Уикипедия:Създаване на енциклопедични илюстрации

от Уикипедия, свободната енциклопедия
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Уикипедия насърчава потребителите да качват създадени от тях изображения, с които да илюстрират енциклопедичните статии. Споделянето под свободен лиценз на лично създадено съдържание е един от многото начини, по който редакторите могат полезно да допринасят към Уикипедия.

Изборът на илюстрации за ползване в Уикипедия следва да се ръководи от някои критерии за енциклопедичност. Тези критерии важат и когато се създава ново илюстративно съдържание, специално за нуждите на свободната енциклопедия.

Освен това, препоръчва се новосъздаденото съдържание да изпълнява и някои технически изисквания.

Създаване на енциклопедични фотографии[редактиране на кода]

Разделителна способност
Изображенията в Уикипедия могат да бъдат използвани по различни начини, а не само показвани на обикновен компютърен екран (например разпечатвани или показвани на екрани с висока разделителна способност). За тази цел е препоръчително качваните снимки да имат възможно най-високата разделителна способност.
За коректното изобразяване на снимки на различни носители е желателно те да бъдат най-малко 2 милиона пиксела (например 2000 x 1000). В случай, че снимка е направена с по-малка разделителна способност то тя не трябва да бъде уголемявана, за да достигне изискванията, а трябва да бъде качена с оригиналните си размери.
Фокус
Всеки важен обект на снимката трябва да бъде ясен и на фокус.
Осветление
Обектите на снимката трябва да са добре осветени и видими. Особено важно е основният обект да бъде добре осветен от един или няколко източника, така че да няма части от него, които да са тъмни или да попадат в сянка. Доброто осветление внася обемност в снимката и спомага да се добие представа за обема на триизмерните обекти. За представяне на обекти в затворени помещения е добре да се използва странично осветление, защото то подчертава размерите на обекта, за разлика от насрещното, което прави обектите плоски. Снимките на обекти на дневна светлина е най-добре да се правят сутрин или късно следобед.
Файлови формати
За фотографски изображения се препоръчва да се използва формат JPEG.
Въпреки, че JPEG използва компресия със загуби, качеството на фотографиите е оптимално и с почти незабележими загуби. Този формат се предпочита пред други формати без загуби като GIF, който е ограничен до 256 цвята или PNG, който създава много по-големи файлове за същото изображение и са неподходящи за снимки.
Друга характеристика на JPEG е променливият коефициент на компресия, който позволява да се намали размера на файла за сметка на качеството му. При промяна на коефициента на компресия винаги трябва да се търси компромисен вариант между размера и качеството.
Ето няколко съвета как да се намали размерът на JPEG файла без да се губи от качеството на изображението:
 • Програмите за обработка на изображения позволяват да се избере коефициента на компресия при запаване в JPEG формат. Обикновено коефициентът е стойност между 0 и 100, където 100 е най-доброто качество с най-малка компресия (някои програми като Paint Shop Pro имат обратна скала и 100 е най-голяма компресия с най-лошо качество). Трябва да се отбележи, че този коефициент не представлява процентно отношение и избиране на стойност 50 няма да доведе до намаляване на качеството или на размера на файла на 50% от началната стойност. За препоръчване е да се използва минимална компресия освен ако това не води до много големи размери на файла. Тъй като размерите на повечето илюстративни файлове в Уикипедия се променят преди покаване в статиите, най-подходящ е коефициент със стойност 95.
 • Алгоритъмът за JPEG компресия работи по-добре при леко замъглена снимка, за това е добре да се избягва многократната промяна на рязкостта на изображението.
 • Препоръчително е оригиналът на снимката да се запази във формат без загуби, като например PNG. Всички промени трябва да се правят изхождайки от оргиналното изображение, тъй като колкото повече се запазва една снимка, толкова повече се губи от качеството ѝ. За съжаление в Уикипедия не е възможно използване на два различни формата за една и съща илюстрация и затова намалените варианти на снимките трябва да бъдат в същия формат какъвто и оригиналната.
 • JPEG файлове могат да бъдат променяни без загуба от компресия с командата jpegtran -optimize. jpegtran е част от библиотеката libjpeg. Друга програма за оптимизиране на JPEG файлове е JPGExtra. Тя работи под Windows.

Графична обработка на фотографиите[редактиране на кода]

В Уикипедия се насърчава подобряването на фотографските изображения чрез компютърна обработка. Не бива обаче да се прекалява, за да не се изгуби енциклопедичната стойност на снимките.

