Периодична система

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Периодичната система (таблица на Менделеев) е класификация на всички химически елементи, установяваща зависимостта на различните свойства на елементите от заряда на атомното ядро. Таблицата е графичен израз на периодичния закон, открит от руския химик Дмитрий Менделеев през 1869 г. В първоначалния си вариант таблицата е представяла свойствата на елементите в зависимост от атомното им тегло (в съвременната интерпретация това е атомната маса). С развитие на теорията за строежа на атома се установява, че най-важната характеристика на атомите не е атомната маса, а броят на протоните в ядрата им. Това дава възможност да се уточни формулировката на периодичния закон.

Преди Менделеев били предлагани стотици варианти на изобразяване на периодичната система с аналитични криви, таблици, геометрични фигури и др.)[1]. В съвременния вариант на системата тя се свежда до двуизмерна таблица, в която всеки стълб се нарича група и определя основните физико-химични свойства, а редовете се наричат периоди и съдържат елементи с един и същ атомен радиус. Всеки елемент в нея има точно определен пореден номер – Z равен на броя протони в атомното ядро. Той определя вида на химичния елемент. Всеки от елементите има и точно определени координати – период и група. Между мястото на елемента в периодичната система (съответно строежа на атомите му) и неговия химичен характер съществува зависимост. Тя може да се използва, за да се предвиди химичният характер на елемента, видът на неговото просто вещество и на съединенията му.

История[редактиране | редактиране на кода]

До 18 век са познати и описани само 15 елемента – (метали като желязо, мед, олово, бисмут, арсен, цинк, калай, антимон, платина, сребро, живак и злато или неметалите като въглерод, сяра и фосфор).

Повечето останали елементи са изолирани и описани научно през 19 век. В началото на 20 век са били неизвестни само още десет естествени елемента. Оттогава насам са станали известни само някои трудно откриваеми, често радиоактивни елементи. Много от тях не се срещат в природата и са продукт на процесите на изкуствен термоядрен синтез. Едва през декември 1994 г. се произвеждат двата изкуствени елемента дармщатий (ека-платина) и рьонтгений (ека-злато).

Периодичен закон[редактиране | редактиране на кода]

Д. И. Менделеев. Първият ръкописен вариант на периодичния закон, 18 февруари 1869

Работейки над своя труд „Основи на химията“, Д. И. Менделеев открива през 1869 г. един от фундаменталните природни закони – периодичния закон на химичните елементи.

На 6 март 1869 г. знаменитият му доклад „Съотношение между свойствата на елементите и атомните им тегла“ (на руски: Соотношение свойств с атомным весом элементов) е прочетен от Н. А. Меншуткин на заседание на Руското химическо общество. В същата година се появява съобщението на немски в списанието „Zeitschrift für Chemie“, а през 1871 г. в „Annalen der Chemie“ е публикувана обширна статия на Д. И. Менделеев, посветена на неговото откритие – „Периодична закономерност на химическите елементи“ (на немски: Die periodische Gesetzmässigkeit der Elemente).

Отделни учени в редица страни, особено в Германия, считат за съавтор на откритието Лотар Майер. Същественото различие между предложените системи е в това, че таблицата на Л. Майер е един от вариантите на класификация на известните към онзи момент химични елементи, докато посочената от Менделеев периодичност дава разбиране за закономерността, според която се определя мястото на елементи, които все още не са били известни тогава и дава възможност да се предскаже не само съществуването на такива елементи, но и техните характеристики[2].

Без да дава някаква представа за строежа на атома, периодичният закон стига много близко до поставянето на проблема за строежа на атома и несъмнено решението на този проблем е намерено до голяма степен благодарение на закона. През 1984 г. академик В. И. Спицин пише: „…Първите представи за строежа на атома и за химичната валентност, разработени в началото на 20 век, се основават на закономерностите в свойствата на елементите, установени с помощта на периодичния закон“ [3].

Развивайки през следващите две години своите идеи Менделеев въвежда понятието за място на химичния елемент в периодичната система, определено като съвкупност на свойствата му чрез съпоставяне със свойствата на другите елементи. Въз основа на това и в частност, отчитайки резултатите от изучаване на стъклообразуващи оксиди, той прави корекции в атомната маса на девет елемента (берилий, индий, уран и др.). Предсказва през 1870 г. съществуването на три неизвестни дотогава елемента, изчислява атомните им маси и описва свойствата им – „екаалуминий“ (открит през 1875 г. и наречен галий), „екабор“ (открит през 1879 г. и наречен скандий) и „екасилиций“ (открит през 1885 г. и наречен германий). След това предсказва съществуването на още осем елемента, сред които „екателур“ – полоний (открит през 1898 г.), „екайод“ – астат (открит през 1942 – 3 г.), „екаманган“ – технеций (открит през 1937 г.), „двиманган“ – рений (открит през 1925 г.), „екацезий“ – франций (открит през 1939 г.).

През 1900 г. Менделеев и Уилям Рамзи стигат до извода, че е необходимо в периодичната система да бъдат включени елементите от групата на благородните газове.

