Число на звяра

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
„Neron Kesar“

Числото на звяра е особено число посочено в Библията, под което е скрит апокалиптичния звяр, и се приема като нумерологично олицетворение на последовател на Сатаната.

Числото на звяра е 666. 666 твърде често се използва като елемент на сатанинските атрибути, заедно с обърнатия кръст и пентаграма.

Произход[редактиране | редактиране на кода]

В Откровението на Йоан Богослов се казва:

Тук е мъдростта. Който има ум, нека пресметне числото на звяра, понеже е число на човек и числото му е шестстотин шейсет и шест.

(Откр. гл. 13, ст. 18, 15:2)

Богословите-схоласти считат, че под прикритието на апокалиптичния звяр в Библията се крие Антихристът.

Смята се, че евреите като горди човеци, когато издигнат Антихриста на власт ще използват именно числото 666 заради това, че те повремето на цар Соломон са вземали данък от народите 666 таланта.

Трета книга Царства (10:14.) "Златото, което идеше на Соломона всяка година, тежеше шестстотин шейсет и шест таланта."

Научните изследвания отдават предпочитания (предвид времето и историческия контекст на написване на Откровението), че под този номер (папирус 115 на които е записано Откровението е повреден и не е напълно ясно дали става въпрос за 666 или 616) се крие особено ненавистния на юдеите и първите християни император Нерон (придобил известност и като Нерон-вълкът, по аналогия от легендарните Ромул и Рем, които били отгледани от вълчица). По времето на Нерон в източната част на Римската империя са сечени монети с надпис на староеврейски „נרון קסר“, което означава "император Нерон" („Neron Kesar“). Ако се съберат буквените числови стойности на староеврейски, сборът им е 666. В полза на тази водеща теория е и един фрагмент от стих, дешифриран по време на разкопки в Оксиринх, Египет, който твърди, че числото на дявола е 616 (на гръцки записа е „χις“). Ириней Лионски, според Фридрих Енгелс който изследва въпроса, е знаел тази опция, което прави тази теория най-правдоподобната. Ако вземем като база за правилното изписване на латиница на „Nero Caesar“ (носовката [N] не се предава, за разлика от гръцки), то сумата от числовите стойности на буквите ще намалее с 50 и ще бъде равна на 616, т.е. Иреней има предвид латинското изписване и правопис на името на Нерон. Към този начин на буквено изписване на името на Нерон на латински се придържа и Улрих Цвингли в своя превод на Библията - в т.нар. Цюрихска Библия.

Откровението с оглед на времето и мястото на написването му само се издава:

седем царе, от които петима паднаха, единият е сега, другият все още не е дошъл, а когато дойде, царуването му няма да продължи дълго

(17:10), като това са императорите Октавиан Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, звярът Нерон, Галба, и някой последващите в годината на четиримата императори. Нерон е наречен:

звярът, който беше и го няма, и е осми от седем

(17: 11) /заедно с Отон и Вителий преди срутването на Втория храм при управлението на Веспасиан от сина му Тит/.

Това виждане съвпада със събитията разиграли се в края на 1 и началото на 2 век след Първото еврейско въстание с последвалите го Вавилонски бунт и Второ еврейско въстание, още повече, че ход на разигралите се исторически събития в Римската империя дава Големия пожар в Рим.

Аритметика[редактиране | редактиране на кода]

Аритметичното тълкуване е, че числото 666 е равно на сумата от първите 36 числа.

Друго наблюдение: ако вземем квадратите на първите седем прости числа (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17) и съберем, отново се получава 666. Повдигането на квадрат се счита за магическа операция още от времето на създателя на нумерологията - Питагор (числото се взема толкова пъти, колкото самото то показва, което само по себе си е тайнство). Нумеролозите смятат простите числа за богохулни. Съществува хипотеза, че числото 666 означава несъвършенство, за разлика от 777 (виж седемсвещна менора), което е трикратен символ на хармонията. Тълкуванията са страшно много и често вън от анализа остават детайли, на които трябва да се обърне внимание още от самото начало. Нека да се замислим, например, как е било написано “числото на звяра” в оригинала, т.е. в гръцкия първоизточник. За нас, които ползваме арабските цифри, трите шестици носят магическо очарование. Но по времето, в което е писано Откровението, числата са “изглеждали” различно ...

