Технически университет – Варна

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Технически университет
Technical University of Varna
Девиз „От възможност към действителност“("A posse ad esse")
Основаване 1962
Вид Държавно
Ректор доц. Росен Василев
Преподаватели ~360
Студенти ~7500
Местоположение Варна, Варна, България
Цветове светлосин
Уебсайт www.tu-varna.bg
TU_Varna_logo.gif
Bulgaria Varna Province relief location map.jpg
43.2239° с. ш. 27.9361° и. д.
Технически университет в Общомедия

Техническият университет във Варна е държавно техническо висше училище[1]. Ректор на университета е Росен Василев.

История[редактиране | редактиране на кода]

Технически факултет[редактиране | редактиране на кода]

Вход Технически университет Варна

Държавния университет „Свети Кирил Славянобългарски“ поставя началото на високо технологичното инжинерно образование във Варна.След 1946 Висшето учебно заведение е структурирано в два факултета – стопански и технически,които се помещават в кампуса на днешния Икономически университет Варна. Техническият факултет е структуриран и представляван от професионален колектив, представляващ висококвалифицирани инжинери в различни области на технологичното познание на града и областта. Провеждани са и лекционни курсове от преподаватели с дългогодишен опит в технически отрасли, характерни за града, като корабостроене, радиопредавателни системи и машиностроене. Повечето от тях са били възпитаници на градските гимназии и продължили своето образование в Държавния университет и технически висши учебни заведения извън България. Техническият факултет се е помещавал в предоставените му помещения на Държавния университет (сега сградите на Икономически университет – Варна), като се използват зали за лекционни курсове и практически задачи. Уникалността на техническия факултет се характеризира с това, че профилите на обучение са били в най-различни аспекти свързани с машинната, електротехническата, корабостроителната, минно-геоложката и химическата промишленост, също така и в области с развиващ се потенциал, като съобщителна техника и генериране и транспортиране на електроенергия. Редица варненски предприятия, като Варненската корабостроителница и варненската фабрика за каросерии предоставят информационни и технически ресурси за развитието на факултета. През 1952/53 завършват първите квалифицирани инженери от отделите на факултетите, които са:

 • „Машиностроене“
 • „Корабостроене“
 • „Електротехника“
 • „Строителна архитектура“
 • „Индустриална химия“

Към тези отдели се причисляват 30 катедри с различни направления.

МЕИ-Варна[редактиране | редактиране на кода]

Машинно-електротехнически институт-Варна се създава като самостоятелен институт в града с постановление на Народното събрание в края на 1962.За изграждането на института се включват специалисти инжинери в различни области, архитекти и проектанти, участвали в проектирането на други комплекси в страната. През същата година започва проектирането на целия комплекс на института. Взима се решение целият кампус да бъде разположен в новата част на север от центъра на Варна, където се изгражда новата функционална част на града. Лансират се различни идеи за бъдещия комплекс сред, които една обща сграда, отделни сгради за всички факултети и в крайна сметка се стига до решението за построяване на два еднотипни комплекса с представителна част и комплекс за лабораторни упражнения. През 1962 университетът не е имал факултетна организация и в началото са били определени седем специалности:

 • „Технология на машиностроенето“
 • „Двигатели с вътрешно горене“
 • „Електрически машини и апарати“
 • „Радиотехника“
 • „Далекосъобщителна техника“
 • „Корабостроене“
 • „Корабни машини и механизми“

С опита на Техническия факултет и помощта на държавата и общината през следващата година институтът продължава подготвянето на инжинери в областите на машинните, корабните и електротехническите технологии. За подобряването на техническата литература, юридическа информация и материалната база участие взимат предприятия, институции и ръководители-инжинери, защитили честта на българския инжинерен труд в най-различни направления като: Корабни механизми и корабостроене, Машиностроене и машинни конструкции, Електроснабдяване, Телеграфна и Радиопредавателна техника и други.Основател на института е з.д.т. проф. к.т.н. инж.Марин Опрев. Професор Опрев(има особени заслуги в областите парни двигатели,парни и газови турбини) е и първият ректор на института. През своя мандат на управление, Опрев дава стабилно начало на МЕИ-Варна и институтът затвърждава мястото си на високо акредитирано висше техническо заведение. Първата учебна година 1963/1964 започва с 554 студенти и институтът е структуриран в три факултета: Машиностроителен, Електротехнически и Корабостроителен. ВМЕИ-Варна е единственият технически институт в България, в който могат да се квалифицират инжинерни кадри в направление Корабостроене. Гл.ас Георги Иванов е първият асистент назначен в института след създаването му. Учебните бази към университета се обзавеждат освен с наследството от Техническия факултет и с помощта на предприятия, специализирани в различни области от Северна България. Освен различна апаратура е предоставена и техническа литература. Завършилите инжинери през първите години успешно защитават честта на новосъздадения институт в най-различни направления. Преподавателският колектив на университета е бил съставен от професионалисти, завършили своето образование във висши технологични иститути в Съюз на съветските социалистически републики, Чехословакия, Полша и други страни. Също така и изявени преподаватели от ВМЕИ-София и Русенския университет „Ангел Кънчев“ преподават в института.

