Население на Германия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето
Население на Германия
Динамика на населението (1961 – 2009)
Население (2009) 82 314 900 души
Възрастова структура (2000)

Населението на Германия през 2009 година е 82 314 900 души, което я прави втората по население страна в Европа след Русия. Гъстотата на населението е 228,9 души на км2, естественият прираст е -2,1‰ годишно. Средната продължителност на живота при мъжете е 74 години, а при жените – 80 години.

Динамика[редактиране | редактиране на кода]

Динамика на населението
Година Население Година Население Година Население
1700 19 608 000 1850 35 397 000 1950 68 377 000
1725 20 109 000 1875 42 537 000 1975 78 697 000
1750 20 616 000 1900 56 356 200 2000 82 163 500
1775 21 145 000 1913 67 000 000 2005 82 467 200
1800 21 715 000 1925 63 363 000 2007 82 217 800
1825 26 514 000 1939 68 500 000 2008 82 002 400
 • 2010 – 81 757 600

Възрастов състав[редактиране | редактиране на кода]

(2007)

 • 0 – 14 години: 13,9% (мъже 5 894 724/жени 5 590 373)
 • 15 – 64 години: 66,3% (мъже 27 811 357/жени 26 790 222)
 • над 65 години: 19,8% (мъже 6 771 972/жени 9 542 348)

(2009)

 • 0 – 14 години: 13,7% (мъже 5 768 366/жени 5 470 516)
 • 15 – 64 години: 66,1% (мъже 27 707 761/жени 26 676 759)
 • над 65 години: 20,3% (мъже 7 004 805/жени 9 701 551)

Коефициент на плодовитост[редактиране | редактиране на кода]

През 2015 г. коефициентът на плодовитост се покачва на над 1,5 за първи път от 30 години. [1]

Исторически данни:

Прираст на населението[редактиране | редактиране на кода]

Естествен прираст[редактиране | редактиране на кода]

