Население на Финландия

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Динамика на населението (1961 - 2003)

Финландия има население от 5,25 млн. души, което я прави сравнително рядко населена страна. Населението е разпределено изключително несъразмерно по територията на страната. Докато в северната част на Финландия - Лапландия, гъстотата на населението е средно 1,9 души на км2, то в Южна Финландия гъстотата възлиза на 62,6 души на км2.

История[редактиране | редактиране на кода]

В годините след Втората световна война 0,5 млн. финландци напускат страната и се преселват, в най-голяма степен в Швеция. Тази тенденция стига своя връх през 1970 г.

Възрастова структура[редактиране | редактиране на кода]

Възрастова структура на населението през 2016 г.
  • 0-14 години: 16,6% (мъже 459 950; жени 441 220)
  • 15-64 години: 66,4% (мъже 1 772 600; жени 1 734 450)
  • 65 над години: 17,0% (мъже 351 180; жени 517 530)

Тотален коефициент на плодовитост (1776–1899)[редактиране | редактиране на кода]

Тотален коефициент на плодовитост в периода 1776–1899 г., според оценки на Our World In Data и Gapminder Foundation.[1]

Години 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790[1]
Тотален коефициент на плодовитост 5.42 5.51 5.82 5.91 5.71 5.17 5.74 5.42 5.79 5.39 5.6 5.46 4.86 4.51 4.88
Години 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800[1]
Тотален коефициент на плодовитост 4.66 5.43 5.71 5.41 5.18 5.05 5.2 5.08 5.09 4.92
Години 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810[1]
Тотален коефициент на плодовитост 5.07 5.23 4.78 5.24 5.21 4.84 4.97 4.16 3.69 5.1
Години 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820[1]
Тотален коефициент на плодовитост 4.66 4.95 4.6 4.72 4.84 4.82 4.84 4.78 4.51 4.55
Години 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830[1]
Тотален коефициент на плодовитост 5.34 4.59 5.21 4.84 4.83 4.89 4.77 5.12 4.98 4.85
Години 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840[1]
Тотален коефициент на плодовитост 4.58 4.47 3.96 4.75 4.57 4.17 4.17 4.32 4.47 4.59
Години 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850[1]
Тотален коефициент на плодовитост 4.56 4.96 4.77 4.64 4.76 4.39 4.46 4.84 4.92 4.78
Години 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860[1]
Тотален коефициент на плодовитост 5.17 4.79 4.8 5.02 4.82 4.86 4.48 4.87 4.74 4.84
Години 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870[1]
Тотален коефициент на плодовитост 5.2 5.03 4.85 5.28 4.79 4.46 4.47 3.4 4.52 4.86
Години 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880[1]
Тотален коефициент на плодовитост 4.95 4.87 4.97 5.12 4.95 4.97 5.19 4.81 5.14 5.01
Години 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890[1]
Тотален коефициент на плодовитост 4.79 4.99 4.96 5.04 4.79 4.98 5.17 5.07 4.89 4.83
Години 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899[1]
Тотален коефициент на плодовитост 5.04 4.65 4.43 4.59 4.87 4.8 4.77 5.07 4.96

Естествен прираст[редактиране | редактиране на кода]

Естествен прираст на населението според данни на Statistics Finland:[2]