ВМЕИ-Варна[редактиране | редактиране на кода]

В началото на април месец 1965 е проведена церемония по повод първата копка на новоизграждащия се комплекс на института.

Няколко години след създаването си институтът е акредитиран като Висш машинно-електротехнически институт-Варна(ВМЕИ-Варна).Развитието на ВМЕИ-Варна е възможно благодарение на научно-изследователски постижения и реализиране на различни проекти в основните технически области, постигнати от преподаватели, научни сътрудници и студенти. Гордост на ВМЕИ-Варна е Корабостроителният факултет, който е единствен в България. Възпитаниците на този факултет имат особен принос за развитието на Корабостроенето и на Машиностроенето в областта на Корабните технологии.

През 1968 г. е завършен напълно комплексът на Електротехническия факултет, където временно се помещава и ръководството на института. Освен полагане на инфраструктура и на отделни сгради се изграждат и зелени площи. През 1971 г. е завършен комплексът на Машиннотехнологичния факултет. Вече в новият комплекс се структурира с новосъздадени специалности и направления през началото на 1970-те.


Сградата на Електротехническия факултет


Новите направлиния са свързани с разпределението на енергия, методи на автоматизираното производство и нови направления в комуникациите. През следващите години университетът се утвърждава и е основновното звено на инжинерното знание в Северна и Източна България. През същото десетилетие ВМЕИ-Варна, започва по-активно да обменя опит с различни политехнологични и технологични институти от Източния блок и Мала Азия.През 1973 Професор Лефтер Лефтеров е избран за третия по ред ректор на института.Лефтеров разширява сътрудничеството с предприятията в областта на електрониката, машиностроенето и се подписват договори със ДСО "Корабостроене" и СХК "Девня". Също така, по време на неговото управление се издава и първият годишник за научни изследвания, научни публикации, научни постижения от преподаватели, технически сътрудници и студенти от ВМЕИ-Варна. По време на неговия мандат се работи усърдно върху разрастването на библиотечния фонд, съхраняване на архиви, свързани с института и има съществен принос за социалните обекти в института. През 1975 е открит комплексът на Учебно-производствената база, където се произвеждат различни изделия, които намират пазар и най-важното признание за технологична иновативност. Относно студентите от други населени места през 1976 са открити два нови студентски блока. През 1987 г. се открива сградата на комплекса Топла връзка, където се помещават компютърните специалности.Възспитаниците на ВМЕИ-Варна работят като инжинери, ръководители, проектанти в държавните предприятия: Корабостроителен завод-Варна, Машиностроителният завод “Вапцаров”-Плевен, Завод за дизелови двигатели ВАМО-Варна, Машиностроителният завод в Ст. Загора, Завод за запеметяващи устройства-Велико Търново.

Сградите на машинния факултет

След политическите промени в страната, университетът като институция преживява известни сътресения относно загуба на индустриални партньори от българска страна и страните от СИВ. Въпреки тежкото икономическо положение, институтът не губи позиции и намира алтернативи за своето развитие. През 1991 обучението се води в общо 7 звена(факултети) към университета: „Машиностроителен“, „Машинно-технологичен“, „Корабостроителен“, „Електротехнически“, „Изчислителна техника“, "Юридически" и „Автоматизация“. В същото време, ВМЕИ-Варна установява връзки с европейски университети и организации за сътрудничество. В Черноморския регион институтът е високоценен с кадрите си работещи в различни области и най-вече в областта на корабостроенето и корабните механизми. Увеличава се броят на студентите в началото на 1990-те години. През 1992 е открита сградата на Учебен корпус, която осигурява допълнителни помещения за обучение и административна работа. Същата година специалността „Компютърна техника и технологии“ допринася значително за славата на университета, като става първият български представител на Международната организация по компютърни науки (UPE). През следващите две години студенти от института се представят на високо ниво на различни изяви свързани с технологичното бъдеще в страната.

