Микробиология

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Микробиология - (от гръцки μικρός - „малък“, βίος - „живот“ и λόγος - „слово“, „учение“) е самостоятелна биологична наука, чийто предмет е изучаването на най-малките живи същества на нашата планета - микроорганизмите.

Микробиологията не изучава микроорганизмите въобще, а само безядрените едноклетъчни форми на живот. Всички те са причислени към Царството на доядрените организми: Regnum Prokaryota. Едноклетъчните организми, които притежават ядро (като амебата, например) са класифицирани в Царството на ядрените организми: Regnum Eukaryota. По своите размери те също са "микроорганизми", но с тяхното изучаване се занимава Зоологията (и по специално Протозоологията), а не микробиологията. Изключение правят микроскопичните гъби - дрождите и плесените, които са обект на изучаване в микробиологията.

Както повечето биологични науки, микробиологията се дели на обща и специална. Основните направления в общата микробиология са:

Морфология - изучава състава и строежа на телата на микроорганизмите.

Физиология - изучава функциите на микроорганизмите (растеж, развитие, хранене, дишане, размножаване, обмяна на веществата и енергията).

Генетика - изучава наследствеността и изменчивостта при микроорганизмите

Систематика (наричана още таксономия) - изучава видовото разнообразие на микроорганизмите.

Имунология - изучава взаимоотношенията между болестотворните микроорганизми и заразените от тях растения, животни, и хора.

Специалната микробиология изучава отделните микроорганизми, според тяхната систематика. Трите основни клона на специалната микробиология са:

Вирусология - изучава вирусите

Бактериология - изучава бактериите.

Микология - изучава микроскопичните гъби (дрожди и плесени). Те са еукариоти, но тясното им интегриране в микробиоценозите заставя учените да ги разглеждат наред с останалите микроорганизми.

Съвременната микробиология е в много тясна връзка с биотехнологиите генетиката, и нанотехнологиите .