Манган

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
25 m хромманганжелязо
-

Mn

Tc
Външен вид

Сребрист с метален блясък

Сребрист с метален блясък
Общи данни
Име, символ, № манган, Mn, 25 m
Химическа серия Преходен метал
Група, период, блок 7, 4, d
Свойства на атома
Атомна маса 54,938045 u
Атомен радиус 127 pm
Ковалентен радиус 139 или 161 pm
Радиус на ван дер Ваалс pm
Електронна конфигурация [Ar] 4s2 3d5
e- на енергийно ниво 2, 8, 13, 2
Оксидационни с-ния (оксид) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3 (киселинен, основен или амфотерен)
Кристална структура Кубична обемноцентрирана
Физични свойства
Агрегатно състояние Твърдо вещество
Плътност 7210 kg/m³
Температура на топене 1519 K (1246 °C)
Температура на кипене 2334 K (2061 °C)
Специф. топлина на топене 12,91 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение 221 kJ/mol
Скорост на звука 5150 m/s при 293 K
Други
Електроотрицателност 1,55 (скала на Полинг)
Специф. ел. съпротивление 1,44 Ω.mm²/m
Топлопроводимост 7,81 W/(m·K)
Йонизационен потенциал 717,3 kJ/mol

Манганът заема 25 място в менделеевата таблица. Атомната му маса е 54,9380.Намира се в 7 б група. Манганът е открит от шведския химик Карл Вилхем Шееле.В чист вид той е открит от шведския химик Ю.Хан.

Представлява тежък метал, срещащ се както в различни руди, включително месинговите, така и в почвите. Не влиза в списъка на токсичните елементи. Опасен, разтворим е при широки граници на pH. На 2-ро място е по разтворимост, причинява различни заболявания – отслабване на зрението, слуха, треперене на крайниците, смърт. Манганът е тежкият метал, който най-трудно се премахва, утаява в замърсени води. Утаява се при химична неутрализация. Има микроорганизми, хемолитотрофни бактерии, които при pH около неутралното, окисляват 3 валентния манган до 4 валентен, чрез прекисен механизъм – генерират токсичните съединения. Настъпването на химично окисление е рядък процес.

При микробно дисимилативната сулфат редукция част от мангана се утаява като магнезиев сулфид, чрез сярна киселина. При високи концентрации на сярна киселина манганът се утаява най-трудно. Сорбцията е ефикасният механизъм за задържане на манган. При зимни условия растежът на микроорганизми е инхибирен, сорбцията чрез първата биомаса е ефикасен механизъм за отстраняване на разтворен манган от замърсени руди. Манганът е основна хранителна следа.