Направо към съдържанието

Раждаемост в Северна Македония

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Тотален коефициент на плодовитост по региони през 2014 година, според данни на Евростат (Среден брой деца):
  над 2.1
  1.9 – 2.1
  1.7 – 1.9
  1.5 – 1.7
  1.4 – 1.5
  1.3 – 1.4
  под 1.3

По данни на Държавният институт за статистика на Република Македония броят на живородените през 2014 година е 23 596, а коефициентът на раждаемост през 2012 година е 11.43 ‰.

Численост[редактиране | редактиране на кода]

Численост на живородените в периода 1994 – 2014 година (данни на Държавният институт за статистика):[1][2][3][4]

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Живородени 31 421 29 886 28 946 26 830 26 639 24 964 26 168 24 183 24 154 23 596 23 361 22 482 22 585 22 688 22 945 23 684 24 296 22 770 23 568 23 138 23 596

Общини[редактиране | редактиране на кода]

Численост на живородените през годините, по общини (данни на Държавния институт за статистика):

2011[1] 2012[2] 2013[3] 2014[4]
Общо 22 770 23 568 23 138 23 596
Град Скопие 6515 6584 6715 6800
Куманово 1246 1307 1278 1297
Тетово 1142 1133 1186 1206
Чаир (Град Скопие) 1053 1067 1071 1094
Битоля 880 881 844 919
Гази Баба (Град Скопие) 856 871 889 879
Аеродрум (Град Скопие) 800 761 781 850
Гостивар 826 743 808 823
Прилеп 736 773 737 798
Център (Град Скопие) 684 655 729 743
Струмица 655 720 685 704
Струга 697 723 682 688
Сарай (Град Скопие) 648 683 690 678
Кисела вода (Град Скопие) 527 584 612 590
Карпош (Град Скопие) 530 565 571 561
Охрид 530 523 535 559
Велес 570 637 568 554
Щип 505 494 494 536
Студеничани 434 516 494 499
Шуто Оризари (Град Скопие) 460 509 478 495
Кичево1 305 296 276 474
Гьорче Петров (Град Скопие) 440 422 431 470
Бутел (Град Скопие) 517 467 463 440
Кавадарци 369 424 368 383
Желино 364 392 384 381
Боговине 331 348 360 359
Липково 344 437 398 347
Радовиш 315 374 357 332
Кочани 305 350 330 322
Дебър 244 251 235 277
Врабчище 309 318 281 255
Долнени 242 251 206 241
Теарце 250 241 246 240
Гевгели 183 202 212 213
Арачиново 215 242 240 210
Неготино 166 213 180 198
Белимбегово 174 186 156 195
Крива паланка 194 176 176 194
Бървеница 186 175 188 193
Василево 171 172 191 169
Виница 163 189 164 163
Чучер 166 152 147 154
Ресен 141 144 138 153
Чашка 151 175 167 153
Свети Никола 149 157 167 152
Ибрахимово 141 152 127 145
Босилово 139 155 152 136
Царево село 145 143 111 131
Валандово 116 117 106 121
Пробищип 120 131 119 118
Берово 97 110 105 112
Сопище 94 87 109 112
Йегуновце 109 111 110 111
Крушево 97 108 129 102
Кратово 78 80 72 83
Зелениково 74 74 74 79
Маврово и Ростуше 82 77 80 75
Вапа 70 67 64 74
Ново село 89 93 77 73
Пласница 57 72 70 72
Богданци 59 68 70 68
Каменица 63 68 47 67
Могила 67 66 58 56
Чешиново-Облешево 61 54 51 54
Брод 67 47 41 52
Демир Хисар 78 60 50 51
Кривогащани 33 52 52 49
Старо Нагоричане 36 42 40 49
Карбинци 51 65 48 45
Росоман 45 27 32 43
Градско 34 41 44 42
Демир Капия 41 35 45 41
Конче 52 54 33 39
Пехчево 37 26 45 38
Ранковце 43 42 42 38
Джумайлия 25 30 31 35
Дойран 26 37 38 33
Дебърца 31 40 39 31
Зърновци 20 26 26 30
Новаци 35 27 32 29
Вевчани 22 23 16 21
Осломей1 56 58 61 -
Заяс1 72 68 66 -
Другово1 24 23 26 -
Вранещица1 11 13 7 -

1 През 2013 година към община Кичево са присъединени общините – Осломей, Заяс, Другово и Вранещица.

Етническа принадлежност[редактиране | редактиране на кода]

Живородени деца според етническата принадлежност на майката и на бащата през 2012 година, според данни на Държавния институт за статистика:[5]

Етническа принадлежност на бащата
Етническа принадлежност на майката Общо Македонци Албанци Цигани Турци Бошняци Сърби Власи Други Неопределени
Общо 23 568 11 985 7367 1182 1067 253 105 35 437 1137
Македонци 11 995 11 554 36 24 28 10 74 23 62 184
Албанци 8035 203 7261 12 63 9 1 16 470
Цигани 1552 17 10 1133 9 1 3 379
Турци 1092 12 29 8 951 11 6 75
Бошняци 251 11 11 1 4 217 1 6
Сърби 125 82 2 1 2 1 28 1 2 6
Власи 37 25 1 10 1
Други 474 80 18 3 10 5 1 347 10
Неопределени 7 1 6

Живородени деца според етническата принадлежност на майката и на бащата през 2013 година, според данни на Държавния институт за статистика:[6]

Етническа принадлежност на бащата
Етническа принадлежност на майката Общо Македонци Албанци Цигани Турци Бошняци Сърби Власи Други Неопределени
Общо 23 138 11 603 7488 1226 1080 234 119 24 388 976
Македонци 11 550 11 170 29 14 16 8 76 19 63 155
Албанци 8137 225 7377 13 73 14 4 1 24 406
Цигани 1554 16 12 1191 7 5 323
Турци 1104 9 48 7 963 4 1 6 66
Бошняци 248 11 12 13 207 5
Сърби 120 78 1 34 1 5 1
Власи 17 12 2 3 -
Други 396 80 10 1 6 1 2 285 11
Неопределени 12 2 1 9

Коефициент на раждаемост[редактиране | редактиране на кода]

Коефициент на раждаемост през годините, според данни на Държавния институт за статистика (в ‰, брой родени за една година на 1000 души от населението):[7]

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
21.06 20.61 20.64 20.19 19.87 19.67 19.29 19.33 18.87 17.80 17.46 17.08 16.17 15.67 17.21 16.36 15.84 14.76 14.56 13.54 14.47 13.27 13.74 13.33 11.50 11.04 11.07 11.10 11.21 11.55 11.82 11.06 11.43

Вижте също[редактиране | редактиране на кода]

Източници[редактиране | редактиране на кода]