Списък на римските легиони

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Rmn-military-header.png

Списък на легионите на ранната империя[редактиране | редактиране на кода]

Римски легиони, сформирани между 59 г. пр.н.е. и 250 г. от н.е.
Българско название Латинско название Друго наименование Год
на сформирането
Год
на разпускането
Основател Емблема
I Германски легион Legio I Germanica 48 г. пр. Хр. 70 г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
I Спомагателен легион Legio I Adjutrix 68 г. сл. Хр. 444 г. сл. Хр. Галба Козирог
I Италийски легион Legio I Italica 66 г. сл. Хр. 476 г. сл. Хр. Нерон Глиган
I легион на Освободителя Макриан Legio I Macriana liberatrix 68 г. сл. Хр. 69 г. сл. Хр. Луций Клодий Мацер неизвестна
I легион на Минерва Legio I Minervia 82 г. сл. Хр. 353 г. сл. Хр. Домициан Минерва
I Партски легион Legio I Parthica 197 г. сл. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Септимий Север Кентавър
II Спомагателен легион Legio II Adiutrix 70 г. сл. Хр. нач. на IV в. сл. Хр. Веспасиан Козирог
II Августов легион Legio II Augusta (II Галски легион)

Legio II Gallica

43 г. пр. Хр. 395 г. сл. Хр. Октавиан Август Козирог
II Италийски легион Legio II Italica 165 г. пр. Хр. V в. сл. Хр. Марк Аврелий Козирог, Капитолийска вълчица
II Партски легион Legio II Parthica 197 г. сл. Хр. 476 г. сл. Хр. Септимий Север Кентавър, бик
II Безстрашен Траянов легион Legio II Traiana fortis II Германски легион 105 г. сл. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Траян Херкулес
III Киренайски легион Legio III Cyrenaica 36 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Марк Антоний неизвестна
III Августов легион Legio III Augusta 43 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Октавиан Август Пегас
III Галски легион Legio III Gallica 49 г. пр. Хр. 323 г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
III Италийски легион Legio III Italica 165 г. сл. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Марк Аврелий Щъркел
III Партски легион Legio III Parthica 197 г. сл. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Септимий Север Бик
IV Македонски легион Legio IV Macedonica 48 г. пр. Хр. 70 г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
IV Щастлив Флавиев легион Legio IV Flavia Felix 70 г. сл. Хр. нач. на IV в. сл. Хр. Веспасиан Лъв
IV Скитски легион Legio IV Scythica IV Партски легион 42 г. пр. Хр. нач. на IV в. сл. Хр. Марк Антоний Козирог
V легион "Чучулигите" Legio V Alaudae Legio IIII Gallica
(IIII Галски легион)
52 г. пр. Хр. 70 г. сл. Хр. Юлий Цезар Слон
V Македонски легион Legio V Macedonica Legio V Urbana (Градски)

Legio V Scythica (Скитски)

43 г. пр. Хр. не по-рано от VI в. сл. Хр.[1] Октавиан Август,

Гай Вибий Панса Цетрониан

Бик
VI Железен легион Legio VI Ferrata 52 г. пр. Хр. 260 г. сл. Хр. Юлий Цезар Капитолийска вълчица
VI Победоносен легион Legio VI Victrix Legio VI Macedonica (Македонски)
Legio VI Hispaniensis (Испански)
53 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
VII Благороден и лоялен Клавдиев легион Legio VII Claudia Claudia Pia Fidelis Legio VII Paterna (Старейший) 58 г. пр. Хр. кр. на IV в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
VII Близначен легион Legio VII Gemina 68 г. сл. Хр. 409 г. сл. Хр. Галба неизвестна
VIII Августовски легион Legio VIII Augusta Legio VIII Gallica (Галски)
Legio VIII Mutinensis (Моденски)
59 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
IX Испански легион Legio VIII Hispana Legio IX Triumphalis (Триумфален)

Legio IX Macedonica (Македонски)

58 г. пр. Хр. 161 г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
X Бурен легион Legio X Fretensis 41 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Октавиан Август Глиган
X Близначен легион Legio X Gemina Legio X Equestris (Конен) 58 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
XI Благороден и лоялен Клавдиев легион Legio XI Claudia Claudia Pia Fidelis Legio X Equestris (Конен) 58 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Нептун
XII Мълниеносен легион Legio XII Fulminata Legio XII Victrix (Победоносен)

Legio XII Antiqua (Стари)

58 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Мълния
XIII Близначен легион Legio XIII Gemina 58 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Лъв
XIIII Близначен легион Legio XIIII Gemina Legio XIV Gemina Martia Victrix

(XIV Близначен Флавиев Марсов Победоносен легион)

