правосъдието в историята на Третата българска държава, както поради необходимостта от евтино и бързо правораздаване по масовите и незначителни наказателни и граждански дела, така и заради липсата на граждани с юридическо образование, които да заемат съдийските длъжности. Идеята за мировия съд е заимствана от Руската империя, но мировите съдилища са познати още от 14 век, като изпърво възникват в Англия, откъдето институтът е заимстван и се разпространява в Германия, Франция и другите европейски страни.

Мировият съд е едноличен орган с район на действие, определен със закон и обикновено съвпадащ с административната околия. Историята на българската държава и право познава няколко последователни закона за мировите съдилища. По същество в правораздавателната си дейност те заместват помирителните (полюбовните) съдилища. Мировият съд разглежда всякакви спорове, за които и двете страни са съгласни, като неговите решения са окончателни и не подлежат на обжалване. Към мировите съдилища няма прокурор, а обвиненията за престъпления и простъпки по наказателните дела, които са му подсъдни, се поддържат от полицейските или административните органи, както и от пострадалите.

Източници[редактиране | редактиране на кода]