Организация за черноморско икономическо сътрудничество

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Организация за черноморско икономическо сътрудничество
Organization of the Black Sea Economic Cooperation
Информация
АкронимиОЧИС
Типикономическа
Основана4 юни 1992 г.
Обхват и целиосигуряване на съдействие за по-добро стопанско развитие на страните-членки
СедалищеИстанбул, Турция
РъководителЛазар Каменеску
Членове
Сайтbsec-organization.org
Организация за черноморско икономическо сътрудничество в Общомедия

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (съкратено ОЧИС) е междудържавна икономическа организация за сътрудничество в региона на Черно море. Бива определяна и като „икономическа организация от регионален тип“, „икономическо обединение на държави от Черноморския регион“, а може да се срещне и под наименованията „Пакт за черноморско икономическо сътрудничество“ (ПAЧИС), „Зона за черноморско икономическо сътрудничество“ (ЗЧИС).

На 25 юни 1992 г. държавните глави и премиерите на 11 страни подписват в Истанбул обща декларация, чрез която се създава ОЧИС. Създадена по инициатива на Турция. Започва своето съществуване като уникален и обещаващ модел на многостранна политическа и икономическа инициатива.

Нейната задача е да служи като уникален модел за многостранна политическа и икономическа инициатива, която да хармонизира действията на страните-членки, да осигури мира, сигурността и развитието на черноморския регион в духа на приятелските взаимоотношения.

Официално сферите на сътрудничество в ОЧИС са:

 • търговия и икономическо развитие;
 • банков и финансов сектор;
 • комуникации;
 • енергетика;
 • транспорт;
 • селско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
 • здравеопазване и фармацевтика;
 • защита на околната среда;
 • туризъм;
 • наука и технологии;
 • обмен на статистически данни и икономическа информация;
 • сътрудничество между митническите и други гранични власти;
 • контакти между хората;
 • борба с организираната престъпност, нелегалното пренасяне на наркотици, оръжия и радиоактивни материали, с всички прояви на тероризъм и с нелегалната миграция.

Турция е председател на организацията за периода май 2007 до януари 2008 г. България е била председател на ОЧИС от 1 ноември 2009 г. до 30 април 2010 г. Централата на ОЧИС – постоянният международен секретариат – е учредена в Истанбул през март 1994 г.

Членството в ОЧИС не е ограничено само до страни, имащи териториални води в Черно море: Албания, Армения, Азербайджан, Гърция, Молдова и Сърбия нямат брегова линия по Черно море. С приемането на държавата Сърбия и Черна гора през април 2004 г. организацията има 12 страни-членки.

Страни-членки[редактиране | редактиране на кода]

  страни-членки
  страни със статут на наблюдатели

Основатели са:

Други държави членки

Кандидат-членки

1 Кипър и Черна гора кандидатстват за членство в организацията, но присъединяването им е блокирано съответно от Турция и Гърция поради деликатните отношения помежду им.

Наблюдатели[редактиране | редактиране на кода]

Държави със статут на наблюдатели са:

Организации със статут на наблюдатели са:

Изграждане[редактиране | редактиране на кода]