Технически университет-Варна[редактиране | редактиране на кода]

Технически университет – Варна става официално название на институцията, след като през 1995 г. с решение на Народното събрание ВМЕИ-Варна се преименува на Технически университет – Варна.Технически университет – Варна е първият българси университет акредитиран от Асоциацията на Европейските Университети (EUA). В университета се откриват нови профили свързани със социалното образование и институциите. През 1996 е открит обновен спортен комплекс към университета. През 1997 е открита една от най-големите сгради в кампуса на университета – тази на Нов учебен корпус. В тази сграда се помещават различни катедри и лекционни зали. Най-голям процент от стаите се провежда обучение по чужди езици, математика, икономика и други. В последното десетилетие на XX век и първото на XXI век, към Технически университет - Варна се утвърждават нови направления в съответсвие на новите технически насоки и техническото развитие на съвременното общество:

 • Компютърни системи и технологии
 • Роботика и мехатроника
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Екология и опазване на околната среда
 • Телекомуникации и мобилни технологии
 • Софтуерни и интернет технологии
Сградата на Нов учебен корпус

През 2002 Технически университет – Варна празнува тържествено своята 40-годишнина. По тази причина е организиран международен контрес Meet-Marind, където са представени доклади на участници от 27 държави. Отборът на технически университет – Варна учавства в няколко издания на международната изява Shell Eco-marathon (състезание за автомобили използващи алтернативни енергийни източници) и отборът на университета печели трето място в подгрупата за прототипи, които използват пропан-бутан. През 2010 г. е открит Център за нови енергийни източници, което получава широк отзвук в страната и чужбина. Иновативните лаборатории в университе се увеличават, след като през 2011 в Нов учебен Корпус е представен нов корабен симулационен тренажор.На 19 април 2011 в университета се отбелязват 50 години от полетът на първият човек в космоса-Юрий Гагарин.На церемонията присъстват вторият български космонавт Александър Александров и руският космонавт Юрий Гидзенко.По време на церемонията бе представена изложба от картини на Стефан Лефтеров.Открита е мемориална плоча свързана със събитието пред ректорът на университета.
През 2012 Технически университет - Варна отбелязва тържествено своя юбилей. По повод тържественото събитие се проведоха редица инициативи, свързани с историята и бъдещето на университета. В програмата по повод юбилея бяха включени и културни мероприятия. За тези 50 години в Технически университет-Варна са се дипломирали над 35 000 специалисти.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Ръководство[редактиране | редактиране на кода]

 • доц. д-р.инж.Росен Василев - ректор на Технически университет - Варна
 • доц. д-р инж. Маргрета Василева - Заместник ректор Учебна работа
 • доц. д-р инж. Николай Минчев - Заместник ректор Наука и научно приложна дейност
 • доц. д-р инж. Тошко Петров - Заместник ректор Акредитация и връзки с обществеността
 • доц. д-р инж. Цена Мурзова - Заместник ректор Академичен състав и координация

Факултети[редактиране | редактиране на кода]

Колежи[редактиране | редактиране на кода]

Департаменти[редактиране | редактиране на кода]

 • Департамент за обучение по математика и езиково обучение
 • Функционален деканат Докторанти
 • Функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти“

Отдели[редактиране | редактиране на кода]

 • Библиотечно-информационно обслужване
 • Отделение за повишаване на квалификацията
 • Международно сътрудничество и евроинтеграция

Ректори на университета[редактиране | редактиране на кода]

Доктор Хонорис Кауза на Технически университет Варна[редактиране | редактиране на кода]

 • Проф. Петер Фишер Апелт (1995)
 • д-р Херман Шеер (1997)
 • Проф. Адриан Бежан (2006)
 • Акад. Янко Арсов (2007)
 • доц. д.м. Владимир Данов (2008)Кампус Технически университет Варна

Зелени площи в кампуса на университета[редактиране | редактиране на кода]