Численост
на
населението
Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
Тотален
коефициент
на плодовитост
1900 2 646 000 86 339 57 915 28 424 32.6 21.9 10.7 4.83
1901 2 667 000 88 637 56 225 32 412 33.2 21.1 12.2 4.92
1902 2 686 000 87 082 50 999 36 083 32.4 19.0 13.4 4.79
1903 2 706 000 85 120 49 992 35 128 31.5 18.5 13.0 4.62
1904 2 735 000 90 253 50 227 40 026 33.0 18.4 14.7 4.85
1905 2 762 000 87 841 52 773 35 068 31.8 19.1 12.7 4.67
1906 2 788 000 91 401 50 857 40 544 32.8 18.2 14.5 4.81
1907 2 821 000 92 457 53 028 39 429 32.8 18.8 14.0 4.76
1908 2 861 000 92 146 55 305 36 841 32.2 19.3 12.9 4.65
1909 2 899 000 95 005 50 577 44 428 32.8 17.4 15.3 4.72
1910 2 929 000 92 984 51 007 41 977 31.7 17.4 14.3 4.60
1911 2 962 000 91 238 51 648 39 590 30.8 17.4 13.4 4.46
1912 2 998 000 92 275 51 645 40 630 30.8 17.2 13.5 4.45
1913 3 026 000 87 250 51 876 35 374 28.8 17.1 11.7 4.15
1914 3 053 000 87 577 50 690 36 887 28.7 16.6 12.1 4.13
1915 3 083 000 83 306 52 205 31 101 27.0 16.9 10.1 3.89
1916 3 105 000 79 653 54 577 25 076 25.7 17.6 8.1 3.69
1917 3 124 000 81 046 58 863 22 183 25.9 18.8 7.1 3.71
1918 3 125 000 79 494 95 102 -15 608 25.4 30.4 -5.0 3.60
1919 3 117 000 63 896 62 932 964 20.5 20.2 0.3 2.87
1920 3 133 000 84 714 53 304 31 410 27.0 17.0 10.0 3.76
1921 3 170 000 82 165 47 361 34 804 25.9 14.9 11.0 3.58
1922 3 211 000 80 140 49 180 30 960 25.0 15.3 9.6 3.43
1923 3 243 000 81 961 47 556 34 405 25.3 14.7 10.6 3.44
1924 3 272 000 78 057 53 442 24 615 23.9 16.3 7.5 3.22
1925 3 304 000 78 260 47 493 30 767 23.7 14.4 9.3 3.17
1926 3 339 000 76 875 47 526 29 349 23.0 14.2 8.8 3.02
1927 3 368 000 75 611 51 727 23 884 22.5 15.4 7.1 2.92
1928 3 396 000 77 523 48 713 28 810 22.8 14.3 8.5 2.92
1929 3 424 000 76 011 54 489 21 522 22.2 15.9 6.3 2.83
1930 3 449 000 75 236 48 240 26 996 21.8 14.0 7.8 2.75
1931 3 476 000 71 866 48 968 22 898 20.7 14.1 6.6 2.59
1932 3 503 000 69 352 46 700 22 652 19.8 13.3 6.5 2.46
1933 3 526 000 65 047 47 960 17 087 18.4 13.6 4.8 2.27
1934 3 549 000 67 713 46 318 21 395 19.1 13.1 6.0 2.33
1935 3 576 000 69 942 45 370 24 572 19.6 12.7 6.9 2.37
1936 3 601 000 68 895 49 124 19 771 19.1 13.6 5.5 2.31
1937 3 626 000 72 319 46 466 25 853 19.9 12.8 7.1 2.52