57 г. пр. Хр. 430 г. сл. Хр. Юлий Цезар Козирог
XV Аполонов легион Legio XV Apollinaris 41 г. пр. Хр. нач. на V в. сл. Хр. Октавиан Август Аполон
XV легион Фортуна Първородна Legio XV Primigenia 39 70 г. сл. Хр. управлението на Калигула Фортуна
XVI Галски легион Legio XVI Gallica 41 г. пр. Хр. 70 г. сл. Хр. Октавиан Август Лъв
XVI Издръжлив Флавиев легион Legio XVI Flavia Firma 70 г. сл. Хр. ср. на IV в. сл. Хр. Веспасиан Лъв
XVII легион Legio XVII 41 г. пр. Хр. 9 г. сл. Хр. Октавиан Август Неизвестна
XVIII легион Legio XVIII 41 г. пр. Хр. 9 г. сл. Хр. Октавиан Август Неизвестна
XIX легион Legio XIX 41 г. пр. Хр. 9 г. сл. Хр. Октавиан Август Неизвестна
XX Победоносен Валериев легион Legio XX Valeria Victrix 31 г. пр. Хр. 296 г. сл. Хр. Октавиан Август Глиган
XXI Хищнически легион Legio XXI Rapax 31 г. пр. Хр. 92 г. сл. Хр. Октавиан Август Козирог
XXII Дейотаров легион Legio XXII Deiotariana 47 г. пр. Хр. не по-късно от 136 г. сл. Хр. Дейотар Неизвестна
XXII легион Фортуна Първородна Legio XXII Primigenia 39 г. сл. Хр. нач. на IV в. сл. Хр. Калигула Херкулес
XXX Победоносен Улпиев легион Legio XXX Ulpia Victrix 105 г. сл. Хр. 407 г. сл. Хр. Траян Козирог


Дислокация на римските легиони в 80 година[редактиране | редактиране на кода]

Разположение на римските легиони на картата на Римската империя в 80 година

Легиони на късната Римска империя[редактиране | редактиране на кода]

След реформите на Диоклециан и Константин I легионите са разделени на два типа — редовни войски и лимитанеи. Основата на армията съставят редовните войски, базирани дълбоко в тила на империята и имащи възможност за бързо придвижване към всяка една нейна точка. Те се състоят от добре обучени войници и много напомнят легионите на Ранната империя, но имат по-съвременно въоръжение, обсадни и метателни машини. Числото на пехотата в легиона намалява, а кавалерията се увеличава.

От своя страна тези легиони се делят на четири типа:

  • Схоли (на латински: Scholae) — лична императорска гвардия, създадена на основата на преторианската гвардия, разпусната от Константин I.
  • Палатини (лат. Palatinae) — елитни подразделения, един вид гвардейски части, намиращи се под прякото командване на императора. Палатините са първообраз на по-късните паладини, името произлиза от лат. palacio — дворец.
  • Комитатензи (лат. Comitatensis) — редовни войски. Основа на армията, която в голямата си част е съставена от легиони, създадени в периода на ранната империя.
  • Псевдокомитатензи (лат. Pseudocomitatensis) — лимитанеи, придадени към действащата армия и изпълнявящи задачи наравно с редовните войски, както и спомагателни задачи.

Лимитанеите (лат. Limitanei) са втората голяма част на римската армия — това са легиони, обслужващи пограничните съоръжения (лимесите), заети са със строежа и поддръжката им, като са установени там на лагер. Основната им задача е охраната на границите на империята от външни посегателства и удържането на противника до пристигането на основните сили. Често се използват за извършването на строителни дейности, наказателни и полицейски операции в района на дислокацията им. Тези легиони са по-слабо обучени и по-зле въоръжени от редовната армия. Състоят се основно от пехота и не притежават кавалерия и обсадни машини.

Списък на легионите на късната империя[редактиране | редактиране на кода]

В таблицата са изброени легионите, създадени след 250 г. и споменавани в писмените източници на късната Римска империя. Вероятно легионите са били и повече. Основният документ, явяващ се източник за тези легиони, е Notitia Dignitatum („Списък на длъжностите“), датиращ от края на 4 — началото на 5 в. Практически всички легиони от ранната империя, продължаващи съществуването си по това време, влизат в числото на комитатензите, малка част — в числото на псевдокомитатензите, макар и изпълняващи функциите на лимитанеи.