Година Събитие
25 юни 1992 Министър-председателите на 11 страни подписват в Истанбул Декларацията на срещата на високо равнище и Босфорския бюлетин, с които се основава Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Членството не е ограничено до страни, които имат излаз на Черно море. Създаден е Бизнес съвет на организацията (Business Council BSEC BC) със седалище в Истанбул.
Октомври 1993 Създадена е Парламентарна асамблея на организацията (Parliamentary Assembly of the BSEC, PABSEC), със седалище в Истанбул. Основна цел – развитие на връзките в рамките на организацията. Създаден е Координационен център за размяна на статистически данни и Иикономическа информация на организацията, в рамките на Държавния институт за статистика на Турция, разположен в Анкара.
10 март 1994 Основан е управителният център на организацията – Постоянен международен секретариат (BSEC PERMIS) със седалище в Истанбул.
30 юни 1994 Подписано е споразумение между страните-членки за създаване на Черноморска банка за търговия и развитие.
1995 Започва дейността на т. нар. „Тройка“ – консултативен механизъм, в който участват бившият, настоящият и бъдещият председатели на Секретариата.
24 януари 1997 Взето е решение за промяна на статута на Черноморската банка за търговия и развитие, която става филиал на Организацията, със седалище в Солун и започва да функционира през 1999 г. Това е самостоятелна единица, която е финансов стълб на ОЧИС. За разлика от Международния валутен фонд и други финансови организации, не прикрепя политически условия за контрол над кредитираните страни. Първоначален капитал – 300 милиона щ. долара, понастоящем оперира с около 4,2 млрд. долара.
5 юни 1998 На среща на високо равнище в Ялта е приет Уставът на организацията. Създаден е Международен център за черноморски проучвания (International Center for Black Sea Studies, ICBSS). Това е нетърговска организация със седалище в Атина.
30 април 1999 Приет е Допълнителен протокол към Устава за привилегиите и имунитета на организацията.
1 май 1999 Влиза в сила Уставът на организацията, с който създаденото през 1992 г. сдружение придобива статус на международна организация, пълноправна регионална икономическа организация.
27 април 2001 Съветът на министрите на външните работи на страните-членки приема Икономически план, който се отъждествява с пътна карта за бъдещото развитие на организацията. Очертани са необходимите действия за посрещане на бъдещите предизвикателства.
2003 Основан е Фонд за развитие на проекти.
Април 2004 С приемането на Сърбия страните-членки на организацията стават 12.
25 юни 2004 Приет е член 24 от Устава на организацията, съгласно който Международният център за черноморски проучвания става филиал на организацията.
26 юни 2012 На среща на високо равнище, посветена на 12-годишнината на организацията, е приет нов икономически план, ориентиран към засилено партньорство в 17 области на действие.

Структура[редактиране | редактиране на кода]

Компоненти Функции
Съвет на министрите на външните работи на страните-членки (CMFA) Постоянен орган, който главно взема решения относно: функциониране на Организацията и помощните органи; членството в Организацията и статута на наблюдател и на двустранен партньор. Провежда редовно сесии и срещи на високо равнище. Сесиите се провеждат 2 пъти годишно – през май/юни или ноември/декември. Допълнителни срещи могат да бъдат свикани по молба на 1 или повече страни-членки, при консенсус на останалите членове на Организацията.
Комитет на старшите длъжностни лица (CSO) Подчинен на Съвета на министрите на външните работи, упълномощен със съответни функции и отговорности, за да осъществява дейностите на организацията.
Председателство (Chairmanship) Сменя се на 6 мес., от 1 януари и от 1 юли, на ротационен принцип, по азбучен ред (на английската азбука), измежду страните-членки. Длъжността председател се заема от министъра на външните работи на страната, поела поредната сесия председателство, или от всеки друг министър, определен за този пост от правителството на въпросната страна.
Постоянен международен секретариат (PERMIS) Разположен в Истанбул. Представян от главен секретар. Работи под ръководството на председателя.
„Тройка“ В групата участват предишният, настоящият и следващият председатели или техни представители. Събират се по молба на действащия председател, за обмяна на мнения по текущи или предстоящи дейности на Организацията, както и по въпроси, свързани с връзките с други организации и институции.
Спомагателни органи Работни и експертни групи, комитети и служби, основани от Съвета на министрите или намиращи се под негово разпореждане, които действат по време на определения им мандат.

Договори и споразумения[редактиране | редактиране на кода]

Дата Събитие
15 април 1998 В Сочи е подписано „Споразумение между правителствата на страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за съвместни действия при оказване на спешна помощ и спешни действия в случай на природни действия и катастрофи“. Допълнителен протокол към споразумението е приет на 20.10.2005 г. в Киев.
5 юни 1998 В Ялта е приет Уставът на Организацията. На 25.06.2004 г. е приет новият член 24 от Устава, с който Центърът за черноморски проучвания става филиал на Организацията.
2 октомври 1998 В Лозенград е подписано „Споразумение между правителствата на страните-членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество за борба с организираната престъпност във всяка нейна форма“. Допълнителен протокол към споразумението е приет на 15.03.2002 г. в Киев, а на 03.12.2004 г. в Атина е приет допълнителен протокол към същото споразумение за борба с тероризма.
30 април 1999 Към Устава е приет Допълнителен протокол за привилегиите и имунитета.
6 март 2002 В Киев е приет „Меморандум за подобряване на пътищата за транспортиране на стоки в региона на Организацията“.
19 април 2007 В Белград са приети меморандуми за развитие на шосейната мрежа в региона и за координирано изграждане на Черноморска кръгова магистрала, както и Меморандум за сътрудничество между Дипломатическите академии и министерствата на външните работи на страните-членки на Организацията.
23 октомври 2008 В Тирана са подписани споразумения за опростяване на визовите процедури за шофьорите на камиони и за бизнесмени от страните-членки на Организацията.

