Индекс на човешкото развитие

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене
Карта на света, изобразяваща ИЧР за 2013 г. (четири категории)

Индексът на човешкото развитие (ИЧР) (на английски: Human Development Index (HDI)) на ООН задава оценка за нивото на бедност, грамотност, образование, очаквана продължителност на живота и др. Той е стандартизирано средство за оценяването на благосъстоянието и най-вече на детското благополучие. Индексът е разработен през 1990 г. от пакистанския икономист Махбуб ул Хак и се използва от 1993 г. в годишния доклад на Програмата на ООН за развитие.

След 2010 г. методиката на изчисляване се променя. Допълнително се въвежда и индекс на човешкото развитие, отнесен към неравенството (Inequality adjusted HDI). Ако стойностите на индекса задават една абстрактна оценка на благосъстоянието, то класирането на страните от света по него дава една допълнителна представа за неговите значения.

Методология[редактиране | редактиране на кода]

ИЧР оценява средните постижения на дадена страна в следните три основни аспекти от човешкото развитие:

  • Продължителност на живота и здравословен начин на живот, който се преценява според вероятната продължителност на живота към момента на раждането; позволява да се изчисли косвено задоволяването с продукти от първа необходимост, между които достъпа до питейна вода, жилище, добра хигиена и медицински грижи и услуги.
  • Знание или равнище на образованието, което се преценява според степента на грамотност на възрастните. Това е процент от населението над 15 години, които могат да четат и разбират кратък и лесно достъпен текст за ежедневния живот. Отчита се и общия сбор от съотношението на записалите се учащи начално и основно, средно, и висше образование (тежестта му е 1/3). Това число изразява задоволяване от нематериални блага като възможността за участие при взимане на решения в обществото или на работното място. (тежестта ѝ е 2/3)
  • Жизнен стандарт – естествен логаритъм от БВП на глава от населението в съотношение с покупателната възможност, за да могат да бъдат включени елементи от качеството на живот като мобилност, достъп до продукти на културата и др., които не са отчетени от първите две категории.
Индекса между 1975 и 2004 за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Централна Европа и ОНД, Латинска Америка и Карибите, Източна Азия, Арабските страни, Южна Азия и Субсахарска Африка

Индексът първоначално се изчислява по формулата за средно аритметично

,

където A, D и E са индексите съответно на вероятната продължителност на живота, равнището на образование и жизненият стандарт.

След 2010 са въведени известни корекции в образуването на съставките, а самият индекс се изчислва като средно геометрично

Класиране на страните[редактиране | редактиране на кода]

Използват са предоставените данни на ООН от САЩ. Всяка година се изготвя класация на страните според тези преценки.

(Текущо : Страни по индекс на човешко развитие)

През годините след 1975 за които е съставяна ранглиста, пет страни са били на чело: Исландия, Канада, Норвегия, Швейцария и Япония.

Години 1993 1994-1998 1999-2004 2005-2006 2007-2013
Страна Япония Канада Норвегия Исландия Норвегия

България и нейните съседи[редактиране | редактиране на кода]

Независимо от социално-политическите сътресения, които България преживява през последните три десетилетия, нейният ИЧР расте. [1]

Година 1980 1990 2000 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014
ИЧР 0,66 0,70 0,71 0,75 0,76 0,77 0,77 0,78 0,77

Стойността на индекса, който в периода 2008-2013 е 0,77 – 0,78, поставя страната във втората група, тази на развитите страни. Мястото ѝ в световната класация зависи от измененията, настъпили и в останалите страни, но най-силно се влияе от включването или пропускането на различни страни от листата в различните години. През 2013 с малка разлика пред нас са страни, като: Румъния, Либия, Куба, Оман, Черна гора, Беларус, Уругвай и Бахамските острови.

Година 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Място 26 33 35 40 48 65 62 69 67 63
Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Място 60 57 62 57 56 55 54 53 56 61
Година 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Място 56 55 57 58

Съседни на България държави за 2013 г.[редактиране | редактиране на кода]

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]

     Портал „Статистика“         Портал „Статистика