Направо към съдържанието

Теофил Теофилов: Разлика между версии

31 байта изтрити ,  преди 7 години
кирилско І → латинско I
(кирилско І → латинско I)
* Третиране на оригинала при консервацията и експонирането на средновековните църкви от ХII-ХIV век. В: Оригиналът в паметника на културата. С. 1979, с. 153.
* Развитие на градоустройствената структура на В. Търново. МПК, кн. 2/1981, с. 20-23.
* La Grande Basilique de Pliska. Monumentum-XXІІІXXIII-XXІVXXIV, 1981, p. 34-40.
* L’eglise Ronde de Preslav. Ib idem, p.47, 54-56.
* Как да ги запазим за поколенията? В-к Плиска Мадара Преслав, бр. 8/1981, с.11
* Конструктивно единство в началното изграждане на черквата “Св.Стефан” в Несебър . МПК,кн.5-6/1982, с.50-52.
* Архитектурни проблеми на църквата “Св. Четиридесет мъченици” във В. Търново. В: В. Търново и Великотърновския край през вековете. Т. ІI, В. Т-во. 1983, с. 123-133.
* За архитектурно-пластичното оформление на средата около черквата “Св. Димитър Солунски” във В.Търново. МПК, кн.3/1985.
* Приемственост и развитие на “живописния стил” в архитектурата на ХІІХII-ХІVХIV век. В:Сб.В.Търново 1185-1985. С.1985, с.83-95.
* Архитектурата на светските сгради от ХІІІХIII-ХІVХIV век. В: Величието на Търновград. С.1985, с.304-314
* Архитектурни проучвания на църквата “Св. Димитър Солунски”. Сп.Архитектура, кн.7-8/1985, с.34-35. Също в: Сб. Величието на Търновград.С.1985, с.374-378.
* Търновска архитектурна школа/”живописен стил в архитектурата”/ ХІІХII-ХІVХIV век. Сценарий за телевизионен филм от поредицата “Архитектурно наследство”, ІХ серия.БНТ,1985
* The Tracian tomb near the village of Sveshtari IV. Problems of Conservation. S.1986, p.121-123.
* Анализ на стиловите особености в архитектурата на тракийската гробница край с.Свещари. В: Terra antiqua Balcanica, Ac.ІІІIII.S.1988, p.144-160.
* Панегирик за Фичето. Албум, В.Т-во, 1990.
* Изследвания върху проблема за стиловата реконструкция на църквата “Св. Димитър Солунски” във В.Търново.В: ГМСБ, т.ХVІІВХVIIВ.Търново, 1991, с.67-87.
* Геометричен метод за определяне на статически устойчиво равновесие на базиликите с масивно засводяване и с повдигнат централен кораб. В: Сб.ГМСБ, т. ХVІІІХVIII. В.Търново,1992, с.119-132.
* От капище към църква. В:ГМСБ,т.ХІХХIХ/1993, с.73-92.
* Опит за вникване в същността и функциите на прабългарските езически храмове. В: Преслав-1100, кн.ІI/1995.
* Стилови особености и графическа реконструкция на средновековна базилика и манастир при с.Равна. В: ГМСБ, т.ХХ/1995, с.165-184.
* Разсъждения за Омуртаговата колона в църквата “Св .Четиридесет мъченици” в Търнов. За: Известия на РИМ В.Търново 1997.
* Предположение за ритуалната същност на Златната цар Симеонова църква във Велики Преслав. В: Юбилеен сборник в чест на проф. Д.Овчаров. В.Търново 2002, с.67-70.
* Прояви на синкретизъм и прехвърляне на сюжети, мотиви и теми с езическо съдържание в изкуството на България след покръстването. В: Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите. С.2002. с.с.77-81 и фиг.20-23.
* Формиране на стиловите особености на Търновската архитектурна школа ХІІХII-ХІVХIV век. В: Известия на РИМ. В.Т-во.2002.с.237-250.
* Предположения за произхода на част от топонимите в Същинска Средна Гора и по поречията на реките Тополница и Стряма. За:Търновска книжовна школа-VІІVII.ВТУ, 1999. В.Т-во 2003 с.
* Църквата „Св. Четиридесет мъченици” и манастирът Велика Лавра в християнското храмово строителство на Търнов. Монография.Издателство МВВИ 2007 г.
 
562 695

редакции