Уикипедия:Енциклопедични илюстрации

от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикипедия насърчава потребителите да качват създадени от тях изображения, с които да илюстрират енциклопедичните статии. Задължително условие е тези изображения – снимки, рисунки, чертежи – е да бъдат публикувани в Общомедия под свободен лиценз. От изпълнението му в най-голяма степен зависи дали каченото изображение ще остане в Уикипедия или не, но има и някои допълнителни критерии за енциклопедичност на илюстративното съдържание.

Качество на изображенията[редактиране на кода]

Когато включваме изображения в Уикипедия, би било хубаво те да изглеждат добре. Когато илюстрациите са качествени, статията изглежда по-професионално и е по-приятна за четене. Когато илюстрациите изглеждат аматьорски, цялата статия изглежда аматьорски.

Илюстрациите в Уикипедия следва да добавят стойност към статиите и да помагат на читателите да разберат по-добре текста. Енциклопедичната стойност на изображението има приоритет пред художествената му стойност. Черно-бялата или тонирана в сепия фотография, снимането от нетрадиционен ъгъл, визуалните ефекти могат да бъдат много приятни за окото, но те често отнемат от прецизността при изобразяване на обекта.

Илюстрациите трябва да бъдат колкото се може по-качествени; по отношение на фокуса, дълбочината на остротата, контраста, яркостта, цветния баланс, баланса на бялото, експозицията, фотографското зърно (шум), както и следите от компресия. Изключения са възможни по отношение на уникални изображения с историческа стойност. Ако може да се направи разумно допускане, че по дадена тема е невъзможно да се намери изображение с по-високо качество, тогава са допустими и изображения с по-ниско качество.

Композиция[редактиране на кода]

Проверете композицията на снимката. Орежете онези излишни части от изображението, които нямат отношение към снимания обект.

Обръщайте внимание на предния план и фона. Обектите на преден и заден план могат да пречат или отвличат вниманието от основния обект на снимката. В снимките не трябва да има обекти на преден план, които да скриват основния обект, както и обекти на заден план, които да развалят композицията. Когато снимате предмети, които имате възможност да местите и разполагате, опитвайте се да ги снимате поставени на едноцветен или тематично подбран фон. Това улеснява евентуалната по-късна обработка на изображението и използването му за различни цели.

Винаги когато можете, се стремете към изчерпателност, опитвайте се да покажете многообразието на вашия обект. Това изключително много повишава енциклопедичността на изображението. Например:

  • Искате да снимате домат.
    Снимайте го в различни проекции (отстрани, отгоре) и в различни разрези (вертикален, хоризонтален).
Tomato full.png   Tomato-cut.png
  • Искате да илюстрирате статията за електрическа батерия.
    Батерии произвеждат много компании и в различни стандарти. Можете да опитате да покажете колкото се може по-голямо разнообразие от този продукт. Добавянето на линийка към композицията в много случаи е чудесна идея, за да се даде добър ориентир за размерите на сниманите обекти.
Batteries.jpg   Batterien.jpg   Versch. Batterien.JPG

Семейни снимки[редактиране на кода]

Снимки с вас, ваши приятели или членове на семейството, които изпъкват на снимката по начин, че отвличат вниманието от обекта/темата на снимката не се препоръчват да се ползват в статиите (но стават за потребителски страници). Такива снимки се считат за самореклама и уикипедианската общност неведнъж е стигала до консенсус, че те подлежат на триене.

Колажи и монтажи[редактиране на кода]

Избягвайте да качвате и ползвате фотомонтажи и колажи, освен с цел илюстриране на статии, посветени на тези понятия. Ако се използват в друг контекст, етичният подход към читателите на Уикипедия е колажите и монтажите да бъдат изрично отбелязани като такива в описанието към файла.

Порнография и насилие[редактиране на кода]

Възможно е Уикипедия да съдържа материали, които някои читатели да възприемат като противни или обидни, например изображения, на насилие или на части от човешката анатомия. Всеки, който чете Уикипедия, има възможост да прави редакции и промените се отразяват веднага на статиите, без проверка за уместност. По тази причина Уикипедия не може да гарантира, че статиите или изображенията са по вкуса на всички потребители или се придържат към специфични социални или религиозни норми или изисквания.

Въпреки че откровено неуместното съдържание (като неуместна външна препратка към порнографски сайт) обикновено веднага бива премахнато, някои статии могат да съдържат нелицеприятни текст, изображения и препратки, в случай, че те са свързани с темата на статията (например статия за порнографията), че не нарушават принципа за неутралната гледна точка, нито федералните закони на щата Флорида, където са разположени и се поддържат сървърите на Уикипедия. За повече информация по въпроса, прочетете Уикипедия:Условия за ползване#Порнография и насилие.

Авторство, водни знаци, признания[редактиране на кода]

Уикипедия насърчава редакторите да допринасят със свои собствени изображения. Такива могат да са:

  • авторски фотографии на редакторите (помнете, че правата над снимките в общия случай принадлежат на фотографа, а не на снимания субект),
  • чертежи, диаграми, скици, или други авторски творби.

Простото прекопиране на диаграма със запазени авторски права, обаче, не е задължително да поражда ново авторско право. Авторските права произтичат само от проявите на творчество, а не от количеството вложен труд в създаването на творбата. В този смисъл, фотографирането и сканирането на двумерни обекти (каквито са картините в една галерия или музей) в общия случай не поражда ново авторско право, докато фотографирането на тримерни обекти почти винаги поражда такова право.

Изображенията, създавани от потребителите за нуждите на Уикипедия не трябва да съдържат водни знаци, надписи, подписи или каквито и да е форми на признание, както и деформации на образа (distortions), които пречат на свободната употреба; освен в случай, че изображението ги целенасочено съдържа като илюстрация на статия по съответната тема. Всякаква информация за авторството над изображението, необходима за по-нататъшно признание, следва да се отрази в описанието на изображението на съответната страница в именно пространство Файл: (някогашното Картинка:).

Връзка между статия и илюстрация[редактиране на кода]

Изображенията в дадена статия трябва да бъдат свързани с темата на статията и да са от достатъчна значимост за тази тема. Това изискване се прилага и за отделните раздели в статиите. Ако имате избор между повече на брой изображения на дадена тема, подберете такава комбинация от тях, която по най-изчерпателен начин илюстрира текста, без да изпадате в излишни повторения.

В Уикипедия на английски език