1938 3 656 000 76 695 46 930 29 765 21.0 12.8 8.1 2.52
1939 3 686 000 78 164 52 614 25 550 21.2 14.3 6.9 2.56
1940 3 698 000 65 849 71 846 -5997 17.8 19.4 -1.6 2.15
1941 3 702 000 89 565 73 334 16 231 24.2 19.8 4.4 2.90
1942 3 708 000 61 672 56 141 5531 16.6 15.1 1.5 2.00
1943 3 721 000 76 112 49 634 26 478 20.5 13.3 7.1 2.46
1944 3 735 000 79 446 70 570 8876 21.3 18.9 2.4 2.56
1945 3 758 000 95 758 49 046 46 712 25.5 13.1 12.4 3.07
1946 3 806 000 106 075 44 748 61 327 27.9 11.8 16.1 3.41
1947 3 859 000 108 168 46 053 62 115 28.0 11.9 16.1 3.47
1948 3 912 000 107 759 43 668 64 091 27.5 11.2 16.4 3.47
1949 3 963 000 103 515 44 501 59 014 26.1 11.2 14.9 3.33
1950 4 009 000 98 065 40 681 57 384 24.5 10.1 14.3 3.16
1951 4 047 000 93 063 40 386 52 677 23.0 10.0 13.0 3.01
1952 4 090 000 94 314 39 024 55 290 23.1 9.5 13.5 3.06
1953 4 139 000 90 866 39 925 50 941 22.0 9.6 12.3 2.96
1954 4 187 000 89 845 37 988 51 857 21.5 9.1 12.4 2.93
1955 4 235 000 89 740 39 573 50 167 21.2 9.3 11.8 2.93
1956 4 282 000 88 896 38 713 50 183 20.8 9.0 11.7 2.91
1957 4 324 000 86 985 40 741 46 244 20.1 9.4 10.7 2.86
1958 4 360 000 81 148 38 833 42 315 18.6 8.9 9.7 2.68
1959 4 395 000 83 253 38 827 44 426 18.9 8.8 10.1 2.75
1960 4 430 000 82 129 39 797 42 332 18.5 9.0 9.6 2.71
1961 4 461 000 81 996 40 616 41 380 18.4 9.1 9.3 2.65
1962 4 491 000 81 454 42 889 38 565 18.1 9.5 8.6 2.66
1963 4 523 000 82 251 42 010 40 241 18.2 9.3 8.9 2.66
1964 4 549 000 80 428 42 512 37 916 17.7 9.3 8.3 2.58
1965 4 564 000 77 885 44 473 33 412 17.1 9.7 7.3 2.46
1966 4 581 000 77 697 43 548 34 149 17.0 9.5 7.5 2.41
1967 4 606 000 77 289 43 790 33 499 16.8 9.5 7.3 2.32
1968 4 626 000 73 654 45 013 28 641 15.9 9.7 6.2 2.15
1969 4 624 000 67 450 45 966 21 484 14.6 9.9 4.6 1.94
1970 4 606 000 64 559 44 119 20 440 14.0 9.6 4.4 1.83
1971 4 612 000 61 067 45 876 15 191 13.2 9.9 3.3 1.70
1972 4 640 000 58 864 43 958 14 906 12.7 9.5 3.2 1.59
1973 4 666 000 56 787 43 410 13 377 12.2 9.3 2.9 1.50
1974 4 691 000 62 472 44 676 17 796 13.3 9.5 3.8 1.62
1975 4 711 000 65 719 43 828 21 891 14.0 9.3 4.6 1.69
1976 4 726 000 66 846 44 786 22 060 14.1 9.5 4.7 1.72
1977 4 739 000 65 659 44 065 21 594 13.9 9.3 4.6 1.69
1978 4 753 000 63 983 43 692 20 291 13.5 9.2 4.3 1.65