Ръководството, преподаватели, студенти и персонал взимат участие в грижата за зелените площи в кампуса на Технически университет - Варна. Още след построяването на сградата на Електротехническия факултет през 1968, започва да се облагородява земята около сградите на университета. В двора на университета се намира опитно поле към катедра "Растениевъдство". Отглеждат се различни технически култури, овощни култури и зеленчуци. Около 30% от зелените площи са тревна растителност. Пред страдата на ректората има засадени лехи от бели, жълти и червени рози. Най-голям дял от дървесните видове към зелените площи на университета са:бор,липа,акация,ела,кестен,череша и кипарис. Срещат се и други дървесни видове като:чинар, ясен, копривка и аризонски кедър. Специални видове срещани в зелените площи са засадени от специалност "Агрономство". Това са видовете: Манголия и Туя Смарагд. От 2013 пред ректората на университета в нова определена леха са засадени около 100 луковици лалета от сорт Blue Heron и Fancy Frills, които са дарение от посланика на Кралство Нидерландия в България г-н Том ван Оорсхот.

Библиотека на Технически университет Варна[редактиране | редактиране на кода]

Научен отдел,Библиотека на Технически университет Варна

Библиотеката към Технически университет Варна е създадена през 1963 година. Бибилиотеката наследява от Технологичния факултет във Варна томове техническа литература(учебници, учебни помагала, технически атласи, технически справочници, научни публикации). През първите години от основаването си книжният фонд наброява 560 тома техническа литература на бълтарски език, руски език, английски език. Първите издадени учебни пособия от преподавателите във ВМЕИ-Варна намират място в учебната библиотека. През следващото десетилетие библиотеката увеличава своите ресурси като придобива литература от различни българки и чуждестранни издания. Част от ресурсите на библиотеката се съхраняват в сградата на Електротехническия факултет.

Библиотека на Технически университет Варна

През 1973 колективът на библиотеката наброява 7 души и учебни ресурси - 35 336 тома. Създава се сътрудничество за книгообмен с други университети и институти в България. Библиотеката се абонира за периодични издания на български, руски и английски език за увеличаване на спектъра от знания в различни технически области. През 1975 фондът на библиотеката е преместен в сградата на Учебно-производствена база. През 1991 библиотеката е оборудвана със софтуер “Автоматизирана библиотека”. Техническите ресурси наброяват 80 900 тома. През 1999 към Нов учебен корпус е проектиран специален комплекс на първият етаж за библиотечния отдел. Към днешна дата ресурсите на библиотеката наброяват 201 000 тома литература.

Нови издания Библиотека на Технически университет Варна

Високотехнологичен парк Технически университет Варна[редактиране | редактиране на кода]

Основан през 2001, като едноличен собственик на дружеството е Технически университет-Варна.


Възпитаници на Технически университет Варна[редактиране | редактиране на кода]

 • Балин Балинов - политик
 • Веселин Марешки - предприемач и политик
 • Митко Димитров - предприемач в музикалната индустрия
 • Чавдар Иванов - старши съветник в Европейската мрежа от оператори на електропредаващи системи
 • Крум Гърков - директор на Агенция за информационни системи на Европейския съюз
 • Милен Милев - управител на Ротек
 • Андон Андонов - Изпълнителен директор е ръководител на Електроснабдителен район „Марица-изток”,новият изпълнителен директор на "Мини Марица-изток
 • Светлозар Морфов - Търговски директор,Телевизия Европа
 • Стоян Чешмеджиев - генерален директор на БТА
 • Петър Петров - изпълнителен директор "Брикел"ЕАД
 • Аврам Тодоров - ръководител на групата съветници в Общински съвет-Варна
 • Илия Ангелов - политик

Мероприятия свързани с университета[редактиране | редактиране на кода]

 • Студентска научна сесия - представяне на научни проекти и публикации. Презентирането се извършва пред комисия и преподаватели от Технически университет - Варна. Представянето на научните трудове се провежда в различни зали в зависимост от техническата насоченост.
 • Футболен турнир на Технически университет - Варна
Спортен комплекс ТУ-Варна

Организаци в структурата на университета[редактиране | редактиране на кода]

 • Фолклорен ансамбъл „Гергана”
 • Авто-мото клуб Shell-Eco Marathon
 • Клуб Роботика и мехатроника
 • списание сТУденти

Бележки[редактиране | редактиране на кода]

 1. Официалното наименование е без града. За разграничаване от едноименните технически университети в други градове към названието често се добавя името на града, включително и в съкращенията: ТУ, Варна, също ТУ (Варна) или ТУ – Варна, както и краткото ТУВ.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]