Принципи и цели[редактиране | редактиране на кода]

Основните принципи, залегнали в Босфорската декларация, са свързани с изграждането на демократична и правова държава, спазването на човешките права и свободи, либерализация на икономиката и социална справедливост. Основна цел е осигуряването на съдействие за по-добро стопанско развитие на страните-членки на ОЧИС. Те поемат задължението да се подпомагат активно чрез създаване на благоприятни икономически условия – свободни икономически зони, облекчаване на режимите на пътуване и стимулиране на обмена на стоки и услуги между държавите.

Международни връзки[редактиране | редактиране на кода]

Организация Документ
Организация на обединените нации
 • Организацията има статут на наблюдател в Общото събрание на ООН;
 • Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда и транспорта;
 • Присъединителен проект „Черноморска търговия и поддържаща инвестиционна програма“;
 • Дружеско споразумение за сътрудничество в областта на поддържащите инвестиции, енергетиката, малките и средни предприятия, развитие на човешките ресурси, индустриалната статистика и околната среда;
 • Проект за институционална подсилване на търговията със селскостопански продукти;
 • Проектоконцепция за поощряване на развитието на пчеларството сред семействата с ниски доходи
Европейски съюз
 • Платформа за сътрудничество, приета през 1999 г. в Тбилиси;
 • Документ за двустранни действия между Организацията и Съюза, приет през 2007 г. в Истанбул;
 • Черноморска синергийна инициатива, Брюксел, 2007;
 • Декларация за сътрудничеството в областта на енергетиката, Киев, 2008.
Евразийска икономическа общност
 • Меморандум за споразумение.

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС) поддържа тесни връзки с Европейски съюз, Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейска инвестиционна банка (ЕИБ), Централноевропейската инициатива ЦЕИ, Балтийският икономически съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Пактът за стабилност в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), Меркосур и много други.

Специални отношения ОЧИС поддържа с Организацията на обединените нации и нейната икономическа комисия за Европа (ИКЕ). През месец април 1999 г. ОЧИС получава статут на наблюдател в Общото събрание на ООН.

Проекти[редактиране | редактиране на кода]

В разработване е проект за изграждане на завършена цялостна система от международни магистрални пътища по крайбрежието на Черно море. Страните в ОЧИС провеждат и консултации за съгласуване на обща енергийна политика и изграждане на единна електротранспортна мрежа.[1]

Черноморска банка за търговия и развитие[редактиране | редактиране на кода]

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция, която е основана на 24 януари 1997 г.[2] Дейността на ЧБТР се регулира от Споразумението за учредяване на Черноморската банка за търговия и развитие, регистрирано в ООН.

Целта на ЧБРТ е да подпомага икономическото развитие на страните от региона и да финансира и насърчава изпълнението на регионални проекти от държавния и частния сектор. Чистата печалба на банката за 2010 г. е 12 млн. евро. Тя разполага с капитал от 3 млрд. специални права на тираж (ок. 3,5 млрд. евро).[3] Централата на банката се намира в Солун, Гърция.

ЧБТР се управлява от Управителен Съвет, Борд на директорите и Президент. В Управителния съвет са представени правителствата на държавите членки (обикновено това са министрите на финансите и/или икономиката, но също и управителите на централните банки). Това е институцията, вземаща решения по делегирането на бюджета, годишните одити на страните, допускането или изключване на членове, официално одобрение на отпусканите средства по трансгранични проекти, както и избор на Президент на Банката. В Борда на директорите всяка държава членка е представена от специалист в областта на финансите. Те отговарят за подбора на проектите, които подлежат на финансиране.

По-конкретно тя финансира преимуществено регионални проекти в приоритетни сектори на икономиката като транспорт, туризъм, телекомуникации, енергетика, инфраструктура; финансира малки и средни предприятия чрез улесняване на отпускането на кредити за такива фирми в държавите членки на ОЧИС; стимулира търговията между фирми от държавите членки на организацията, чрез предекспортно и експортно финансиране, включително и извън района на ОЧИС.

Източници[редактиране | редактиране на кода]

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]