Или друго: защо Йоан Богослов обявява 666 за “число на звяра” и същевременно го нарича “число на човек” ? Как да разбираме това ?

.........................................................................................................................................

Съществува и един сравнително по-нов метод в изчислението на "Числото на Звяра" от Откр.13гл. Този метод предлага следният подход: В библейските книги Даниил и Откровение се говори, че Антихриста в края ще имитира Исус Христос и по отношение на времето - в дни 1260; в месеци 42; в години - време, времена и половин време; и в трите случая 3,5г (половин 7-ца). Книгата на пророк Даниил 12гл. удължава периода от 1260 дни до два нови периода съответно - до 1290 дни и до 1335 дни, или общо 75 (30+45) дни над 1260. От друга страна, книгата Откровение в гл. 9 посочва, че периодът от 1260 дни завършва съответно с два под периода - 5 месеца (или 150 дни) и "час и ден и месец и година", които могат да се разбират като 1+30+360 или общо 391 дни и 1 час. Сумата от 150 + 391 + 30 + 45 е равна на 616 дни, което е най-вероятното число на Звяра. Ап. Йоан предупреждава, че се иска пресмятане, но само разумните ще го пресметнат. Този израз "разумните" присъства и в книгата на пр. Даниил гл.12 и е своеобразен ключ, че пресмятането е комбинация от пророческите периоди в двете пророчески книги. Графично това може да се представи по следния начин:

                 150       391     30  45

. I-----------------------------------------------І---------------І--------------------------------І-------І--------І

. І-------------------------------------------- 1260 --------------------------------------------І

. І------------------------------------------------ 1290 ------------------------------------------------І

. І---------------------------------------------------- 1335 -----------------------------------------------------І

               I------------------ 616 -------------------I

Изразът "защото е число на човек" (Откр.13:18) може да се разбира като мощно уверение спрямо вярващите, че дните на Антихриста няма да са вечни като на Бога, а преброени като дните на човек (виж кн. Битие 47:28; Йов 10:5), и в такъв смисъл верните на Бога да имат търпението да издържат. "Блажен, който изтърпи и стигне до 1335-те дни" добавя пр.Даниил (Дан.12:12), което всъщност е и края на периода от 616 дни. /п-р К.Карев, "Проповеди"/

Критична граница[редактиране | редактиране на кода]

Кандидатът на техническите науки Андрей Осипов (Скурлягин) казва:

Трябва да разбираме всичко това буквално така: числото на човека - това е броят на хората, съблазнени от звяра. Само че, това число е посредник – то е част от цялото – две трети от хиляда, или по-просто казано – 66,6%. Тоест за да се овладее светът, трябва да се премине над границата на 66,6%.

Най-забавното в случая, е че този учен няма нищо общо с теологията. В сферата на неговите научни интереси е устойчивостта на т.нар. бинарни системи. Или, по-просто казано, системата на взаимодействие на две противоположности. Да речем, плановата и пазарната икономика: в каква пропорция трябва да се “смесят” за да се получи максимален положителен ефект за страната ? Или въпросът с централизацията на властта, управлението. На единия полюс е анархията, а на другият – диктатурата. В какво процентно съотношение трябва да се съвместят двете крайности, за да работи добре политическата система ? Винаги трябва да се търси оптималният вариант, а това, въпреки измамната леснина, е доста свръхсложна задача.

Не липсват бинарни системи и във философията и богословието. Добро - зло, Бог - Сатана, ред - хаос и т.н. На това обърнал внимание при четене на Откровението и Андрей Осипов (Скурлягин):

Тълкувателите забравят, че главната тема на Апокалипсиса е непримиримата борба между доброто и злото, при това в крайната ѝ форма – състояние на война. 90% от текста се състои от описания на "военните действия". Логично е да търсим загадката на числото 666 във връзка с борбата на противоположностите, тоест в рамките на бинарната система.

Преди няколко години професор Г. К. Семин предложи нова, подкрепена от сложни математически изчисления, теория, свързана с бинарните системи според която те са устойчиви само в диапазона от 1/3 до 2/3. Тоест от 33,3% до 66,6%. Иначе рязко се увеличава тяхната неустойчивост и се губи управлението. Без принудителна намеса системата е обречена на разпадане.

