Момент на импулса

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Серия статии на тема
Класическа механика
Импулс  · Сила  · Енергия  · Работа  · Мощност  · Скорост  · Ускорение  · Инерционен момент  · Момент на сила  · Момент на импулса

Момент на импулса (кинетичен момент, ъглов момент, орбитален момент) е физична величина, характеризираща твърдо тяло при въртенето му около дадена ос на симетрия.

Моментът на импулса съответства на величината импулс при постъпателните движения. Моментът на импулса е векторна величина и направлението му съвпада с направлението на оста, около която се върти тялото, когато тя е негова ос на симетрия. Посоката на вектора на момента на импулса е следната: ако гледаме срещу стрелката на вектора, трябва да виждаме въртенето на тялото в посока, обратна на часовниковата стрелка.

Момент на импулса в класическата механика[редактиране | редактиране на кода]

Връзка между сила F, момент на сила τ, импулс p и момент на импулса L в система, въртяща се в една равнина

Моментът на импулса на частица спрямо началото на координатната система се определя от векторното произведение на нейния радиус-вектор и импулс:

където е радиус-векторът, а е импулсът.

В системата SI моментът на импулса се измерва в единици джаул по секунда (J.s).

От определението на момента на импулса следва неговата адитивност. За система от частици е в сила изразът:

.

Моментът на импулса на тяло с постоянна маса, въртящо се около фиксирана ос може да бъде зададен като:

където I е инерционен момент на обекта, и ω е ъглова скорост.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]