1979 4 765 000 63 428 43 738 19 690 13.3 9.2 4.1 1.64
1980 4 780 000 63 064 44 398 18 666 13.2 9.3 3.9 1.63
1981 4 800 000 63 469 44 404 19 065 13.2 9.3 4.0 1.65
1982 4 827 000 66 106 43 408 22 698 13.7 9.0 4.7 1.72
1983 4 856 000 66 892 45 388 21 504 13.8 9.3 4.4 1.74
1984 4 882 000 65 076 45 098 19 978 13.3 9.2 4.1 1.70
1985 4 902 000 62 796 48 198 14 598 12.8 9.8 3.0 1.64
1986 4 918 000 60 632 47 135 13 497 12.3 9.6 2.7 1.60
1987 4 932 000 59 827 47 949 11 878 12.1 9.7 2.4 1.59
1988 4 946 000 63 316 49 063 14 253 12.8 9.9 2.9 1.70
1989 4 964 000 63 348 49 110 14 238 12.8 9.9 2.9 1.71
1990 4 986 000 65 549 50 028 15 521 13.1 10.0 3.1 1.79
1991 5 014 000 65 395 49 294 16 101 13.1 9.8 3.3 1.80
1992 5 042 000 66 731 49 844 16 887 13.3 9.8 3.4 1.85
1993 5 066 000 64 826 50 988 13 838 12.8 10.1 2.7 1.81
1994 5 088 000 65 231 48 000 17 231 12.8 9.4 3.4 1.85
1995 5 108 000 63 067 49 280 13 787 12.3 9.6 2.7 1.81
1996 5 125 000 60 723 49 167 11 556 11.8 9.6 2.3 1.76
1997 5 140 000 59 329 49 108 10 221 11.5 9.6 2.0 1.75
1998 5 153 000 57 108 49 262 7846 11.1 9.6 1.5 1.71
1999 5 165 000 57 574 49 345 8229 11.1 9.6 1.6 1.73
2000 5 176 000 56 742 49 339 7403 11.0 9.5 1.4 1.73
2001 5 188 000 56 189 48 550 7639 10.8 9.4 1.5 1.73
2002 5 201 000 55 555 49 418 6137 10.7 9.5 1.2 1.72
2003 5 213 000 56 630 48 996 7634 10.9 9.4 1.5 1.76
2004 5 228 000 57 758 47 600 10 158 11.0 9.1 1.9 1.80
2005 5 246 000 57 745 47 928 9817 11.0 9.1 1.9 1.80
2006 5 266 000 58 840 48 065 10 775 11.2 9.1 2.0 1.84
2007 5 289 000 58 729 49 077 9652 11.1 9.3 1.8 1.83
2008 5 313 000 59 530 49 094 10 436 11.2 9.2 2.0 1.85
2009 5 339 000 60 430 49 883 10 547 11.3 9.3 2.0 1.86
2010 5 375 000 60 980 50 887 10 193 11.4 9.5 1.9 1.87
2011 5 403 000 59 961 50 585 9376 11.1 9.4 1.7 1.83
2012 5 426 000 59 493 51 707 7786 10.9 9.5 1.4 1.80
2013 5 450 000 58 134 51 472 6662 10.7 9.4 1.3 1.75
2014 5 472 000 57 232 52 186 5046 10.5 9.5 1.0 1.71
2015 5 486 000 55 472 52 492 2980 10.1 9.5 0.6 1.65
2016 5 503 000 52 814 53 923 -1109 9.6 9.7 -0.1 1.57
2017 5 509 000 50 321 53 722 -3401 9.1 9.7 -0.6 1.49
2018 5 521 000 47 577 54 527 -6950 8.6 9.8 -1.2 1.41
2019 5 525 292 45 613 53 949 -8336 8.3 9.7 -1.4 1.35
2020 5 536 146 46 463 55 488 -9025 8.4 10.0 -1.6 1.37