 • Настройте баланса на бялото или го коригирайте впоследствие.
 • Ако е необходимо, коригирайте яркостта/контраста.
 • Ако в изображението има излишен шум (фотографско зърно), причинен от сканирането или малкото светлина при снимане, опитайте да го намалите с някоя програма (например Neat Image)
 • Изберете оптимална за Уикипедия резолюция на снимката. Ако потребителите ще имат нужда от вашето изображение в по-висока резолюция, качете по-качествено копие. За изображения над 100 Кб, може би ще е по-добре да качвате направо в Общомедия.
 • Проверете дали изображението не е замъглено и дали по него няма видими следи от JPEG компресия. Ако да, опитайте да намалите размерите на изображението.
 • Ако изображението е създадено на компютъра и не е фотографирано, рисувано или сканирано, по всяка вероятност не би трябвало изобщо да е в JPEG формат.

Създаване на чертежи[редактиране на кода]

Файлови формати
Желателно е за чертежите да се използват отворени формати (например PNG или SVG) и свободни лицензи (Обществено достояние или GFDL).
За чертежи е препоръчително да се използва файлов формат SVG. SVG е текстов метаезик, базиран на XML, който се използва за описание на двумерни векторни статични или подвижни графики. SVG е векторен формат и предимството му пред растерните формати е, че при промяна на размера на изображенията качеството им се запазва. Той е също така и текстов формат, което дава възможност за лесна обработка на изображенията.
В случай, че е невъзможно използването на SVG формат, графиките трябва да се запазват в PNG. За повече подробности вижте следващата секция:
Създаване на графики
 1. Използвайте SVG формат
  В случай, че е невъзможно използването на SVG формат, графиките трябва да се запазват в PNG. За тази цел използвайте някой графичен редактор за растерни изображения и създайте графиката с много големи размери (6000 x 4500 пиксела). Използвайте шрифт Postscript Times или Symbol с размер 48 и дебелина на линиите 17 пиксела. След като създадете изображението използвайте Гаусово замъгляване (Gaussian blur) с размер 2 пиксела в някой редактор като Photoshop или GIMP. След това намалете големината на изображението до около 1000 пиксела по една от страните (например 1300 x 975) като използвате бикубична интерполация (bicubic interpolation) и го запазете във формат PNG.
 2. Употребата на текст в изображенията трябва да се избягва, а вместо това да се слага в придружаващите ги описания (за препоръчване и на английски език). Такива графики трябва да се качват в Общомедия, за да могат да бъдат използвани от другите езикови версии на Уикипедия. В случаите, когато текстът е неразделна част от изображението, се препоръчва да се създадат и качат в Общомедия два файла: на български и на английски език.
 3. За предпочитане е за различните елементи от графиката да се използват не само различни цветове, но и различни линии и форми. Така изображението остава ясно и на черно-бели монитори или едноцветни принтери. За да стане изображението по-ясно и красиво, е възможно да се комбинират цветове с различни по форма линии. Например за изобразяването на две функции на една и съща графика, едната от кривите може да се представи с непрекъсната линия в един цвят, а другата с прекъсната в друг цвят.
 4. Желателно е да се добави кода, с който е създадена графиката на описателната страница на изображението, ако това е възможно. По този начин някой друг може да пресъздаде същата графика, да я подобри, поправи, преведе и т.н. Това важи за графики, които са създадени чрез програми за изчертаване на графики на функции. Препоръчително е при създаването на такива графики да се използва скрипт вместо отделни команди, който да бъде добавен на описателната страница. Коментарите в кода също са много полезни.
 5. Включването на лиценза на файла в описателната страница е задължително.
 6. При създаване на графики, които съдържат гръцки букви или други специални знаци трябва да се провери, че те се виждат добре при показване на изображението. Най-често срещан проблем при знаците от шрифт Symbol е, че те не се показват правилно на монитора. Ако "π" се вижда като "p" в Медиауики, програмата за създаване на графиката използва шрифт Symbol. За предпочитане е да се използва Уникод за такива знаци.
Списък с няколко програми за обработка на графични изображения
Редактори за векторна графика
Редактори за 3D изображения
 • Blender (Свободен)
 • OpenFX [1] (Свободен)
 • POV-Ray (За некомерсиалнo разпространение)
Редактори за растерни изображения