Индекс на човешкото развитие

от Уикипедия, свободната енциклопедия
(пренасочване от ИЧР)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Карта на света, представяща категории на Индекса на човешкото развитие (данни за 2019 г., публикувани на 15 декември 2020 г.).
  0,800 – 1,000 (много високо)   0,700 – 0,799 (високо)   0,550 – 0,699 (средно)   0,350 – 0,549 (ниско)   Няма данни
Световна карта на държавите по категории Индекс на човешкото развитие на стъпки от 0,050 (данни за 2019 г., публикувани на 15 декември 2020 г.)
  ≥ 0,900   0,850 – 0,899   0,800 – 0,849   0,750 – 0,799   0,700 – 0,749   0,650 – 0,699   0,600 – 0,649   0,550 – 0,599   0,500 – 0,549   0,450 – 0,499   0,400 – 0,449   ≤ 0,399   Няма данни

Индексът на човешкото развитие (ИЧР) (на английски: Human Development Index, акроним: HDI) е инструмент за сравняване на нивото на развитие на различните страни.

Оценката, която се дава на всяка страна, е теглото на очаквана продължителност на живота, образование, равнището на доходите в тази страна. Индексът е стандартно средство за измерване на нивото на благосъстояние и най-вече на детското благополучие.

Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и други икономисти, вдъхновени от идеите на Амартя Сен. Индексът се използва от Програмата на ООН за развитие (UNDP) в нейния годишен доклад (от 1993 г.) и служи като инструмент за разделяне на света на развити и развиващите се страни.

След 2010 г. методиката на изчисляване се променя. Допълнително се въвежда и индекс на човешкото развитие, отнесен към неравенството (Inequality-adjusted HDI). Ако стойностите на индекса задават една абстрактна оценка на благосъстоянието, то класирането на страните от света по него дава една допълнителна представа за неговите значения.

Методология[редактиране | редактиране на кода]

ИЧР оценява средните постижения на дадена страна в следните три основни аспекта от човешкото развитие:

  • Продължителност на живота и здравословен начин на живот, който се преценява според вероятната продължителност на живота към момента на раждането; позволява да се изчисли косвено задоволяването с продукти от първа необходимост, между които достъпът до питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
  • Знание или равнище на образованието, което се преценява според степента на грамотност на възрастните. Това е процент от населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот. Отчита се и общият сбор от съотношението на записалите се учащи начално и основно, средно, и висше образование. Това число изразява задоволяване от нематериални блага като възможността за участие при взимане на решения в обществото или на работното място.
  • Жизнен стандарт – естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за да могат да бъдат включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп до продукти на културата и др., които не са отчетени от първите две категории.
Индексът между 1975 и 2004 за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Централна Европа и ОНД, Латинска Америка и Карибите, Източна Азия, Арабските страни, Южна Азия и Субсахарска Африка

Индексът първоначално се изчислява по формулата за средно аритметично:

,

където A, D и E са индексите съответно на вероятната продължителност на живота, равнището на образование и жизнения стандарт.

След 2010 са въведени известни корекции в образуването на съставките, а самият индекс се изчислва като средно геометрично

Класиране на страните[редактиране | редактиране на кода]

(Текущо: Страни по индекс на човешко развитие)

Използват се предоставените данни на ООН от САЩ. Всяка година се изготвя класация на страните според тези преценки.

През годините след 1975, за които е съставяна ранглиста, пет страни са били начело: Исландия, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония.

Години 1993 1994 – 1998 1999 – 2004 2005 – 2006 2007 – 2015
Страна Япония Канада Норвегия Исландия Норвегия

България и нейните съседи[редактиране | редактиране на кода]

Независимо от социално-политическите сътресения, които България преживява през последните три десетилетия, нейният ИЧР расте. [1]

Стойност на ИЧР за България (1990 – 2015)
Година 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ИЧР[2] 0.694 0.697 0.712 0.750 0.779 0.782 0.786 0.792 0.797 0.807 0.812 0.813 0.816

Стойността на индекса, който за 2018 година е 0,813, поставя страната в първата група, тази на високо развитите страни. С малка разлика пред нас са страни като Аржентина, Оман, Русия и Черна гора.

Място на България в класацията на ИЧР (1990 – 2015)
Година 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Място[3] 50 50 49 48 48 47 49 50 50 52
Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Място 56 55 54 55 55 57 58 59 56 69
Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Място 60 58 58 58 59 56

Място в класацията на ИЧР за България и съседните ѝ държави за 2018 г.[4][редактиране | редактиране на кода]

Място в класацията на ИЧР за България и съседните ѝ държави за 2020 г.[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Статистика“         Портал „Статистика