Етнически състав[редактиране | редактиране на кода]

Езици[редактиране | редактиране на кода]

Езици в общините на Финландия през 2016 г.:
  двуезична, с фински език като мнозинство, шведски език като малцинство
  двуезична, с шведски език като мнозинство, фински език като малцинството
  шведски език
  двуезична, с фински език като мнозинство, саамски като малцинство

Официално Финландия е двуезична страна. Около 5,5 % от финландските граждани посочват за свой майчин език шведския език, а 91,7 % - финския език. Шведското малцинство е концентрирано преди всичко в крайбрежните южни и западни райони на страната.

На специална държавна протекция се ползва малцинството саами, живеещи в северните райони на Лапландия. Понастоящем едва около 1750 финландци посочват езика като свой роден някой от саамските езици. Поради силната емиграция на етнически фини от Северна Русия, главно от Република Карелия, през 1990-те години. около 40 000 души във Финландия посочват руския език за майчин.

Роден език сред населението на Финландия, в перода 1990–2017 г.
Роден
език
1990 1995 2000 2005 2017
Численост % Численост % Численост % Численост % Численост %
Фински 4 675 223 93.5% 4 754 787 92.9% 4 788 497 92.4% 4 819 819 91.7% 4 848 761 89%
Шведски 296 738 5.9% 294 664 5.8% 291 657 5.6% 289 675 5.5% 289 052 5.3%
Руски 3884 0.1% 15 872 0.3% 28 205 0.5% 39 653 0.8% 77 177 1.3%
Естонски 1394 0% 8710 0.2% 10 176 0.2% 15 336 0.3% 49 590 0.8%
Арабски 1138 0% 2901 0.1% 4892 0.1% 7117 0.1% 26 467 0.3%
Сомалийски 0 0% 4057 0.1% 6454 0.1% 8593 0.2% 20 007 0.3%
Английски 3569 0.1% 5324 0.1% 6919 0.1% 8928 0.2% 19 626 0.3%
Кюрдски 179 0% 1381 0% 3115 0.1% 5123 0.1% 13 327 0.2%
Китайски 790 0% 2190 0% 2907 0.1% 4613 0.1% 11 825 0.2%
Албански 0 0% 2019 0% 3293 0.1% 5076 0.1% 10 391 0.2%
Персийски 291 0% 803 0% 1205 0% 3165 0.1% 12 090 0.1%
Тайски 244 0% 813 0% 1458 0% 3033 0.1% 9403 0.1%
Виетнамски 1643 0% 2785 0.1% 3588 0.1% 4202 0.1% 9872 0.1%
Турски 848 0% 1809 0% 2435 0% 3595 0.1% 6766 0.1%
Испански 894 0% 1394 0% 1946 0% 2937 0.1% 6583 0.1%
Немски 2427 0% 2719 0.1% 3298 0.1% 4114 0.1% 6059 0.1%
Полски 901 0% 1129 0% 1157 0% 1445 0% 4459 0.1%
Френски 670 0% 1062 0% 1585 0% 2071 0% 3736 0.1%
Румънски
и молдовски
94 0% 368 0% 617 0% 909 0% 2878 0.1%
Унгарски 573 0% 732 0% 1089 0% 1206 0% 2671 0%
Тагалог 118 0% 375 0% 568 0% 764 0% 2618 0%
Бенгалски 93 0% 373 0% 524 0% 920 0% 2603 0%
Украински 11 0% 113 0% 337 0% 611 0% 2436 0%
Италиански 403 0% 574 0% 833 0% 1177 0% 2291 0%
Португалски 171 0% 297 0% 433 0% 865 0% 2250 0%
Урду 79 0% 179 0% 309 0% 594 0% 2186 0%
Български 230 0% 400 0% 486 0% 629 0% 2114 0%
Бошняшки 0 0% 0 0% 0 0% 1186 0% 2071 0%
Саамски 1734 0% 1.726 0% 1734 0% 1752 0% 1949 0%
Хинди 147 0% 239 0% 428 0% 779 0% 1740 0%
Нидерландски 277 0% 408 0% 650 0% 960 0% 1446 0%
Латвийски 20 0% 76 0% 169 0% 391 0% 1318 0%
Японски 274 0% 386 0% 561 0% 798 0% 1224 0%
Литовски 30 0% 94 0% 166 0% 375 0% 1095 0%
Норвежки 402 0% 436 0% 471 0% 540 0% 648 0%
Датски 290 0% 305 0% 397 0% 456 0% 526 0%
Иврит 165 0% 232 0% 263 0% 348 0% 441 0%
Други 2534 0.1% 5084 0.1% 8293 0.2% 11 825 0.2% 32 431 0.6%

Имиграция[редактиране | редактиране на кода]

