Индекс на човешкото развитие

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Карта на света, представяща категории на Индекса на човешкото развитие (данни за 2021 г., публикувани септ. 2022 г.).
  0,800 – 1,000 (много високо)
  0,700 – 0,799 (високо)
  0,550 – 0,699 (средно)
  0,350 – 0,549 (ниско)
  Няма данни
Световна карта на държавите по категории Индекс на човешкото развитие на стъпки от 0,050 (данни за 2019 г., публикувани на 15 декември 2020 г.)
  ≥ 0,900
  0,850 – 0,899
  0,800 – 0,849
  0,750 – 0,799
  0,700 – 0,749
  0,650 – 0,699
  0,600 – 0,649
  0,550 – 0,599
  0,500 – 0,549
  0,450 – 0,499
  0,400 – 0,449
  ≤ 0,399
  Няма данни

Индексът на човешкото развитие (ИЧР) (на английски: Human Development Index, акроним: HDI) е инструмент за сравняване на нивото на развитие на различните страни.

Оценката, която се дава на всяка страна, е теглото на очаквана продължителност на живота, образование, равнището на доходите в тази страна. Индексът е стандартно средство за измерване на нивото на благосъстояние и най-вече на детското благополучие.

Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и други икономисти, вдъхновени от идеите на Амартя Сен. Индексът се използва от Програмата на ООН за развитие (UNDP) в нейния годишен доклад (от 1993 г.) и служи като инструмент за разделяне на света на развити и развиващите се страни.

След 2010 г. методиката на изчисляване се променя. Допълнително се въвежда и индекс на човешкото развитие, отнесен към неравенството (Inequality-adjusted HDI). Ако стойностите на индекса задават една абстрактна оценка на благосъстоянието, то класирането на страните от света по него дава една допълнителна представа за неговите значения.

Методология[редактиране | редактиране на кода]

ИЧР оценява средните постижения на дадена страна в следните три основни аспекта от човешкото развитие:

  • Продължителност на живота и здравословен начин на живот, който се преценява според вероятната продължителност на живота към момента на раждането; позволява да се изчисли косвено задоволяването с продукти от първа необходимост, между които достъпът до питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
  • Знание или равнище на образованието, което се преценява според степента на грамотност на възрастните. Това е процент от населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот. Отчита се и общият сбор от съотношението на записалите се учащи начално и основно, средно, и висше образование. Това число изразява задоволяване от нематериални блага като възможността за участие при взимане на решения в обществото или на работното място.
  • Жизнен стандарт – естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за да могат да бъдат включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп до продукти на културата и др., които не са отчетени от първите две категории.
Индексът между 1975 и 2004 за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Централна Европа и ОНД, Латинска Америка и Карибите, Източна Азия, Арабските страни, Южна Азия и Субсахарска Африка

Индексът първоначално се изчислява по формулата за средно аритметично:

,

където A, D и E са индексите съответно на вероятната продължителност на живота, равнището на образование и жизнения стандарт.

След 2010 са въведени известни корекции в образуването на съставките, а самият индекс се изчислва като средно геометрично

Класиране на страните[редактиране | редактиране на кода]

(Текущо: Страни по индекс на човешко развитие)

Използват се предоставените данни на ООН от САЩ. Всяка година се изготвя класация на страните според тези преценки.

През годините след 1975, за които е съставяна ранглиста, пет страни са били начело: Исландия, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония.

Години 1993 1994 – 1998 1999 – 2004 2005 – 2006 2007 – 2019 2020-1
Страна Япония Канада Норвегия Исландия Норвегия Швейцария

Тенденциите в еволюцията на Индекса за България могат да бъдат доловени, независимо от уточняването и преизчисляването им.


HDI, данни зa България от периода 1990-2021.[1]
Година HDI Място
1990 0.647 50
1995 0.697
2000 0.712 56
2005 0.750 57
2010 0.779 60
2015 0.807 56
2020 0.802 56
2021 0.795 68


Място в класацията на ИЧР за България и съседните ѝ държави за 2020 г.[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]