Реакция за доказване на катион и анион

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

Основните аналитични реакциии за доказване на катиони и аниони са реакции, с помощта на които във воден разтвор може да се докаже наличието на дадени катиони и аниони.

Реакции за доказване на сребърни катиони[редактиране | редактиране на кода]

 • Ag+ + Cl- → AgCl ↓ — бяла утайка, която се разтваря в амоняк (NH3):

AgCl + 2NH3 → [Ag(NH3)2]+ + Cl-

 • 2Ag+ + CrO42- → Ag2CrO4 – керемиденочервена утайка
 • Ag+ + J- → AgJ ↓ – жълта утайка

Ag+ + Br- → AgBr ↓ – кремава утайка

 • 2Ag+ + S2- → Ag2S ↓ – черна утайка

Реакции за доказване на оловни катиони[редактиране | редактиране на кода]

Pb2+

 • Pb2+ + 2Cl- → PbCl2 – бяла утайка разтворима в гореща вода
 • Pb2+ + CrO42- → PbCrO4 – жълта утайка
 • Pb2+ + 2J- → PbJ2 – жълта утайка
 • Pb2+ + S2- → PbS ↓ – черна утайка
 • Pb2+ + CN- → Pb(CN)2 – бяла утайка

Реакции за доказване на живачни катиони[редактиране | редактиране на кода]

Hg2+

 • Hg2+ + 2I- → HgI2 – оранжевочервена утайка
 • Hg2+ + S2- → HgS ↓ – черна утайка

Реакции за доказване на медни катиони[редактиране | редактиране на кода]

Cu2+

 • Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2 – бледосиня утайка
 • Cu2+ + 4 NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2 – интензивно син разтвор-тетрааминмеддихидроксид(Швайцеров реактив)
 • Cu2+ +S2-___> CuS- черна утайка

Реакции за доказване на кадмиеви катиони[редактиране | редактиране на кода]

Cd2+

 • Cd2+ + S2- → CdS ↓ – жълта утайка

Реакции за доказване на арсенови катиони[редактиране | редактиране на кода]

As3+

 • 2As3+ + 3S2- → As2S3 – лимоненожълта утайка

Реакции за доказване на антимонови катиони[редактиране | редактиране на кода]

Sb3+

 • 2Sb3+ + 3S2- → Sb2S3 – оранжева утайка

Реакции за доказване на железни катиони[редактиране | редактиране на кода]

Fe3+

 • 2Fe3+ + 3S2- → Fe2S3 – черна утайка
 • Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 – ръждивокафява утайка
 • Fe3+ + 3CNS- → Fe(SCN)3 – интензивно червен разтвор

Реакции за доказване на манганови катиони[редактиране | редактиране на кода]

Mn2+

 • Mn2+ + S2- → MnS ↓ – розовожълта утайка

Реакции за доказване на цинкови катиони[редактиране | редактиране на кода]

Zn2+

 • Zn2+ + S2- → ZnS ↓ – бяла утайка
 • Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2 ↓ – бяла утайка

Реакции за доказване на калциеви катиони[редактиране | редактиране на кода]

Ca2+

 • Ca2+ + CO32- → CaCO3 – бяла утайка
 • Ca2+ + C2O42- → CaC2O4 – бяла утайка
 • Ca2+ + SO42- → CaSO4 – бяла утайка, която се разтваря в киселини

Реакции за доказване на стронциеви катиони[редактиране | редактиране на кода]

Sr2+

 • Sr2+ + CO32- → SrCO3 – бяла утайка, която се разтваря в киселини
 • Sr2+ + SO42- → SrSO4 – бяла утайка
 • Sr2+ + CrO42- → SrCrO4 – жълта утайка

Реакции за доказване на бариеви катиони[редактиране | редактиране на кода]

Ba2+

 • Ba2+ + CO32- → BaCO3 – бяла утайка
 • Ba2+ + SO42- → BaSO4 – бяла утайка
 • Ba2+ + CrO42- → BaCrO4 – светложълта утайка

Реакции за доказване на аниони[редактиране | редактиране на кода]

Анионите се доказват със съответните катиони в горните аналитични химични реакции.

Доказване на някои метали чрез оцветяване на пламъка[редактиране | редактиране на кода]

 • Na оцветява пламъка в жълто
 • Ca оцветява пламъка в керемиденочервено
 • Sr оцветява пламъка в червено
 • Ba, H3BO3, Cu оцветява пламъка в зелено
 • Se, Cu оцветява пламъка в синьо
 • K оцветява пламъка във виолетово

Доказване на други[редактиране | редактиране на кода]

Амонякът (NH3) се доказва по неговата специфична миризма или с медни катиони Cu2+ до получаването на интензивно син разтвор от [Cu(NH3)4](OH)2-Швайцеров Реактив

Сероводородът (H2S) освен с химична реакция може да се открие по миризмата му на развалени яйца.

Доказване на металите от IA група чрез оцветяване на пламъка: Li- малиново червено Na- жълто K- розово виолетово Rb- червено виолетово Cs- синьо Fr- синьо

     Портал „Химия“         Портал „Химия