Произход на имигрантите във Финландия през 2018 г. (по численост)
Чужденци по страна на раждане
Страна на раждане 2014 2015 2016 2017 2018
Общо население 5 471 753 5 487 308 5 503 297 5 513 130 5 517 919
Flag of Finland.svg Финландия 5 149 776 5 150 146 5 145 756 5 140 328 5 130 704
Общо родени в чужбина 321 977 337 162 357 541 372 802 387 215
Flag of the Soviet Union.svg СССР 54 742 55 552 56 476 56 696 56 922
Flag of Estonia.svg Естония 42 652 44 481 45 659 46 022 45 801
Flag of Sweden.svg Швеция 31 894 31 994 32 147 32 424 32 603
Flag of Iraq.svg Ирак 10 001 10 723 13 825 16 254 17 691
Flag of Russia.svg Русия 12 005 12 766 13 668 14 227 14 772
Неизвестна 7121 7943 8555 9085 12 259
Flag of Somalia.svg Сомалия 10 054 10 570 11 102 11 437 11 776
Flag of the People's Republic of China.svg Китай 9433 9956 10 447 10 862 11 267
Flag of Thailand.svg Тайланд 9240 9742 10 184 10 517 10 830
Flag of Serbia.svg Сърбия 7950 8157 8387 8588 8737
Flag of Vietnam.svg Виетнам 5984 6603 7468 8012 8445
Flag of Turkey.svg Турция 6326 6539 6799 7148 7455
Flag of Iran.svg Иран 5813 6102 6799 7184 7402
Flag of the Taliban.svg Афганистан 4037 4280 5734 6358 6830
Flag of India.svg Индия 5366 5688 5844 6161 6708
Flag of Germany.svg Германия 6473 6594 6618 6576 6654
Flag of the United Kingdom (3-5).svg Великобритания 5548 5734 5914 6062 6290
Flag of Syria.svg Сирия 1379 1961 3584 5410 6055
Flag of the United States.svg САЩ 4604 4752 4975 5159 5283
Flag of Poland.svg Полша 4142 4404 4633 4761 4860
Flag of the Philippines.svg Филипини 3214 3568 3962 4344 4740
Flag of Romania.svg Румъния 2577 2845 3165 3449 3717
Flag of Nepal.svg Непал 2390 2735 3061 3341 3496
Flag of Pakistan.svg Пакистан 2214 2456 2698 2925 3053
Flag of Spain.svg Испания 2670 2774 2901 2955 2971
Flag of Italy.svg Италия 2408 2606 2765 2873 2941
Flag of Bangladesh.svg Бангладеш 1960 2143 2393 2672 2890
Flag of Nigeria.svg Нигерия 2176 2400 2617 2741 2835
Flag of Ukraine.svg Украйна 1601 1805 2059 2329 2706
Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg Франция 2360 2399 2508 2544 2603
Flag of Bulgaria.svg България 1937 2095 2200 2326 2480
Flag of Morocco.svg Мароко 2030 2126 2267 2352 2468
Flag of Ethiopia.svg Етиопия 1919 1980 2117 2249 2383
Flag of Latvia.svg Латвия 1645 1778 1926 2107 2347
Flag of Hungary.svg Унгария 2150 2248 2283 2269 2316
Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg ДР Конго 1523 1671 1815 1820 1847
Flag of Brazil.svg Бразилия 1270 1378 1529 1664 1826
Flag of Norway.svg Норвегия 1671 1690 1714 1790 1811
Flag of Ghana.svg Гана 1387 1521 1613 1689 1769
Flag of Greece.svg Гърция 1154 1239 1470 1681 1610
Flag of the Netherlands.svg Нидерландия 1443 1494 1547 1576 1609
Flag of Canada (Pantone).svg Канада 1540 1567 1567 1574 1608
Flag of Kenya.svg Кения 1287 1382 1445 1494 1521
Flag of Egypt.svg Египет 1100 1224 1315 1382 1459
Flag of Japan.svg Япония 1252 1283 1325 1377 1409
Flag of Lithuania.svg Литва 1006 1093 1156 1241 1302
Flag of Australia (converted).svg Австралия 1076 1121 1145 1171 1212
Flag of Colombia.svg Колумбия 1024 1060 1113 1146 1196
Flag of Myanmar.svg Мианмар 1162 1180 1184 1189 1188
Flag of Sudan.svg Судан 907 1051 1108 1120 1151
Flag of Sri Lanka.svg Шри Ланка 944 981 1033 1067 1116
Flag of Switzerland.svg Швейцария 1016 1048 1085 1110 1116
Flag of Denmark.svg Дания 960 985 1012 1060 1097
Flag of Cameroon.svg Камерун 789 853 952 1024 1067

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]