Римски легиони, сформирани след 270 г.
Оригинално
име
Име
на български
Превод
на името
Тип Година
на сформиране
Година
на разформироване
Основател
Легион I
Legio I Armeniaca Легио I Армениака I Арменски легион Псевдокомитатензи кр. на III век Неизвестно вер. Диоклециан
Legio I Flavia Constantia Легио I Флавия Констанция I легион на Флавий Констанций
възм. и I Флавиев надежден легион
Комитатензи ср. на IV век Неизвестно вер. Констанций II
Legio I Flavia Gallicana Constantia Легио I Флавия Галикана Констанция I Галски Легион на Констанций Флавий Псевдокомитатензи нач. на IV в. Неизвестно Констанций II
Legio I Flavia Martis Легио I Флавия Марцис I Флавиев легион, посветен на Марс Псевдокомитатензи нач. на IV в. Неизвестно Констанций II
Legio I Flavia Pacis Легио I Флавия Пасис I Флавиев легион Миротворец Комитатензи ср. на IV в. Неизвестно вер. Констанций II
Legio I Illyricorum Легио I Илирикорум I Илирийски легион Лимитанеи 273 средата на IV в. Аврелиан
Legio I Iovia Легио I Ювия I легион, посветен на Юпитер Лимитанеи кр. на III в. Диоклециан
Legio I Isaura Sagittaria Легио I Исавра Сагитария I Исаврийски Стрелкови легион Псевдокомитатензи кр. на III в. неизвестно вер. Проб
Legio I Iulia Alpina Легио I Юлия Алпина I Юлиев Алпийский легион Псевдокомитатензи ср. на IV в. неизвестно вер. Констант
Legio I Martia Легио I Марция I Марсов (посветен на Марс) легион Псевдокомитатензи кр. на III в. неизвестно Диоклециан
Legio I Maximiana Легио I Максимиана I Максимианов легион Комитатензи 297 кр. на IV в. Диоклециан
Legio I Noricorum Легио I Норикорум I легион от Норик Лимитанеи 297 Диоклециан
Legio I Pontica Легио I Понтика I Понтийски легион Лимитанеи 296 Диоклециан
Легион II
Legio II Armeniaca Легио II Армениака II Арменски легион Псевдокомитатензи кр. на III век Неизвестно вер. Диоклециан
Legio II Britanica Легио II Британика II Британски легион Комитатензи предп. 286 — 297 вер. Караузий или Алект
Legio II Flavia Constantia Легио II Флавия Констанция II Флавиев надежден легион Комитатензи 297 Диоклециан
Legio II Flavia Constantia Thebaeorum Легио II Флавия Констанция Тебаеорум II Флавиев надежден легион от Тива Комитатензи кр. на IV в. Теодосий I
Legio II Flavia Virtutis Легио II Флавия Виртутис II Флавиев храбър легион Комитатензи ср. на IV в. Констанций II
Legio II Isaura Легио II Исавра II Исаврийски легион Лимитанеи кр. на III в. вер. Проб
Legio II Iulia Alpina Легио II Юлия Алпина II Юлиев Алпийски легион Псевдокомитатензи ср. на IV в. неизвестно вер. Констант
Legio II Herculia Легио II Херкулия II Херкулесов легион Лимитанеи кр. на III в. Диоклециан
Легион III
Legio III Diocletiana Легио III Диоклециана III Диоклецианов легион Комитатензи 296 нач. на V в. Диоклециан
Legio III Flavia Salutis Легион III Флавия Салутис III Флавиев легион на Спасението Комитатензи ср. на IV в. Констанций II
Legio III Herculia Легио III Херкулия III Херкулесов легион Псевдокомитатензи кр. на III в. Диоклециан
Legio III Isaura Легио III Исавра III Исаврийски легион Лимитанеи кр. на III в. вер. Проб
Legio III Iulia Alpina Легио III Юлия Альпина III Юлиев Алпийски легион Комитатензи ср. на IV в. неизвестно вер. Констант
Легион IV
Legio IV Italica Легион IV Италика IV Италийски легион Псевдокомитатензи нач. на III в. неизвестно Гордиан III
Legio IV Martia Легион IV Марция IV Марсов легион Комитатензи кр. на III в. Аврелиан
Legio IV Parthica Легион IV Партика IV Партски легион Лимитанеи кр. на III в. VI век
(в подчинение на императорите на Византия)
Диоклециан
Легион V
Legio V Iovia Легио V Ювия V Юпитеров легион Лимитанеи кр. на III в. Диоклециан
Legio V Parthica Легио V Партика V Партски легион Лимитанеи кр. на III в. 359 Диоклециан
Легион VI
Legio VI Gallicana Легио VI Галикана VI Галски легион вер. схоли на императора на Галската империя 269 274 Лелиан
Legio VI Herculia Легио VI Херкулия VI Херкулесов легион Лимитанеи кр. на III в. Диоклециан
Legio VI Hispana Легио VI Испана VI Испански легион неизвестно нач. на III в. неизвестно неизвестно
Legio VI Parthica Легион VI Партика VI Партски легион Псевдокомитатензи кр. на III в. Диоклециан
Легион XII
Legio XII Victrix Легио XII Виктрикс ХII Победоносен легион вер. лимитанеи кр. на III в. нач. на IV в. Констанций Хлор

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. http://ancientrome.ru/army/legions1.htm

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното Лиценз за свободна документация на ГНУ Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Список римских легионов“ в Уикипедия на руски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс - Признание - Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година — от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница. Вижте източниците на оригиналната статия, състоянието ѝ при превода, и списъка на съавторите.