Динамика на раждаемостта (в синьо) и смъртността (в зелено) (1946 – 2006)
Година Население (хил.) Раждаемост Смъртност Естествен прираст Раждаемост (на 1000) Смъртност (на 1000) Естествен прираст (на 1000) Коефициент на плодовитост
1900 54 326 1 944 139 1 199 382 744 757 35.8 22.1 13.7
1901 55 144 1 980 313 1 140 489 839 824 35.9 20.7 15.2
1902 56 017 1 971 735 1 088 492 883 243 35.2 19.4 15.8
1903 56 869 1 931 078 1 135 905 795 173 34.0 20.0 14.0
1904 57 695 1 972 847 1 128 183 844 664 34.2 19.6 14.6
1905 58 514 1 935 153 1 158 314 776 839 33.1 19.8 13.3
1906 59 343 1 970 477 1 078 202 892 275 33.2 18.2 15.0
1907 60 183 1 948 933 1 084 309 864 624 32.4 18.0 14.4
1908 61 023 1 964 052 1 100 490 863 562 32.2 18.0 14.2
1909 61 857 1 929 278 1 062 217 867 061 31.2 17.2 14.9
1910 62 698 1 876 778 1 016 665 860 113 29.9 16.2 13.7
1911 63 469 1 824 729 1 097 784 726 945 28.7 17.3 11.5
1912 64 236 1 823 636 1 000 749 822 887 28.4 15.6 12.8
1913 65 058 1 794 750 975 950 818 800 27.6 15.0 12.6
1914 65 860 1 775 596 1 246 310 529 286 27.0 18.9 8.0
1915 65 953 1 353 546 1 410 420 -56 874 20.5 21.4 -0.9
1916 65 795 1 005 484 1 258 054 -252 570 15.3 19.1 -3.8
1917 65 450 912 109 1 345 424 -433 315 13.9 20.6 -6.6
1918 64 800 926 813 1 606 475 -679 662 14.3 24.8 -10.5
1919 62 897 1 260 500 978 380 282 120 20.0 15.6 4.5
1920 61 794 1 599 287 932 929 666 358 25.9 15.1 10.8
1921 62 473 1 581 130 869 555 711 575 25.3 13.9 11.4
1922 61 890 1 425 000 890 000 535 000 23.0 14.4 8.6
1923 62 250 1 318 000 867 000 451 000 21.2 13.9 7.2
1924 62 740 1 291 000 767 000 524 000 20.6 12.2 8.4
1925 63 110 1 311 000 753 000 558 000 20.8 11.9 8.8
1926 63 510 1 245 000 743 000 502 000 19.6 11.7 7.9
1927 63 940 1 179 000 765 000 414 000 18.4 12.0 6.5
1928 64 470 1 200 000 747 000 453 000 18.6 11.6 7.0
1929 64 670 1 164 000 815 000 349 000 18.0 12.6 5.4
1930 65 130 1 144 000 719 000 425 000 17.6 11.0 6.5
1931 65 510 1 048 000 734 000 314 000 16.0 11.2 4.8
1932 65 716 993 000 708 000 285 000 15.1 10.8 4.3
1933 66 027 971 000 738 000 233 000 14.7 11.2 3.5
1934 66 409 1 198 350 725 000 473 000 18.0 10.9 7.1
1935 66 871 1 263 976 792 018 471 958 18.9 11.8 7.1
1936 67 349 1 278 583 795 793 482 790 19.0 11.8 7.2
1937 67 831 1 277 046 794 367 482 679 18.8 11.7 7.1
1938 68 424 1 348 534 799 220 549 314 19.7 11.7 8.0
1939 69 314 1 413 230 854 348 558 882 20.4 12.3 8.1
1940 69 838 1 402 258 885 591 516 667 20.1 12.7 7.4
1941 70 244 1 308 232 844 435 463 797 18.6 12.0 6.6
1942 70 834 1 055 915 847 861 208 054 14.9 12.0 2.9
1943 70 411 1 124 718 853 246 271 472 16.0 12.1 3.9
1944 69 000 1 215 000 915 000 300 000 17.6 13.3 4.3
1945 66 000 1 060 000 1 210 000 -150 000 16.1 18.3 -2.3
1946 64 260 921 998 1 001 331 -79 333 14.3 15.6 -1.2
1947 65 842 1 028 421 932 628 95 793 15.6 14.2 1.5
1948 67 365 1 049 074 804 839 244 235 15.6 11.9 3.6
1949 68 080 1 106 803 770 852 335 951 16.3 11.3 4.9
1950 68 374 1 116 835 748 329 368 506 16.3 10.9 5.4 2.10
1951 68 882 1 106 608 752 697 353 911 16.1 10.9 5.1 2.06
1952 69 171 1 105 080 767 637 337 443 16.0 11.1 4.9 2.16
1953 69 564 1 095 096 790 654 304 442 15.7 11.4 4.4 2.15
1954 69 934 1 110 028 775 291 334 737 15.9 11.1 4.8 2.18
1955 70 307 1 113 128 795 938 317 190 15.8 11.3 4.5 2.18
1956 70 711 1 137 169 812 111 325 058 16.1 11.5 4.6 2.22
1957 71 166 1 165 555 840 195 325 360 16.4 11.8 4.6 2.28
1958 71 637 1 175 870 818 418 357 452 16.4 11.4 5.0 2.29
1959 72 180 1 243 922 835 402 408 520 17.2 11.6 5.7 2.34
1960 72 664 1 261 614 876 721 384 893 17.4 12.1 5.3 2.37
1961 73 352 1 313 505 850 300 463 205 17.9 11.6 6.3 2.45
1962 74 049 1 316 534 878 814 437 720 17.8 11.9 5.9 2.44
1963 75 019 1 355 595 895 070 460 525 18.1 11.9 6.1 2.51
1964 75 273 1 357 304 870 319 486 985 18.0 11.6 6.5 2.54
1965 76 061 1 325 386 907 882 417 504 17.4 11.9 5.5 2.50
1966 76 734 1 318 303 911 984 406 319 17.2 11.9 5.3 2.51
1967 76 954 1 272 276 914 417 357 859 16.5 11.9 4.7 2.48
1968 77 249 1 214 968 976 521 238 447 15.7 12.6 3.1 2.38
1969 77 918 1 142 368 988 092 154 276 14.7 12.7 2.0 2.21
1970 77 772 1 047 737 975 664 72 073 13.5 12.5 0.9 2.03
1971 78 355 1 013 396 965 623 47 773 12.9 12.3 0.6 1.96
1972 78 717 901 657 965 689 -64 032 11.5 12.3 -0.8 1.71
1973 78 951 815 969 963 034 -147 065 10.3 12.2 -1.9 1.56
1974 78 966 805 500 956 573 -151 073 10.2 12.1 -1.9 1.53
1975 78 862 782 310 989 649 -207 339 9.9 12.5 -2.6 1.48
1976 78 299 798 334 966 873 -168 539 10.2 12.3 -2.2 1.51
1977 78 161 805 496 931 155 -125 659 10.3 11.9 -1.6 1.51
1978 78 066 808 619 955 550 -146 931 10.4 12.2 -1.9 1.50
1979 78 082 817 217 944 474 -127 257 10.5 12.1 -1.6 1.50
1980 78 295 865 789 952 371 -86 582 11.1 12.2 -1.1 1.56
1981 78 399 862 100 954 436 -92 336 11.0 12.2 -1.2 1.43
1982 78 293 861 275 943 832 -82 557 11.0 12.1 -1.1 1.51
1983 78 082 827 933 941 032 -113 099 10.6 12.1 -1.4 1.43
1984 77 797 812 292 917 299 -105 007 10.4 11.8 -1.3 1.39
1985 77 619 813 803 929 649 -115 846 10.5 12.0 -1.5 1.37
1986 77 635 848 231 925 411 -77 180 10.9 11.9 -1.0 1.41
1987 77 718 867 969 901 291 -33 322 11.2 11.6 -0.4 1.43
1988 78 116 892 993 900 627 -7 634 11.4 11.5 -0.1 1.46
1989 78 677 880 459 903 441 -22 103 11.2 11.5 -0.3 1.42
1990 79 365 905 675 914 361 -15 800 11.4 11.5 -0.2 1.45
1991 79 984 830 019 911 245 -81 226 10.4 11.4 -1.0 1.33
1992 80 570 809 114 885 443 -76 329 10.0 11.0 -0.9 1.29
1993 81 187 798 447 897 270 -98 823 9.8 11.1 -1.2 1.28
1994 81 422 769 603 884 659 -115 056 9.5 10.9 -1.4 1.24
1995 81 661 765 221 884 588 -119 367 9.4 10.8 -1.5 1.23
1996 81 896 796 013 882 843 -86 830 9.7 10.8 -1.1 1.32
1997 82 061 812 173 860 389 -48 216 9.9 10.5 -0.6 1.37
1998 82 024 785 034 852 382 -67 348 9.6 10.4 -0.8 1.36
1999 82 101 770 744 846 330 -75 586 9.4 10.3 -0.9 1.36
2000 82 213 766 999 838 797 -71 798 9.3 10.2 -0.9 1.378
2001 82 350 734 475 828 541 -94 066 8.9 10.1 -1.1 1.349
2002 82 489 719 250 841 673 -122 423 8.7 10.2 -1.5 1.341
2003 82 541 706 721 853 946 -147 225 8.6 10.3 -1.8 1.340
2004 82 517 705 622 818 271 -112 649 8.6 9.9 -1.4 1.355
2005 82 470 685 795 830 227 -144 432 8.3 10.1 -1.8 1.340
2006 82 377 672 724 821 627 -148 903 8.2 10.0 -1.8 1.331
2007 82 267 684 862 827 155 -142 293 8.3 10.1 -1.7 1.370
2008 82 110 682 514 844 439 -161 925 8.3 10.3 -2.1 1.376
2009 81 901 665 126 854 544 -189 418 8.1 10.4 -2.3 1.358
2010[2] 81 751 677 947 858 768 -180 821 8.3 10.5 -2.2 1.393[3]
2011 (p) 81 800 663 000 852 000 -190 000 8.0 10.4 -2.4

