SVG

от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към навигацията Направо към търсенето

SVG (Scalable Vector Graphics – „мащабируема векторна графика“) е базиран на XML маркиращ език за описване на двумерна векторна графика с възможност за включване и на растерни изображения, създаден от Уеб Консорциума (W3C). С термина се обозначава и множеството от спецификации дефиниращи езика (SVG Full, SVG Tiny SVG Basic и др.). Последната версия на пълната спецификация, респективно на пълния език е SVG 1.1 (за повече яснота обозначаван още като SVG Full 1.1).

Освен пълната спецификация, създадени са и съкратени такава, като нейни подмножества, предназначени предимно за мобилни устройства. Това са спецификацията SVG Tiny, подходяща за мобилни телефони и SVG Basic – за цифрови помощници (PDA). Те са обединени под общото название SVG Mobile.

Файловете с SVG графика обикновено имат разширение .svg а техният MIME тип е image/svg+xml.

Възможности[редактиране | редактиране на кода]

Един SVG файл може да съдържа векторна графика, растерна графика и текст. В SVG 1.1, възможностите на езика са групирани в 14 раздела:

 • Пътеки – могат да се създават прави линии, многосегментни линии, криви на Безие.
 • Основни форми – включва правоъгълници, окръжности, елипси, линии, многосегментни линии, полигони. Всички те могат да бъдат създадени и чрез пътеки, но готовите форми са по-лесни за използване.
 • Текст – използва се Уникод. Върху символите могат да бъдат прилагани ефекти. Текстът може да бъде двупосочен, вертикален и разположен по протежение на крива.
 • Оцветяване – SVG формите могат да бъдат запълвани и очертавани с цвят. Запълването може да бъде и с градиент или шарка, а също се задава и степента му на прозрачност. Очертанията от пътеки, линии, полигони имат и свойството наконечник (marker) който представлява графичен обект поставян в краищата на линии или по ъглите на сложни очертания – най-често използван за създаване на стрелки. Може да се прилага и разнообразие от пунктировки задавани чрез дължини на отделните съставящи ги чертици.
 • Цвят – задава се чрез своите RGB (червена, зелена, синя) компоненти.
 • Градиенти и шарки. Градиентите са линейни и радиални и могат да включват неопределен брой цветове. Шарките се дефинират чрез растерни или векторни обекти които се повтарят по x, y или и двете координати.
 • Изрезки, маски и съчетаване. Очертания на пътеки, текст и основни форми могат да се използват за дефиниране на изрезки и маски. Обектите попадащи в очертанията на изрезките се изобразяват, а тези извън тях – не. Маските пък задават и прозрачността на обектите попадащи в тях – прозрачността на всеки пиксел от обекта използван като маска дефинира прозрачността на обектите към които е приложена маската. Самите обекти използвани като маски или изрезки не се изобразяват.
 • Филтърни ефекти – разнообразни графични трансформации които могат да се прилагат върху графичните обекти.
 • Интерактивност – в този раздел на спецификацията се дефинират отделните събития (движение на мишката, натискане на клавиш и др) в отговор на които могат да се задействат анимации или скриптове.
 • Свързаност – за описание на отношенията между отделни документи се използва езика XLink, това включва и възможност за създаване на еднопосочни препратки по подобие на HTML.
 • Скриптиране – всеки аспект на SVG документа е достъпен за скриптиране чрез документен обектен модел (DOM). По подразбиране се използва ECMAScript, а скрипта се изпълнява в отговор на възникнало събитие както е дефинирано в раздел Интерактивност на спецификацията.
 • Анимиране – с помощта на анимиращи елементи се описват промени на графичните елементи във времето. Алтернативно, анимация може да се постигне и посредством скриптиране.
 • Шрифтове – могат да се използват външни файлове с шрифтове по подобие на HTML. Има възможност и за вграждане на глифите на шрифта в документа чрез SVG шрифтове.
 • Метаданни – има възможност за добавяне на информация описваща самия документ като автор, описание и др.

Примери[редактиране | редактиране на кода]

Правоъгълник[редактиране | редактиране на кода]

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN"
 "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1"
   width="236" height="120" viewBox="0 0 236 120">
 <rect x="14" y="23" width="200" height="50" fill="#55FF55"
   stroke="black" stroke-width="1" />
</svg>

Изображението описано от този SVG документ изглежда така:

Svg example1.png

Горният пример използва основната форма правоъгълник описана с етикета <rect />. Чрез атрибутите x и y се задават координатите на горния му ляв ъгъл спрямо координатното начало. В случая координатното начало е горния ляв ъгъл на изображението, но може да бъде и друго. width и height атрибутите задават съответно ширина и височина на правоъгълника, fill – цвят за запълване, а stroke и stroke-width – съответно цвят и дебелина на очертанието.

Външни препратки[редактиране | редактиране на кода]