Обяснение на таблицата[редактиране | редактиране на кода]

Група 1
IA
2
IIA
3
IIIБ
4
IVБ
5
6
VIБ
7
VIIБ
8
VIIIБ
9
VIIIБ
10
VIIIБ
11
12
IIБ
13
IIIA
14
IVA
15
VA
16
VIA
17
VIIA
18
VIIIA
Период
1 1
H
  2
He
2 3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
  13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
*
57-71
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
**
89-103
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
 
* Лантаниди 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
** Актиниди 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
 
Цветът показва химическата серия на елемента
Алкален метал Алкалоземен метал Преходeн метал Лантанид Актинид
Слаб метал Металоид Неметал Халоген Благороден газ
Атомният номер показва агрегатното състояние на елемента (0 oC, 1 atm)
Твърдо вещество Течност Газ Неизвестно
Очертанието показва начина на възникване на елемента
Естествен При разпад Синтетичен

Допълнителна информация за елементите[редактиране | редактиране на кода]

Има информация и за радиоактивните елементи.

Периоди[редактиране | редактиране на кода]

В контекста на Периодичната система, един период представлява пълен хоризонтален ред от таблицата с химични елементи. Всеки период започва с метал и завършва с благороден газ, а от гледна точка на електронната конфигурация на атомите, всеки период започва с изграждането на нов електронен слой.

Групи[редактиране | редактиране на кода]

Периодичната система на елементите представляват вертикални редове (колони) в периодичната система на елементите. Те са осем на брой и всяка от тях се разделя на две групи – А група и Б група (съответно главна и вторична подгрупа).

Изменение на химичния характер на елементите по периоди и групи[редактиране | редактиране на кода]

 • В главните подгрупи с нарастването на поредния номер на елемента металния му характер се засилва, а неметалния – отслабва.

Периодична система на елементите с имената на откривателите[редактиране | редактиране на кода]

Група 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Период
1 +
H
+
He
2 +
Li
+
Be
+
B
+
C
+
N
+
O
+
F
+
Ne
3 +
Na
+
Mg
+
Al
+
Si
+
P
+
S
+
Cl
+
Ar
4 +
K
+
Ca
+
Sc
+
Ti
+
V
+
Cr
+
Mn
+
Fe
+
Co
+
Ni
+
Cu
+
Zn
+
Ga
+
Ge
+
As
+
Se
+
Br
+
Kr
5 +
Rb
+
Sr
+
Y
+
Zr
+
Nb
+
Mo
+
Tc
+
Ru
+
Rh
+
Pd
+
Ag
++
Cd
+
In
+
Sn
+
Sb
+
Te
+
I
+
Xe
6 +
Cs
+
Ba
*
La-Lu
++
Hf
+
Ta
+
W
++
Re
+
Os
+
Ir
+
Pt
+
Au
+
Hg
++
Tl
+
Pb
+
Bi
+
Po
+
At
+
Rn
7 +
Fr
+
Ra
**
Ac-Lr
+
Rf
++
Db
++
Sg
++
Bh
+
Hs
+
Mt
+
Ds
+
Rg
++
Cn
+
Nh
+
Fl
+
Mc
+
Lv
+
Ts
+
Og
 
* Лантаниди +
La
++
Ce
+
Pr
+
Nd
+
Pm
+
Sm
+
Eu
+
Gd
+
Tb
+
Dy
+
Ho
+
Er
+
Tm
+
Yb
+
Lu
** Актиниди +
Ac
+
Th
+
Pa
+
U
+
Np
+
Pu
+
Am
+
Cm
+
Bk
++
Cf
++
Es
++
Fm
++
Md
+
No
+
Lr
Време на откриването
преди 1800 1800 – 1849 1850 – 1899 1900 – 1949 1950 – 1999 след 2000
 • C: Познат от праисторическо време.
 • S: Познат от праисторическо време, той е изолиран за първи път вероятно от Лавоазие.
 • Zn: преработван от ок. 1300 пр.н.е. в Китай.
 • Sb: антимон е ползван от народите в Месопотамия от ок. 4000 години.
 • Hg: познат от около 3000 години.
 • NpOg: Откривателите на трансурановите елементи са от изледователските групи на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, на Националната лаборатория „Лорънс Бъркли“ в САЩ, на ЦЕРН в Женева и на Центъра за изучаване на тежки йони „Хелмхолц“ в Дармщадт.

На 30 декември 2015 г. елементите с номера 113, 115, 117 и 118 бяха официално признати от IUPAC, с което се завърши седмият ред на периодичната таблица[4]. На 28 ноември 2016 г. IUPAC официално обяви имената на четирите нови елемента – нихоний, московий, тенесин, оганесон[5].

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

 1. ((ru)) В. М. Потапов, Г. Н. Хомченко „Химия“, М. 1982 (стр. 26).
 2. ((ru)) Семишин В. И. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. – М.: Химия, 1972
 3. ((ru)) Спицын В. И. Периодический закон Д. И. Менделеева с точки зрения современных представлений о веществе // Д. И. Менделеев. 150 лет со дня рождения. 1834 – 1984. – М.: Наука, 1986.
 4. ((en)) Седмият ред на Периодичната система най-накрая е попълнен. // The Guardian. 3 January 2016. Посетен на 4 януари 2016.
 5. ((en)) IUPAC обявява имената на елементите 113, 115, 117, 118. // IUPAC. 30 ноември 2016.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]