Механичен прираст[редактиране | редактиране на кода]

Механичен прираст
Година Заселени
в страната
Изселени
от страната
Прираст
2000 167 120 души 80 665 души 86 455 души
2001 272 723 души 84 451 души 188 272 души
2002 219 288 души 66 519 души 152 769 души
2003 142 645 души 39 949 души 102 696 души
2004 82 542 души 27 326 души 55 216 души

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

82 210 894 (2007)

Чужденци в Германия[редактиране | редактиране на кода]

Чужденците (foreign nationals) в Германия са лица от друга националност. Те не притежават немско гражданство и могат да са както от страни членки от ЕС, така и извън ЕС. Попадат в категорията на имигрантите.

По данни от 2014 г. най-много са турците с 1 527 118, следвани от поляците и италианците съответно с 674 152 и 574 530. Останалите са както следва: румънци – 355 343, гърци – 328 564, хървати – 263 347, сърби – 252 468, руснаци – 221 413, българи – 183 263, австрийци – 179 772, унгарци – 156 812, испанци – 146 846, нидерландци – 144 741, португалци – 130 882, украинци – 127 942, французи – 123 281, сирийци – 118 196, китайци – 110 284, американци – 108 845, британци – 103 756.

През 2007 г. чужденците в Германия са били общо 7 255 949 души.[4]

От 1 януари 2001 г. новородените на лица, които не са немски граждани, но са живели законно последните 8 години в Германия, получават автоматично немско гражданство.

През 2015 г. в Германия са пристигнали 890 000 души, търсещи защита с бежански статут. За първите 9 месеца на 2016 г. броят им е 213 000, като за същия период 660 000 души са подали молба за бежански статут, а 462 314 молби са разгледани и относно тях са взети решения. За деветте месеца 60 000 души са напуснали страната след като им е отказан бежански статут. [5]

Език[редактиране | редактиране на кода]

Официален език в Германия е немският.

Религия[редактиране | редактиране на кода]

Мнозинството от населението на страната са християни – 64,2% (31,4% – католици, 30,8% – протестанти, 2% – православни), следват: атеисти – 29,6%, мюсюлмани – 4% и други.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. Deutschland verliert Großfamilien, Spiegel.de, 20 януари 2017
 2. www.destatis.de
 3. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung Deutschlands bis 2050 – 11. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung
 4. Sari Pekkala Kerr & William R. Kerr. (2011) Economic Impacts of Immigration: A Survey. Harvard Business School, Working Paper 09 – 013.
 5. 213.000 Asylsuchende kamen 2016 bislang nach Deutschland, FAZ.net, 12 октомври 2016
     Портал „Германия“         Портал „Германия