Но да се върнем към числото 666, продължава Осипов (Скурлягин) - от текста става ясно, че първо се явява първият звяр - Антихристът, а след това вторият - лъжепророкът. Вторият започва активно да агитира за първия:

и заставя цялата земя и живеещите на нея да се покланят на първия звяр ...
и с чудесата, които твори пред звяра ще съблазни живеещите на земята ...

, т.е. тече активна пропаганда в резултат на която броят на привържениците на Антихриста нараства и в бинарната система се натрупват изменения, които водят до загубата на равновесие. “Числото на човек” е онази критична стойност, след която започва в класата на Антихриста и ще бъде необходима принудителната намеса на Бога. Възстановеното равновесие трябва да премине на качествено ново ниво.

И видях ново небе и нова земя ...

И така, защо 666 ? По време на написването на Апокалипсиса изчисленията са се правели в азбучна номерация, удобна за записване на числа до 1000. Именно затова се смята, че 666 означава две трети, не повече.

Според учените, познаването на тази граница има изключително важно значение в политиката и икономиката. Например, ако в социално-икономическата система ролята на държавата рязко се намали от 66,6% до 33,3%, то това ще намали броя на заетите в конкретната икономика четири пъти. Останалите ще преминат в сивата икономика или икономиката на натуралното стопанство. Теорията за устойчивостта на бинарните системи може да се прилага и в корпоративния мениджмънт.

А как Руската православна църква тълкува числото 666 ? Отговор на този въпрос дава дякон Андрей Кирилов:

Струва ми се, че в числото 666 няма никаква тайна. Антихристът слага този знак на своите дела само заради това, че така е казано в Откровението. Дори и да е само от цинизъм. Доларовите банкноти са с ширина 66,6 мм. Можело е да изберат който и да е размер, но избрали този, който ще има библейска аналогия. Между другото, трите шестици имат значение и за тези, които не знаят нищо за Новия Завет и не са чели Откровението. Просто във Стария завет числото 666 е представено като връх в земното могъщество: именно толкова златни таланти е събрал най-могъщият израелски цар Соломон от покорените съседни държави. Числото 666 за тези, които са си останали със Стария Завет, е нещо като подкова над вратата, просто талисман, в значението на който те дори не се замислят. Що се отнася до тълкуването на “числото на звяра”, най-достоверно значение имат думите на Йоан за тайната на трите шестици – това е “Цар Израилев”. 666 – това е цифровото значение на словосъчетанието "ха-мелек - ле-ишраел". Апостол Иоан не се занимавал с разшифроването на числото защото смятал, че така ще отвлече вниманието на вярващите от проповедите на Евангелието. Християните също не трябва да гадаят дошъл ли е Антихристът или не и дали е поставил и къде своите знаци. Въобще не е нужно да търсим Антихриста. Той сам ще се представи на света. Той ще приеме онова, от което се е отказал Христос – земната публична власт. Така че, трябва просто да гледаме телевизия от време на време. Там, в пряк ефир ще покажат възстановяването на храма на Соломон в Йерусалим и въздигането на новия цар на престола. Той ще поиска не само лоялност, но и религиозна служба в негово име.

Това е другото противоположно на това за Нерон мнение, което тълкува числото на звяра.

Той казал, че ако човек се опитва да се отърве от тези шестици и отсече ръката си, то шестиците ще появят  в основата . Тогава и на парчета да се разсече човек на всяко късче ще има три шестици

В началото, хората ще се страхуват и да показват този печат, но след това ще престанат да се притесняват и ще носят открито белега на Антихриста. Постепенно, тези хора ще станат много зли. Особено ще са зли с тези, които нямат печат.

Ако човек не може да устои на глада и отиде до магазина да вземе храна, преминавайки през  касата, ще получи три шестици. Тези, които получават такъв номер, няма да могат да умрат. Те ще бъдат като безсмъртни. Ако такъв човек, заради ужасния живот иска да се самоубие, като кара кола и някъде да се вреже, като колата се разпръсне на парчета, то парчетата, като във филм на ужасите ще се съберат заедно, за да оживеят. е след биочипа ще има  много сладка малка сива пластинка - Световен паспорт. Когато хората ще го вземат и ще получат печат на ръката и челото. Отпечатването ще бъде под формата на татуировка, нанасяща се от лъчи, някакви изотопи, три шестици. Бог няма да прости на никой, който приеме печата! Отначало печата няма да се вижда, но след това, като електронно табло ще започне да свети със зелен цвят.

Източници[редактиране | редактиране на кода]


Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]