Aktiengesellschaft

от Уикипедия, свободната енциклопедия

Aktiengesellschaft (IPA: aktsiəngəzεlʃaft; абревиатура AG) е немски термин, означаващ юридическо лице под фо̀рмата на акционерно дружество.

Терминът се използва широко в държави като Германия, Австрия, Швейцария, Дания и други подобни, например швейцарската Nord Stream Aktiengesellschaft (Nord Stream AG).

Значение на думата[редактиране | редактиране на кода]

Пример за Aktie (акция) с номинална стойност 1000 райхсмарки

Немската дума „Aktiengesellschaft“ е съставно съществително, образувано от два елемента: „Aktien“, което означава действаща част, дял или акция, и „Gesellschaft“, което означава компания или дружество. В немския език използването на термина „Aktien“ за акции е ограничено само до „Aktiengesellschaften“. Акциите в други видове германски компании (напр. GmbH или кооперация) се наричат „Anteile“ (части, дялове), а не „Aktien“.[1][2]

Законодателна база[редактиране | редактиране на кода]

В Германия правната основа на организационно-правната форма AG е немският Aktiengesetz (съкр. AktG; „закон за акциите“), в Австрия има аналогичен закон. В Швейцарската конфедерация такъв е Obligationenrecht. Тъй като германският търговски закон (§ 19 Handelsgesetzbuch) изисква всички корпорации да посочват своята правна форма в името си, за да информират обществеността за ограниченията на тяхната отговорност, всички германски (изисквани от § 4 Aktiengesetz) и австрийски акционерни дружества включват Aktiengesellschaft или AG като част от тяхното име, често като суфикс, например Aktiengesellschaft Kühnle, Kopp & Kausch, Siemens AG.

В Швейцария „дружество с ограничена отговорност“ (Aktiengesellschaft на немски, société anonyme на френски, società anonima на италиански, societad anonima на романш) е дефинирано в чл. 960 от Code of Obligations (Кодекса на задълженията). Член 950 уточнява, че бизнес наименованието трябва да показва правната форма.[1]

Уставен капитал[редактиране | редактиране на кода]

Уставният капитал на AG не може да е по-малко от 50 хил. евро, като в момента на регистрацията трябва да се внесат не по-малко от 25% от тази сума. Тази част от уставния капитал, която внася под формата на собственост или права на собственост, трябва да се внесе в момента на регистрацията в пълен размер.

Уставният капитал на AG е разделен на акции. Минималната цена на акция е 50 евро. При първоначално пласиране стойността им не може да бъде по-малка от номинала.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Немските компании с правна форма на AG имат „тризвенна“ структура на управление, включваща общо събрание на акционерите (на немски: Hauptversammlung), надзорен съвет (на немски: Aufsichtsrat) и управителен съвет (на немски: Vorstand).

Общото събрание на акционерите решава най-важните въпроси от дейността на дружеството. Ежегодно е длъжен да оценява работата на членовете на надзорния и управителния съвет.

Надзорният съвет трябва да се състои най-малко от трима души (председател и двама заместници). Надзорният съвет обикновено се състои от представители на акционерите, въпреки че понякога служителите на компанията също могат да бъдат представени в него, в зависимост от размера на компанията. Членовете на надзорния съвет не могат да бъдат едновременно членове на съвета и техни заместници. Основните функции на надзорния съвет са назначаване на членове на съвета, контрол върху тяхната дейност, проверка на документи, касова наличност и счетоводни книги. Проверката от надзорния съвет се извършва както от гледна точка на законосъобразността на дадено действие, така и от гледна точка на неговата целесъобразност. Надзорният съвет определя и възнагражденията на членовете на съвета.

Бордът пряко управлява компанията и представлява нейните интереси. Назначава се от надзорния съвет за срок не повече от 5 години (въпреки че е възможно преизбиране, но за не повече от 5 години). Освен текущото управление, на борда е поверена функцията да свиква годишното събрание на акционерите. Веднъж на тримесечие съветът е длъжен да докладва на надзорния съвет.

Подобни организационно-правни форми[редактиране | редактиране на кода]

Еквивалентните термини в други държави са посочени по-долу и означават буквално или „дялова (акционерна) компания/общество“, или „анонимно дружество/общество“.

Всички те, повече или по-малко, съответстват на на немското „Aktiengesellschaft“ (Акционерно дружество), но местното законодателство определя някои разлики (например италианското S.p. A. е по-близо до френското S.A., отколкото до немското AG).

В САЩ се използва терминът „публична компания.“ В повечето други страни терминът е S.A. (от фр. société anonyme – анонимно общество).

Източници[редактиране | редактиране на кода]

  1. а б What Is AG (Aktiengesellschaft)? // Архивиран от оригинала на 2022-04-05. Посетен на 2022-04-05.
  2. English Translation of "Aktiengesellschaft" | Collins German-English Dictionary // Архивиран от оригинала на 2023-07-02. Посетен на 2022-04-05.

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]